Brannmatr.nr. 9 - Vestregt. 5

av Christian Abrahamsen

Hustomten er opprinnelig bortfestet ved grunnbrev av 26/6-1720. Det nuværende hus er oppført efter brann i 1850-årene. Iflg. branntakst av 1817 inneholdt det tidligere hus, stue, 2 kammerser og kjøkken og hadde 6 ½ fag vinduer. Pa nordre kant var matbod og vedskjul. Huset var rødmalt. Til huset hørte bryggested til elven av 6 alens bredde.

TingIyste adkomstdokumenter:

Skjøte fra Cornelius Christiansen til tolder Anders Arntsen, tgl. 1709.
Do. fra Anders Arntsen til Hans Olsen Schwartz, tgl. 1714.
Do. fra H. O. Schwartz til Søfren Gunvaldsen, tgl. 1720
Aukjonsskjøte efter Søfren Gunvaldsen til Peder Christensen, tgl. 1734.
Skjøte fra Christen Torbjørnsen til sønn Peder Christensen, tgl. 1764.
Skifte etter Peder Christensen hvorefter eiendommen er utlagt enken Karen Reiersdtr., tgl. 1805.
Skjøte fra Christoffer Matisen som g.m. Karen Reiersdtr. til Peder Nilsen, tgl. 1835.
Do. fra Peder Nilsen til herbergerer Lars Helgesen, tgl. 1845.
Do. fra Lars Helgesens enke Margrete til sønn Søren Helgesen, tgl. 1857.
Auksjonsskjøte til Otto Mørch og G. E. Oppegaard, tgl. 1870
Skjøte fra Otto Mørch og G. E. Oppegaard til W. L. Stoltenberg, tgl. 1874.
Do. fra W. L. Stoltenbergs konkursbo til Jens August Jensen, tgl. 1876.
Auksjonsskjøte av, 1882 til Alfred Haldor Andersen, tgl. 1891.
Skjøte fra Alfred H. Andersen til Edv. Andersen, tgl. 1902.
Skifteskjøte i Edv. Andersens dødsbo til Anne Margrete Larønningen, tgl. 1919.

Anders Arntsen f. 1660 d. 1722, var tolder fra 1701-1722. Han var eier av Jønholt.

Peder Christensen f. 1737 d. 1802 var færgemann. Han var g. 2 med Karen Reiersdtr. f. 1765 som i 1806 giftet sig med færgemannen Christoffer Matisen, d. 1836.

Familien Helgesen - se Eid.-P. s.79.

Jens August Jensen (Dolva) - var lærer ved Klyve skole.

Edvard Andersen f. 1851 d. 1901 var vognmann og g.m. Anne Margrete Jacobsen f. 1850 d. 1950. Hun var g. 2 med gbr. Ole Larønningen fra Solum.

Vincent Lerche Stoltenberg drev noen år kolonialhandel på Vestsiden. Han var g.m. Andrea Marie Pedersen f. 1835 dtr. av Halvor Nils Pedersen (se brmnr. 18 og 19, Klyvegt. 9). Stoltenberg flyttet til Kristiania.

Utdrag (s. 88-89) fra:
Christian Abrahamsen: Solum - Porsgrund. Det gamle «Vessia». Porsgrunn 1991
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen