D. Skolens lærere

Gjennem årene har der til skolen været knyttet følgende lærere:

Adjunkt C. Lund, geometri etc.1899-1910
Arkitekt H. Børve, tegning1889-1919
Lærer Kr. Kjær, tegning1889-1921
Ingeniør D. Jamvold, tegning1889-1893
Seminarist J. Olsen, regning1889-1919
Seminarist J. C. Ramberg, skrivning1889-1899
Bokholder S. Andresen, bokholderi1889-1920
ingeniør Wilh. Ludz, legning1893-1898
Lærer K. T. Nedberg, skrivning1899-1910
Ingeniør H. E. Kjølseth, konstruksjonstegning1898-1901
Ingeniør Anth. Kjølseth, konstruksjonstegning1901-1919
Lektor J. Rødland, utmålingslære1910-1922
Arkitekt E. Hobæk, frihåndstegning1911-1920
Ingeniør O. Jørgensen, konstruksjonstegning1912-1913
Ingeniør A. Bøhle, mekanikk og konstruksjonstegning1912-1916
Ingeniør H. Fjeld, naturfag1912-1921
Lærer J. Johannessen, norsk1912-
Porselænsmaler E. Kessmeier, frihåndstegning1912-
Ingeniør E. Bergh-Hanssen, konstruksjonstegning1916-1918
Tekniker Georg Andersen, mekanikk1916-1917
Bokh. Magnus Wittersø, bokførsel 1916-1919
Ingeniør A. Færden, mekanikk1917-1918
Mekaniker J. Jøntveit, mekanikk1918-1919
Mekaniker Erik Eriksen, konstruksjonstegning1918-1919
Ingeniør J. Fosse, naturfag1918-1919
Ingeniør K. J. Schancke, konst.sj.tegn. og mekanikk1919-1937
Student J. M. Johannessen, bokførsel1919-1921
Arkitekt W. Swensen, bygningstegning1920-1937
Tekn. O. Carlsen, maskintegning1921-1935
Lærer Asheim, regning1921-1922
Lærer J. Bleskestad, skrivning og regning1921-1934
Revisor A. Sandvik, bokførsel og regning1921-
Ingeniør Bj. Dyring, naturfag og yrkesøkonomi1922
Ingeniør H. Alfsen, regning1922-1936
Ingeniør A. M. Sørensen, konstruksjonstegning1929-
Ingeniør H. S. Hansen, maskintegning1935-
Arkitekt J. L. Borchsenius, bygningstegning1937-
Lærer Ottar Kristvik, norsk1937-
Ingeniør H. S. Colberg, yrkestegning1938-
Ingeniør N. Jacobsen, naturfag1938 -
Byggmester A. P. Gjærum, yrkestegning1938-
Lærer O. Soltvedt, matematikk1938-

Ved siden av skolens faste Iærer-personale oprettet skolen i 1937 et noget forenklet yrkesutvalg. Forslag og funksjonen for et sådant var forelagt styret av skolens bestyrer, og efter samråd med Porsgrunds Haandværks- og Industriforening blev følgende håndverksmestre innvalgt i utvalget:

Rørlegger Bernh. Sørensen.
Blikkenslager M. Hansen.
Smedmester Glennahaug Johnsen.
Bilreparatør, verksmester Johnsen.
Bygningssnekkermester J. Slåtta,
Møbelsnekkermester A. Bjørke.
Malermester Holm-Johnsen.
Gullsmed H. Friis.
Murmester A. Monsen.
Glassmester C. Thowsen.
Salmakermester Kr. A. Hansen.
Bakermester P. Bryhne.
Urmakermester Th. Preus.
Båtbygger H. S. Jenssen.

Utvalget er opnevnt for at skolen mere direkte kan komme i kontakt med håndverket og næringslivet. Da man ved skolen har elever fra mange forskjellige yrkesgrener er det selvsagt vanskelig for de ansatte yrkeslærere, der som regel er utdannet og har spesialisert sig på ett område, å kunne gi fyldestgjørende undervisning i de forskjelligartede yrker. Yrkesutvalgets medlemmer kan så tilkalles etterhvert, hvor yrkeslæreren mener spesialundervisning eller tegning er nødvendig. Man vil forstå at en eldre og mangeårig praktiserende håndverker kan gi elever innen hans yrke verdifulle og nyttige vink, som ellers kanskje kan ta adskillige år i praktisk virksomhet å tilegne sig. Det opnevnte yrkesutvalg er således helt ut rådgivende og har efter styrets Beslutning intet forøvrig å gjøre med skolens drift eller administrasjon.

Gjennem skolens 50 år har der været praktisert at den for Porsgrunns kom. høiere almenskole ansatte vaktmester også fører tilsyn med aftenskolen. Efterhvert har således fungert:

Vaktm. Aleksander Askildsen og Anund Anundsen1889-1908
Vaktm. A. M. Therkelsen1908-1932
Vaktm. P. Karlsen1932-1936
Vaktm. H. S. Jenssen1936-

Utdrag (s. 26-30) fra:
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen