Fra: Okkupasjonsårene i Porsgrunn

Sjøfolkene fra Porsgrunn og deres innsats under den annen verdenskrig

av Vidar Odberg

Innholdsfortegnelse

Forord
Innledende bemerkninger.
1. kapittel Krigen bryter ut
Senkningen av Athenia. Norges stilling etter 1. september 1939. Bestemmelsene i Londonprotokollen av 1936 og tysk praksis. Den uinnskrenkede handelskrigen begynner - innføringen av konvoisystemet. Krigstap av handelsskip i 1000 bruttotonn fra september 1939 til april 1940. Porsgrunns tap før 9. april 1940. 9. april 1940 og opprettelsen av Nortraship. Det allierte nederlaget i Frankrike og D/S Komet av Porsgrunn. Effektiv tysk krigføring med ubåter, fly og overflateskip. Status for Nortraship i 1940. Porsgrunns krigstap i 1940.
2. kapittel 1941 - slaget om Atlanterhavet begynner
Tyske trusler, britisk optimisme og betinget amerikansk støtte. Styrking av konvoisystemet, tysk ulveflokktaktikk og alliert maktesløshet. Status for Nortraship i 1941. Porsgrunns krigstap i 1941. Senkningen av M/S Borgestad.
3. kapittel 1942 - krig på alle hav
Det japanske angrep på Pearl Harbor og tysk offensiv på østkysten. Konvoirutene til Murmansk og Arkhangelsk - store allierte tap. Bedre alliert forsvar mot ubåtene. Porsgrunns krigstap i 1942. Porsgrunns-rederienes tap av skip i 1942. Status for Nortraship i 1942.
4. kapittel 1943 - atlantisk klimaks og endelige vendepunkt
De store konvoislagene og lukking av flygapet. Store tyske ubåttap. Porsgrunns krigstap i 1943. Krig og grusomheter syd for ekvator. Skip registrert i Porsgrunn som gikk tapt i 1943. Status for Nortraship i 1943.
5. kapittel 1944 - den omvendte situasjonen
Status for Nortraship i 1944
6. kapittel 1945 - freden kommer
7. kapittel Skip fra Porsgrunn som gikk ned i hjemlige farvann under krigen
Etterord
8. kapittel Porsgrunns-folks innsats i de sjømilitære operasjonene
9. april på Narvik havn Aprildager på bunnen av Ofotfjorden. Minesveiping i Den engelske kanal. - Kongelig besøk. Mottiltak mot E-båtene. Minelegging i Kanalen. Arbeidet bærer frukter. En tur utenom det vanlige og britiske utmerkelser til nordmenn. Væpningsoffiser Rolf M. Condrup.
Kilder
Utdrag (s. 395-466) fra:
Okkupasjonsårene i Porsgrunn. 1940 til 1945
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen