Porsgrunns historie, b. 2

Noter

XVIII. Byutvidelsen 1920

  1. Det viktigste materiale i Stort.forh. 1919 3. del Ot.prop. 22, 6. del lndst. O. III. debattene i 8. del Ot.tid. 121-36, Lagt. tid. 35 62. (Prop. og lndst. også i Arnet Olafsen: Love med tilh. forarbeider, 1919, Kra s.å.) Saken rekapitulert i Høyesterettsdom 1927 14/12 (Norsk Retstid. 1927 s. 1010 ff.) En mengde innlegg og ref. av by- og herredstyremøter i Grenmar og Porsgr. Dagblad 1910-20. Jfr. Birkenes: Solum 157.
  2. I F.skaps innst. behandlet i bystyre 1914 28/4 oversikt over forhandl. om grenseutvidelse helt fra gamle dager.
  3. Ref. av bystyre i Grenmar 1914 29/4.
  4. Trykt i Porsgr. Dok. 1922-23 s. 20-23.
  5. Dette tall kan neppe være helt rett. Porsgr. befolkn. var pr. 1920 1/1 beregnet til 5813, og var ved folketellingen 1920 31/12 8531, stigning 2718. Antallet skattytere steg fra 2231 til 3264, stigning 1033.
  6. Dette meget ofte anvendte sitat fra den romerske historieskriver Tacitus betyr «uten vrede og sympati», og brukes som uttrykk for en objektiv, upartisk historieskriving.
Utdrag (s. 634-635) fra:
Tønnessen: Porsgrunn historie, b. 2
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen