Porsgrunns historie, b. 2

Noter

XIII. «Landlig og stille, men pokker så driftig». Fra skipsfart til industri i 1880-årene

 1. De statistiske oppgaver fra N.O.S. (tabeller over) Folkemengdens bevegelse, do Rekke Vll nr. 67 Utvandringsstatistikk. Porsgr. diverse kontorpkr. pk. 1 (0.sta.). Amtm.beretn. Helland: Bratsberg Amt II 199, 577.
 2. Årlige likninger, skifter. Porsgr. Sparebank I 124-26.
 3. Verdens Gang 1890 17/9 (sitert i Grenmar 18/9).
 4. D. n. Sjøf. Hist. III' 313. Coll II 87. Lund 133. Våre besteforeldre 285 ff. Kjølseth: Skiensfj. mek. fagsk. Amtm.beretn. Morgenbl. 1865 19/10, 1868 6/10. Corresp. 1869 30/11. Grenmar 1884 16/12 (historikk), 1887 12/3, 1897 8/2, 22/5. Skiftedesignasjoner.
 5. Corresp. 1867 28/1 (møllen). Grenmar 1887 17/12, 1899 19/6, 31/10, 2/11. Porsgr. diverse kontorpkr. pk. 1 (se Xll anm. 23).
 6. Disse opplysn. om trevarefabrikkene er (delvis) fra eiernes egne oppgaver til Amtm.beretn. og stemmer ikke med Coll 82-84, Lund 128.
 7. Coll II 103. Lund 138. Amtm.beretn. Porsgr. div. kontorpkr. pk. 1.
 8. Coll Il 68. Lund 128. Våre besteforeldre 232. Eid.-Porsgr. 176. Amtm.beretn. N.O.S. Grenmar fl.st.
 9. Coll II 100. Lund 136. Helland: Bratsberg Amt II 65, 592. T. Plesner: Skiens-Slegterne Plesner-Myhre s. 54 ff. Andr. H. Holm: Den norske Frikirkes historie s. 67. Amtm.beretn. N.O.S. Grenmar fl.st. Opplysn. meddelt av Carl P. Wright.
 10. Abrahamsen: Porsgrunds Porselænsfabrik 1887-1937. Coll II 94 99. Lund 135, Amtm.beretn. N.O.S. Våre besteforeldre 1,57, 162. 11. A. Arnesen: Tale ved Consul Johan Jeremiassens Baare. Grenmar 1884 28/11, 9/12, 1887 2/4, 1888 19/6, 1889 12/1, 9/7, 1896 30/3 o.m.a.st.
 11. Lund 139. Colt Il 104. Gjerp.-Porsgr. 152. Grenmar 1900 22/9, 1903 19/10. Opplysn. meddelt av Den norske Knappefabrik, Lillehammer.
 12. I 90-årene ble startet flere bedrifter som fikk en kort levetid. I 1898 Den norske Smørfabrik med Kr. H. Dyring og kjøpm. R. O. Helgesen som form. og viseform. i direksjonen, og kjøpm. Joh. A. Johannessen som disponent. Den gikk bra et par år, men stanset visstnok i 1904. På Vestsiden ble samme år startet en konfeksjonsfabrikk for arbeidsklær og undertøy med R. O. Bjelland som disp., også denne, Porsgrunds mekaniske Syfabrik, måtte innstille allerede etter 2 år. Smergelskivefabriken A/S med kapital 6000.- kr. og O. K. Abrahamsen som disp. holdt en kort tid fra 1900 til i lokaler leid av «Norkyn». (Grenmar fl.st.)
 13. Kjølseth: Skiensfj. mek. Fagsk. fl.st., om grunnleggelsen s. 2 ff. Gjerp.-Porsgr. 170. Porsgr. Blad 1874 30/6, 1875 5/1. F.skap. forh.prot. 5 s. 183b. Skolekom.prot. 1847-77 s. 172 (1873 24/2), do 1877-89 f. 5, 7, 8, 17, 18b, 29b, 42, 45b. Det fantes fra 1887 en privat husflidsskole for småpiker hos jomfru Maren Stenholmen i Telegrafgården, året etter flyttet den til jomfru Ingeborg Olsen, som overtok den med ca. 20 elever i alderen 9-14 år (Grenmar 1897 23/12).
 14. Ingen av de tre bygninger eksisterer lenger, de er alle nedrevet. Våningshuset ble straks etter 1900 gjenoppført sterkt forandret i Vestregt. 43 (Kjellevolds hus).
 15. Kjølseth: Skiensfj. mek. Fagsk. (Trykte) Årsberetn. fra Fagskolen, den første 1888. Våre besteforeldre 47, 112, Coll II 47 ff. Lund 41. Grenmar 1895 6/4, 1896 19/10, 1900 14/8 o.m.a.st. F.skap 1886 29/10.
 16. Lund 41, 102. Coll II 54. Porsgr. Sjømannsf. II 45, 99. Grenmar 1887 20/12, 1895 26/1, 7/5, 16/11. F.skap 1887 25/3, 22/9, 1888 23/11. Skolekom.prot. 1877-89 f. 40b.
 17. Grenmar 1886 24/4, 1887 4/1, F.skap 1870 1/4, 1880 6/10, 13/10, 1886 19/3, 14/5.
 18. Genmar 1886 24/4, 1887 29/11, 6/12, 13/12, 17/12. Helland: Bratsberg Amt II 115.
 19. Grennar 1888 27/9. Lund 102.

Utdrag (s. 626-628) fra:
Tønnessen: Porsgrunn historie, b. 2
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen