Brannmatrnr. 12 a - Vestregt. 13

av Christian Abrahamsen

Eiendommen er en av de eldste på Vestsiden.

Tinglyste adkomstdokumenter:
Skjøte fra Losoldermann Lars Jensen Forbech til Rasmus Dahl «på den av mig selv bekostede og oppbygde gård med tilhørende brygge og bryggestød, uthus, urtehauge og en liten anpart enehauge samt et festet oppryddet kås av Klyveskougen», tgl. 1765.
Skjøte fra Rasmus Dahl til løitnant Hagerup, tgl. 1775.
Do. fra kaptein Hagerup til Torger Evensen, tgl. 1775.
Auksjonsskjøte efter M.D. sal Evensens bo til koffardikaptein M. T. Mathiesen, tgl. 1823.
Samfrendeskifte hvorefter gården ble utlagt enken Karen Mathiesen, tgl. 1852.
Skjøte fra Karen Mathiesen til sønnen Mathias Mathiesen, tgl. 1872.
Do. fra Mathias Mathiesen til broren Carl Mathiesen, tgl. 1875.
Do. fra Carl Mathiesen til John Thronsen, tgl. 1894.
Auksjonsskjøte til Martha Thronsen, tgl. 1917.
Skjøte fra Martha Thronsen til H. Rohde Hansen, tgl. 1923.

Ifølge branntakst av 1837 var bebyggelsen: Hovedbygning med 4 værelser, kjøkken og muret kjeller. I øst sidebygning med 2 værelser, låve, lade, stald, fehus, forhus og matbod.
I nord tømmerbygning med 2 værelser samt ved siden av bygningen grisehus, lade, skur samt gjødselkum.
Bryggerhusbygning samt brendeskur. Søbod med tilbygget materialbod.
Fløibygningen mot Kirkegaten brandt i 1915. Den nuværende fløi, hvor apoteket holder til, er oppført efter brannen.

Lars Jensen Forbech f. 1712 d. 1778 var gift med Gunder Solvesen Buers datter, Inger, i hans ekteskap med Marichen Hansdtr. Klvve. Forbech var skibsfører. Han flyttet senere til Brevik som losoldermann. Han tilhørte Skiens-familien Forbech (se Schilbred: Gamle Breviksslekter: Slekten Forbech). Forbech tok aktivt del i reisningen av Vestsidens kirke. Inger Forbech, f. Buer, var f. 1731 og ble 16 år gl. gift med Forbech og brakte ham en betydelig formue efter sine foreldre. Hun døde i Brevik i 1807.

Torger Evensen f. 1737 d. 1794. Han hadde i 20 år været ansat hos kanselliråd Carl Deichmann på Frednes da han i 1779 ble meddelt handelsborgerskap, ellers vet man lite om ham. Han har sittet i rummelige kår og drevet en solid kjøbmannshandel. Han var g.m. Maren Dortea Coch f. 1745 d. 1823, datter av prost Nils Coch i Brevik. Evensens ekteskap var barnløst. Efter Evensens død ble hustruen sittende med eiendommen og fortsatte vistnok mannens handelsvirksomhet.

Familien Mathiesen spilte en betydelig rolle i byens forretningsliv i årene omkring 1850. Mathias Torstensen Mathiesen f. 1796 d. 1841, tilhørte en gammel, ansett bondeslekt fra Vestre Klyve i Solum. Hans foreldre var Torsten Mathisen Klyve f. 1763 d. 1820 og hustru Aavet Pedersdatter Røra f. 1761 d. 1850. Mathiesen seilte først som skibskaptein inntil han i 1823 kjøpte Evensens eiendom og slog sig ned i Porsgrunn. Handelsborgerskapet fikk han i 1834. Han var medlem av Porsgrunds første bystyre i 1837. Foruten almindelig kjøbmannshandel og skibshandel, handlet han også med trelast og drev skibsrederi. Hans vanntomter utgjorde endel av Porselænsfabrikkens nuværende eiendom likesom han eiet sjøboden nedenfor den gamle dampskibsbrygge d.e. Skoe og Oksums nuværende kullbod. Forretningen fortsattes efter Mathiesens død av hans enke med byens senere kemner T. P. Wiibe som fullmektig og under firmanavn M. T. Mathiesens enke. Av firmaets fartøier gikk i 1840-årene et par i emigrantfart på Amerika. Firmaet ble i 1854 over tatt av sønnen Nils Mathiesen, byens mangeårige ordfører og stortingsmann. Om M. T. Mathiesens efterkommere se Eid.-P. s. 90.
M. T. Mathiesen var g.m. Karen Johnsen f. 1799 d. 1893 datter av kjøbmann Nils Johnsen som hadde været oldermann hos N. B. Aall, se Eid.-P. s.89. Nils Mathiesen var gift med Constance Flood f. 1830 d.1898, datter av konsul Jørgen Flood f. 1792 d. 1867 og hustru Hanna f. Aall, se Eid.-P. s.44.

John Thronsen var f. i Melum i 1842, død 1916, skibsfører og skibsreder, g.m. Anne Marie Nilsdtr. f. 1847 d. 1912. Thronsen førte i mange år dampskib for Borgestad-rederiet. Barn:
Thorvald Thronsen, f. 1878 d. 1907 g.m. Hanna Olsen, dtr. av kjøbm. Johan Olsen, se brmnr. 12 b.
Caspara Thronsen f. 1882 d. 1958, g.m. kaptein Alwill Norberg f. 1877 sønn av Carl Norberg - se brmnr. 95.
Johan Thronsen f. 1886 ingeniør, g.m. Henny Severine Roughtvedt f. 1887, dtr. av kjøbm. A. O. Roughtvedt - se brmnr. 11.
Martha Thronsen, f. 1888 d. 1957, ugift, telefonistinne.

Utdrag (s. 90-91) fra:
Christian Abrahamsen: Solum - Porsgrund. Det gamle «Vessia». Porsgrunn 1991
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen