De enkelte hus

sortert på matrikkelnummer

av C. Abrahamsen


Brannmatr.nr. 1 - Åsveien 3 og 5
Brannmatr.nr. 2 - Bybakken 7
Brannmatr.nr. 3 - Bybakken 11
Brannmatr.nr. 4 - Bybakken 4
Brannmatr.nr. 5 - Fredbohavn 1
Brannmatr.nr. 6 - Vestregate 1
Brannmatr.nr. 7 - Bybakken 9
Brannmatr.nr. 8 - Fredbohavn 2
Brannmatr.nr. 9 - Vestregate 5
Brannmatr.nr. 10 - Vestregate 7
Brannmatr.nr. 11 - Vestregate 9
Brannmatr.nr. 12 a - Vestregate 13
Brannmatr.nr. 12 b - Vestregate 14
Brannmatr.nr. 13 - Kirkegate 15
Brannmatr.nr. 13 b - Kirkegate 13
Brannmatr.nr. 14 - Torvgata 1
Brannmatr.nr. 15 a - Klyvegate 2
Brannmatr.nr. 15 b - Klyvegate 4
Brannmatr.nr. 16 - Klyvegate 1
Brannmatr.nr. 17 - Klyvegate 7
Brannmatr.nr. 18 og 19 - Klyvegate 9
Brannmatr.nr. 20 - Klyvegate 11
Brannmatr.nr. 21 - Klyvegate 8
Brannmatr.nr. 22 - Klyvegate 10
Brannmatr.nr. 23 - Klyvegate 12
Brannmatr.nr. 24 - Klyvegate 14
Brannmatr.nr. 25 - Klyvegate 16
Brannmatr.nr. 26 - Klyvegate 18
Brannmatr.nr. 27 - Klyvegate 20
Brannmatr.nr. 28 - Klyvegate 13
Brannmatr.nr. 29 - se tillegg
Brannmatr.nr. 30 - se tillegg
Brannmatr.nr. 31 - Klyvegate 19
Brannmatr.nr. 32 - Klyvegate 22
Brannmatr.nr. 33 - Klyvegate 24
Brannmatr.nr. 34 a - Klyvegate 30
Brannmatr.nr. 34 b Klyvegate 28
Brannmatr.nr. 34 c - Klyvegate 26
Brannmatr.nr. 35 - Klyvegate 21
Brannmatr.nr. 35 b - Klyvegate 23
Brannmatr.nr. 36 - Heigata 10
Brannmatr.nr. 37 - Klyvegate 32
Brannmatr.nr. 38 - Klyvegate 34
Brannmatr.nr. 38 b - Klyvegate 36
Brannmatr.nr. 39 - Klyvegate 29
Brannmatr.nr. 40 - Klyvegate 31
Brannmatr.nr. 40 b Klyvegate 38
Brannmatr.nr. 41 - Vestregate 39
Brannmatr.nr. 42 - Vestregate 37
Brannmatr.nr. 43 - Vestregate 41
Brannmatr.nr. 44 - Vestre Porsgunn kirke
Brannmatr.nr. 45 - Vestregate 2
Brannmatr.nr. 46 a - Bybakken 5
Brannmatr.nr. 47 - Vestregate 8
Brannmatr.nr. 48 - Vestregate 10
Brannmatr.nr. 49 - Vestregate 12


Brannmatr.nr. 50 - Vestregate 16
Brannmatr.nr. 51 - Vestregate 15
Brannmatr.nr. 51b - Kirkegata 12
Brannmatr.nr. 51c - Kirkegata 8
Brannmatr.nr. 52 - Vestregate 19
Brannmatr.nr. 52b - Vestregate 20
Brannmatr.nr. 53 - Vestregate 21
Brannmatr.nr. 54 - Vestregate 25
Brannmatr nr. 55
Brannmatr.nr. 56 - Torvgata 6
Brannmatr.nr. 57 - se tillegg
Brannmatr.nr. 58 - Torvgata 14
Brannmatr.nr. 59 - Torvgata 12
Brannmatr.nr. 60 - Torvgata 7
Brannmatr.nr. 61 - Heigata 3
Brannmatr.nr. 62 - Vestregate 27
Brannmatr.nr. 63 - Vestregate 31
Brannmatr nr. 64
Brannmatr.nr. 65 - Vestregate 33
Brannmatr.nr. 66 - Vestregate 34
Brannmatr.nr. 67 a-b - Vestregate 35
Brannmatr nr. 68
Brannmatr.nr. 69 - Vestregate 42
Brannmatr.nr. 70 - Vestregate 46
Brannmatr.nr. 71 - Vestregate 48
Brannmatr.nr. 72 - Vestregate 49
Brannmatr.nr. 74 - Vestregate 52b
Brannmatr.nr. 75 - Vestregate 50
Brannmatr.nr. 76 a - Vestregate 55a
Brannmatr.nr. 77 - Vestregate 57
Brannmatr.nr. 78 - Vestregate 59
Brannmatr.nr. 79 - Vestregate 61
Brannmatr nr. 80
Brannmatr nr. 81
Brannmatr nr. 82
Brannmatr.nr. 83 - Vestregate 52h
Brannmatr.nr. 84 - Vestregate 52i
Brannmatr.nr. 85 - se tillegg
Brannmatr nr. 86
Brannmatr.nr. 87 - Vestregate 72
Brannmatr.nr. 88 - Vestregate 68
Brannmatr.nr. 89 - Vestregate 63
Brannmatr.nr. 90 - Vestregate 65
Brannmatr.nr. 91 - Vestregate 62g
Brannmatr.nr. 92 a - Vestregate 69
Brannmatr.nr. 92 b - Vestregate 71
Brannmatr.nr. 93 - Vestregate 75
Brannmatr.nr. 93 b - Vestregate 77
Brannmatr.nr. 94 - Vestregate 52l
Brannmatr.nr. 95 - Vestregate 52m
Brannmatr.nr. 96 a - Vestregate 52n
Brannmatr.nr. 96 b - Vestregate 52p
Brannmatr.nr. 97 - Vestregate 82
Brannmatr.nr. 98 - se tillegg
Brannmatr.nr. 99 - Vestregate 52q
Brannmatr.nr. 100 - Vestregate 88
Brannmatr.nr. 101 - se tillegg
Brannmatr.nr. 102 - Vestregate 90a
Brannmatr.nr. 103 - Vestregate 94


diverse brannmatr.se tillegg

Se også Eiendommer sortert etter gatenavn | Tilbake til Vestsidens matrikulering

Christian Abrahamsen: Solum - Porsgrund. Det gamle «Vessia». Porsgrunn 1991 Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen