Porsgrunn Handelstands Forening gjennem 75 år

Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11 | Del 12 | Del 13 | Del 14

Styret, medlemmer av utvalg og representanter i nemnder

Disp. Finn W. Sørensen, formann
Disp. Herman Resch, viseformann
Kjøpmann Thv. Berntsen
Agent Sverre Ditlefsen
Jernvarehandl. Hans J. Larsen jr.
Varamenn:
Sivilingeniør Per Kongsgaarden
Disponent Arve N. Funnemark
Kjøpmann Olav Olsen

Revisorer:
Disp. Gustav A. Gudbrandsen
Disponent Nils M. Sigholdt

Kasserer og sekretær:
Agent Birger Uldal

Festkomité:
Distriktssjef Rolf Christensen
Disponent Kjell Wivilson
Kjøpmann Andreas Aasland

17. mai komité:
Disponent Arve N. Funnemark
Kjøpmann Sverre P. Solli

Fanebærere og vakter:
Kjøpmann Ragnar Ahlbom
Kontorsjef Bjarne Aslaksen
Kjøpmann Andreas Aasland

VaIgkomité :
Disponent A. Clausen
Kontorsjef H. Eltvedt
Kjøpmann Birger Aasland

Trafikknemnda:
Kjøpmann K. Hauland Lunde
Disponent Arve N. Funnemark
Disponent A. Clausen
Agent Birger Uldal
Varamenn:
Disponent Finn Kongsgaarden
Agent Reidar Ditlefsen
Reisende Harald Trælvik

Butikkfagskolen:
Kjøpmann Reidar Gundersen
Kjøpmann Emil Øvald

Reisetrafikknemnda:
Disponent Finn Kongsgaarden
Bestyrer Gjerløw Skaardal
Varamann:
Agent Birger Uldal

Havnestyret:
Skipsr. H. Tangvald-Pedersen
Varamann:
Disponent A. Clausen

Utdrag (s. 94) fra:
Harald Bache Bystrøm: Porsgrunn Handelstands Forening gjennem 75 år. - Porsgrunn 1959.
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen