Porsgrunns historie, b. 2

Noter

I. Krig og nød

 1. Breve s. 63. Ulefos kopib. 1807 18/8, 25/9, 1809 3/7.
 2. Ulefos kopib. 1807 3/10. Breve s. 63. Norge gj. nødsaarene 46, 53 ff.
 3. Vesentl. etter Aalls kopib. og tollbøkene.
 4. Ulefos pk. 11, kopib. 1812 18/2.
 5. Skien byt.prot. fl.st., byt.pakkeskr. pk. 2.
 6. Skien byt.prot. 8 f. 71. Langes. tollarkiv (Porsgr.) inngd. kopib. 1807 f. 214. Ak.st. innk. skr. pk. 1809-94V, 1808-94XI. Jæren og Dalerne tingb. 98 f. 205, Om kaperiet forøvrig se Tønnessen: Kaperfart og skipsfart, og samme: På kapertokt og i prison.
 7. Regjeringskom. 1. kont. pk. 5, 8; 2. kont. pk. 2; Korresp.prot. 2 f. 11. Skien byt.prot. 8 f. 123 (jfr. f. 307, 316b), do auksj.prot. 3 f. 52. Ak.st. innk. skr. pk. 1808 94V.
 8. Kr.sand priserett prot. 3 f. 28. Regjeringskom. 1. kont. brev fra underordnede pk. 7: Thygeson 1809 14/8, do korresp.prot. 4 f. 169 regj.kom.'s svar.
 9. Kr.sand st. pk. 1.57 (gammel ordn.) O. C. Mørch 1809 14/6 til stiftet, do pk. 201. J. Aalls kopib. (Nes Jernverk) fl.st. Larvik tingb. 29 b p. 1102. Fayes samlinger (R. A.) pk. 26-IX-1 Jørgen Aall 1809 6/2 til Jac. Aall (Nes Jernv.). Kr.sand priserett prot. 2 f. 91 b, prot. 3 f. 40 b, 44, 57. Overadm.retten domprot. f. 48 sak 47 dok.
 10. Kr.sand priserett prot. 2 f. 70, do byt.prot. 1809 28/8, do stiftsoverrett domprot. 2 f. 118 b. Regjer.kom. fl.st.
 11. Ulefos kopib. 1809 7/9, 10/91, 14/10 o.a.st.
 12. Porsgr. inngd. tollb. 1810, 1811. Nordenfj. generalkommando innk.skr. pk. C 41, rapport fra Broch 1811 10/7, 31/8. Tromsø inngd. tollb. 1811 24/6, do utgd. 2/9. Skiens byt.prot. 8 f. 248, 271 b, 368. Fritz C. Skaar: Nord-Norges Landforsvar.
 13. Ak.st. lnnk.skr. 1813 pk. 99 -V -3. Langes. måleb. 1813 29/11.
 14. F. Beutlich: Norges sjøvæbning 1750-1809 s. 97, 113. Breve 65. Ulefos hovedb. 1800-11.
 15. Fayes samlinger IX-1 pk. 26 N. Aalls brev 1809 10, 22/8. Ulefos kopib. Aall 1809 15/8 til Wedel.
 16. Ulefos kopib. 1809 4/2, 13/3 til Wexelsen. Norge gj. nødsaarene 222 brev 1809 22/2 til W. i kopib. 1807-10 f. 102), Aall: Erindringer II 15.
 17. Norge gj. nødsaarene 150 ff. SIægten Aall 241. Tollbøkene. Ulefos kopib. 1810 til Øvre.
 18. Norge gj. nødsaarene 183.
 19. Ulefos kopib. 1809 4/5.
 20. Oppgavene over kornimp. fra Provideringskommisj. 1807-11 pk. 11 (R. A.).
 21. Saken «Agenoria» Ak.st. innk.skr. 1810 96-VI. Ak.priser. pk. 1. Porsgr. forlikskom. forhandl.prot. 1797-1816 f. 95b.
 22. Aall: Erindringer II 93. Tollbøkene. Jfr. Lund 28-29.
 23. Oppg. over eksporten 1810-13 i Ak.st. pk. 99-V-5.
 24. Finanskollegiet Schimmelmanniana vedr. W.'s sendelse til Norge pk. I nr. 119, III 3, 4. Jfr. D. n. Sjøf. Hist. III1 96-99, anm. s. VIII 174, 175.
 25. Ulefos kopib. 1809 13/10, 1812 10/11 o.m.a.st. Jfr. Norge gj. nødsaarene 511 ff., samme Chra og krisen 77 ff. Kristiansen: Penge og kapital 141 ff.
 26. Om saken en mengde dok. i forskj. arkiver, de viktigste: Kr.sand priser. prot. 4 p. 205, 207, 221, prot. 6 f. 95. Overadm.retten domprot. 1811-1908 p. 429. Kr.sand byt.prot. 8 f. 363. Mange akter i Stattholderarkivet. D. K. Forestill. for 3. Dept. 220/1812. Langes. tollbøker. Ulefos pk. 55, 56, 71, 72.
 27. Norge gj. nødsaarene 519.
 28. Skien rådstuprot. 1797-1834. Ulefos pk. 59 Bentsen 1810 13/2 til Aall (om Monrad).
 29. 4 %-skatten: Skien by- og kontribusjonsregnskab 1809 15, N. Telem. & Bamle fogedregnsk. s.å.
 30. Se Litteratur: Jacob Aall, Jørgen Aall. Niels Aall, Breve, Slægten Aall. Biografi av Niels Aall til 100-årsdagen for hans død, Varden 1954 23/10 (ved E. Østvedt).
 31. Slægten Aall 378. Breve 180, 253 ff. Yngvar Nielsen: Bidrag til Norges Historie i 1814 I 397. Jfr. Niels Aalls Erindringer Xlll, Breve 9 ff.
 32. Breve 183 J. Aall 1809 21/9 til Chr. August; jfr. Slægten Aall 365 ff. Norge gj. nødsaarene 459 ff. de 89 handelshus 1809 28/10 til regj.kom.
 33. Ulefos kopib. 1811 5/10, 1812 21/I, pk. 10 festen i Skien 1811, pk. 57 skuespiller Knudsen. Jfr. Slægten Aall 246-47.
 34. Ulefos pk. mrk. «Ikke trykt i Breve» Amb. Cappelen 1813 21/9, kopib. 1810 30/11. M. F. Paus dagbøker 130-31. Slægten Aall 245-46.
 35. Statssekretariatet (Regentskapet) 1814 kopib. f. 19 nr. 97 Jacob Aalls valg Valgene 1814: Riksforsamlingens forhandlinger II 93 (Bratsberg amt). 97 (Gjerpen), 112 (Solum), 290 (Porsgr.), 343 (Skien). M. F. Paus dagbøker 148. Breve 207.
 36. Nielsen: Bidrag til Norges Historie i 1814 I 367, II 397. Jfr. 388 omtalen av Løvenskiold. Riksforsamlingens forhandl. I 235, 473, 475. SIægten Aall 326-27. Stort.Efterretn. 1814 -33 I 188, 193. Overordentl. Stort. forh. 1814 710, 728, 825.
 37. N. Aall: Erindringer 198, jfr. innledn. XXIV ff., Slægten Aall 251 ff., Breve 86 ff.
 38. M. F. Paus dagbøker 133. Avskrift av brev fra familien Cappelen (Borgestad).
Utdrag (s. 614-615) fra:
Tønnessen: Porsgrunn historie, b. 2
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen