Brannmatr.nr. 4 - Bybakken 4

av Christian Abrahamsen

På tomten stod tidligere et litet lavt gammelt hus som i 1913 ble revet av dr. Fingal Klem. Klem lot oppføre nytt hus på tomten der også ble utvidet ved kjøp av nabohuset brmnr. 46 b (tilh. Carl M. Hansen). Det gamle brmnr. 4 var antagelig oppført i 1789 da det ble utstedt grunnbrev på tomten til Anders Olsen hvis datter (?) Anne Andersdatter ble gift med Halvor Tordsen som i grenseoppgang i 1797 står oppført som eier av huset. I folketellingen i 1802 er Ole Tordsen oppført som eier. De senere tinglyste eiendomsoverdragelser er:

Skjøte fra Ole Tordsen til Ole Olsen, tgl. 1833.
Do. fra Ole Olsen til matros Jens Iversen, tgl. 1844.
Auksjonsskjøte efter Jens Iversen til kjøbm. Johan Olsen, tgl. 1912.
Skjøte fra Johan Olsen til dr. Fingal Klem, tgl. 1914.

Iflg. branntakst 1817 inneholdt det gamle hus stue og kjøkken og hadde 3 fag vinduer.

Ole Tordsen er i 1801 oppført som «sjøfarende og landevernsmann». Han var f. 1751 og døde 1833 og g.m. Inger Andersdatter f. 1755 d. 1805.

Jens Iversen f. 1802 d. 1892, matros var sønn av sjømann Iver Jensen f. 1762 og Kirsten Olsdtr. f. 1762, se brmnr. 28. Han ble i 1830 g.m. Margrete Kirstine Aslaksdtr. f. i Gjerpen 1804 d. 1896.
Deres barn:
Jens Martinius Iversen f. 1835, styrmann, g.m. Tomine Gunnulfsdtr. Vabakken. De hadde sønnen Christian som omkom ved skibsforlis i 1870 årene.
Isak Iversen, matros, ugift som bebodde huset brmnr. 4 sammen med sin søster Greta Iversen.
Andreas Iversen, matros, ugift.
Toresius Jensen f. 1846 d. 1904, snekker Smedgt. 8, g.m. Tomine Jensen f. 1858 d. 1913.
Margrete (Greta) Iversen f. 1837, ugift.

Fingal Klem, f. 1868 d. 1940, lege g.m. Sigrid Klem f. 1872 d. 1927, datter av cand jur. Kr. Krohn - se Gj.P. s. 156. Klem var en dyktig og ansett lege som hadde en utstrakt praksis med kontor på Vestsiden.
Barn: Sverre Klem, fondssjef, Oslo, Ruth Klem, provisor, Porsgrunn, Kristian Klem, lege, Oslo.

Utdrag (s. 85) fra:
Christian Abrahamsen: Solum - Porsgrund. Det gamle «Vessia». Porsgrunn 1991
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen