Den faglige oplærings betydning for ungdommen

av Finn C. Knudsen

Vårt samfund har hatt den lykke å fostre mange menn, som under erkjennelsen av, hvad det har kostet dem av strev selv å erhverve sig de kunnskaper, de har måttet tilegne sig for å komme frem i livet, har arbeidet for å lette ungdommen adgangen til å skaffe sig en teoretisk utdannelse, som kunde bli dem til nytte i deres fremtidige virke.

En slik anledning er det de tekniske aftenskoler gir sine elever. Her kan de erhverve sig kunnskaper utover hvad almenskolene kan yte og ved siden derav spesialutdannelse i de yrker, som elevene har tenkt å opta.

Det er selvfølgelig bare elementære fagkunnskaper elevene får på aftenskolene, men disse er et godt grunnlag for deres videre erhvervelse av de kunnskaper, som de under sitt fremtidige virke finner det nødvendig å tilegne sig.

Men bare det at elevene har vist så megen forståelse, utholdenhet og flid, at de har gjennemgått den treårige aftenskole og erhvervet et bevis for fremgang i kunnskaper, gir dem den fordel fremfor andre, at de lettere finner anledning til å komme inn i praktisk arbeide.

Det har vært en stor opmuntring for dem der har hatt befatning med aftenskolen op gjennem årene, både Iærere og styre, å se den stadig økende forståelse av aftenskolens nytte gjennem den årlig stigende tilslutning skolen har fått både fra byen og de omliggende distrikter.

Med den økende befolkning stiger konkurransen om arbeide. Landets overgang til industriell virksomhet setter større fordringer til arbeidernes åndelige utvikling.

Innen de forskjellige fagorganisasjoner stilles stadig større krav om at det nivå av kunnskaper, der kreves for å kunne opnå stillinger innen etaten, skal økes. Gjennem dette arbeide økes de enkelte individers evner til å gjøre sig nyttige i samfundet, og derigjennem øke sin egen levestandard.

Det er å håpe, at ungdommen stadig mere og mere må forstå betydningen av det gamle ord at «kunnskap er makt», og at vårt land kan tilgodese dette økede krav til kunnskaper.

Porsgrunn i desember 1939.

Finn C. Knudsen.

Utdrag (s. 5-6) fra:
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen