Porsgrunns historie, b. 2

Noter

IX. Skipsassuranse og banker

 1. Jfr. D. n. Sjøf. Hist. II1 262.
 2. S.st. 312 ff.
 3. Om Møller og assuransen er skrevet nokså meget, bl. a. D. n. Sjøf. Hist. II1 313, 357, 594, II2 387, III2 78, 87, 89, 104. Det Norske Veritas l. Holler: Den første norske Assuranceforening. Slægten Aall 430 med benvisninger. Lund 110 ff. Corresp. de fleste år, særlig 1860 17/10, 27/10, 1/12, 19/12. Møllers egen utførlige redegjørelse i Morgenbl. 1860 8/9. Opplysn. meddelt av Chr. Abrahamsen.
 4. N. B. Aalls sønn, stitsråd Niels Aall (1769-1854), var gift med Marianne Møller (1774-96). Hennes bror, Hans Eleonardus Møller d.e. (1780-1860), var gift med (Niels Aalls søster) Inger Aall (1774-1856). Deres sønn, Hans Eleonardus Møller d.v. (1804-67), var gift med Amborg Laura Aall (1803-89), datter av (Niels Aalls bror) Jacob Aall (1773-1844) Nes Jernverk, hvis sønn, amtmann H. J. Chr. Aall (1806-94), var gift med H. E. Møller d.y.'s søster, Mariane Møller (1812-97). - D. n. Sjøf. Hist. III2 80.
 5. Ikke «Skibsassurance-F.» som den av andre benevnes. Hverken Hans eller H. E. Møller var med i den første direksjon.
 6. Corresp. 1856 9/1, 13/2. Morgenbl. 238/1860 (Schaaning), 248 (Møller).
 7. Se særlig Corresp. 1860 17/10, 27/10, 1/12, 5/12, 12/12, 19/12, 1861 16/113/11 om splittelsen og de nye foreninger. Forøvrig anm. 3 og Amtm.beretn.
 8. Dette er ikke det eldste norske skipsregister. Det finnes et utgitt 1829 av dispasjør S. Bjørn, og et utgitt 1842-56, 1860 og 1864 av dispasjør A. Ingemann.
 9. Vesentlig etter Det Norske Veritas I 1. avd. Nekrologer bl. a. Aftenp. 144/1867, Aftenbl. 139, 149/1867, Morgenbl. 168 b/1867 o.m.a.st.
 10. Om de eldste sparebanker se Nils Vogt: Christiania Sparebank gjennem hundrede aar 1822-1922. Kra 1922, Johan Schreiner: Aker Sparebank gjennem hundre år 1844-1944. Oslo 1943.
 11. Se Litteratur: Vemmestad, Stian, Abrahamsen, Chr. - Lund 108. Coll I 88, 130, II 27. Ugeblad f. Skien 1835 10/1, 1836 30/1. Corresp. 1869 19/11. Amtm.beretn. F.skap 1843 16/6, 22/6, 14/12, 1844 13/5, 21/8.
 12. Corresp. 19/11. Rentefoten: Porsgr. Spareb. I 87 ff.
Utdrag (s. 622) fra:
Tønnessen: Porsgrunn historie, b. 2
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen