H. Skolens materiell og tegneutstyr. Utstillinger

Siden skolens flytning til Jernbanegaten har Porsgrunns tekn. aftenskole og Porsgrunns Middelskole hatt felles undervisningsmateriell i kjemi og fysikk. Gjennem årene har derimot den tekn. aftenskole innkjøpt en god del undervisnings-plansjer, tekniske lærebøker og håndbøker, der danner skolens bibliotek. Skolen holder dessuten forskjellige tidsskrifter og fagskrifter. Videre har skolen efterhvert innkjøpt et tilstrekkelig antall forskjellige Iærebøker, der utdeles og benyttes av elevene i de forskjellige fag. Disse er skolens eiendom og leveres tilbake efter timens resp. skoleårets slutt.

Gjennem årene har skolen etterhvert samlet et ikke litet antall tekniske tegnemodeller, dels av tre som støpemodeller og dels av metall, støpejern og stål. Disse er erhvervet ved kjøp, men også som gaver fra forskjellige industrielle bedrifter - i byen. Man har således fra Porsgrunds mek. Verksted, Porsgrunds Porselænsfabrik, Funnemarks Automobilforretning og Skiensfjordens mek. Fagskole fått overdradd mange gode og som tegnemodeller brukbare gjenstander.

Skolen har fra starten 1889 deltatt i en rekke utstillinger og overalt mottatt erkjennelse og rosende omtale for utstillet elevarbeide. Man har således erkjentlighets-diplom fra:

Den almindelige Norske landsutstilling i Skien 1891.
Utstillingen i Porsgrunn 1894.
Landsutstilling og internasjonal Fiskeriutstilling i Bergen, Norge, 1898.
Jubileumsutstillingen i Porsgrunn 1907,
Norges Jubileumsutstilling i Kristiania 1914.
Telemark Fylkesutstilling i Porsgrunn 1925.

Videre har Porsgrunns tekn. aftenskole deltatt i flere alm. tekniske utstillinger i Oslo og var også representert ved de nordiske fagskolemøter i Stockholm 1924, Kjøbenhavn 1929 og Oslo 1934.

Porsgrunn i desember 1939.

Bj. Dyring.

Utdrag (s. ) fra:
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen