De enkelte hus

sortert på gatenavn

av C. Abrahamsen

Bybakken 4
Bybakken 5
Bybakken 7
Bybakken 9
Bybakken 11


Fredbohavn 1
Fredbohavn 2

Heigata 3
Heigata 10


Kirkegata 8
Kirkegata 12
Kirkegate 13
Kirkegate 15

Klyvegate 1
Klyvegate 2
Klyvegate 4
Klyvegate 7
Klyvegate 8
Klyvegate 9
Klyvegate 10
Klyvegate 11
Klyvegate 12
Klyvegate 13
Klyvegate 14
Klyvegate 16 [Linaaegården]
Klyvegate 18
Klyvegate 19
Klyvegate 20
Klyvegate 21
Klyvegate 22
Klyvegate 23
Klyvegate 24
Klyvegate 26
Klyvegate 28
Klyvegate 29
Klyvegate 30
Klyvegate 31
Klyvegate 32
Klyvegate 34
Klyvegate 36
Klyvegate 38


Torvgata 1
Torvgata 6
Torvgata 7
Torvgata 12
Torvgata 14

Vestregate 1
Vestregate 2
Vestregate 5
Vestregate 7
Vestregate 8
Vestregate 9
Vestregate 10
Vestregate 12
Vestregate 13
Vestregate 14
Vestregate 15
Vestregate 16
Vestregate 19
Vestregate 20
Vestregate 21 [Zimmermanngården]
Vestregate 25
Vestregate 27
Vestregate 31
Vestregate 33
Vestregate 34
Vestregate 35
Vestregate 37
Vestregate 39
Vestregate 41
Vestregate 42
Vestregate 46 [«Lille-Børsen»]
Vestregate 48
Vestregate 49
Vestregate 50
Vestregate 52b [«Børsen»]
Vestregate 52h
Vestregate 52i
Vestregate 52l «Nilsegården»
Vestregate 52m
Vestregate 52n («Persegården»)
Vestregate 52p
Vestregate 52q
Vestregate 55a
Vestregate 57
Vestregate 59
Vestregate 61
Vestregate 62g
Vestregate 63
Vestregate 65
Vestregate 68
Vestregate 69
Vestregate 71 («Pohlmanngården»)
Vestregate 72
Vestregate 75
Vestregate 77
Vestregate 82
Vestregate 88
Vestregate 90a («Oldermannshuset»)
Vestregate 94


Åsveien 3 og 5

Se også Eiendommer sortert etter bruksnummer | Tilbake til Vestsidens matrikulering

Christian Abrahamsen: Solum - Porsgrund. Det gamle «Vessia». Porsgrunn 1991 Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen