Porsgrunn Handelstands Forening gjennem 75 år

Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11 | Del 12 | Del 13 | Del 14

Foreningens formenn

Kjøpmann Johan Olsen 1884, 1885.
Kjøpmann C. J. Sørensen 1886, 1890, 1893, 1897.
Kjøpmann Anth. Hansen 1887, 1896.
Bokhandler Th. H. Dyring 1888, 1889, 1894, 1899, 1902.
Kjøpmann R. O. Helgesen 1891, 1892, 1898, 1908.
Kjøpmann Martin Johannessen 1895, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914 (død 4/7-14),
Kjøpmann Halfdan Halvorsen 1900, 1901.
Kjøpmann Peder Tollefsen 1914, 1915.
Grosserer A. N. Funnemark 1916, 1917, 1918, 1922, 1929.
Disponent Johs. Johannessen 1919, 1920, 1921.
Kjøpmann Johan Jacobsen 1923, 1930, 1931.
Kjøpmann R. Ording Helgesen 1924, 1925, 1926, 1932, 1933, 1934.
Disponent Tharald Borgir 1927.
Assurandør Johan Jeremiassen 1928.
Kjøpmann Erik Skoe 1935, 1936.
Kjøpmann Isak Lunde 1937, 1938, 1939.
Kjøpmann Thv. Berntsen 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945.
Bestyrer Gjerløw Skaardal 1946, 1947, 1948, 1949, 1950.
Kjøpmann K. Hauland Lunde 1951, 1952.
Disponent Amund Clausen 1953, 1954, 1955, 1956, 1957.
Disponent Finn W. Sørensen 1958, 1959-

SEKRETÆRER:
Agent S. Andresen 1897-1898.
Agent C. M. Abrahamsen 1899-1917.
Agent K. Midtbø 1918.
H. C. Hansen jr. 1919.
Kontorsjef Erling Leerstang 1923.
O.r.sakfører Nic. Tønnesen 1928-1944.
Agent Birger Uldal 1945-

KASSERERE:
Kjøpmann R. O. Helgesen 1884-1888.
Kjøpmann Isak Lunde 1889-1928.
Kjøpmann Ingebreth Myhra 1929-1933.

I 1933 ble kassererstillingen overlatt sekretæren.

Utdrag (s. 77-78) fra:
Harald Bache Bystrøm: Porsgrunn Handelstands Forening gjennem 75 år. - Porsgrunn 1959.
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen