Storgaden 49

L.matr.no. 153. Gartner Christiansens hus

av Finn C. Knudsen

Den første eier er Johannes Bjørnemyren fra ca. 1750.
Fra 1762eier Christen Christoffersen, skomager, huset. I 1778 er taksten 200 Rdl.
i 1799kjøber Niels Jacobsen Aaltvedt det. I 1808 er taksten 800 Rdl. og i 1817 400 Spd.
1828kjøbte Niels Vauvert huset af Niels Jacobsen, og Anna Cathrine sal, Aall udstedte nyt grundbrev til Vauvert.
Fra 1840Madame Severine M. Damm.
Fra 1844Lars M. Knudsen.
Fra 1848Kaptein Isak Halvorsen.
Fra 1866Thoresius Arveschaug.
Fra 1867Kaptein Thorsten Asdal.
Fra 1880Orgelbygger I. O. Engh.
Fra 1893Kaptein Isaksen.
Fra 1900Gartner Chr. Christiansen.


Niels Vauvert
er omtalt under L.matr.no. 24.


Severine M. Damm
er kjøbmand P. J. Damms enke, omtalt under L.matr.no. 34.


Lars M. Knudsen. var skibsfører, fik skipperborgerskab i 1841, men kjendes forøvrigt ikke.


Isak Halvorsen,
født 1816 d. 1885, var skibsfører,
i 1849 g. m. Birgithe Asdal, f. 1814 d. 1903, datter af Jacob Thorstensen Asdal.
Halvorsen var søn af seilmager Michel Halvorsen. I 1862 mageskiftede han endel af tomten med Chr. Knudsen, saa denne kunde faa anlagt Frednes-Alléen, som fører op til Øvre Frednes. I Halvorsens tid var Lille-elven farbar helt op til huset, og Halvorsen havde sin kog fortøiet lige ved broen.


Thoresius Arveschoug,
født 1822 d. 1871, var kjøbmand,
i 1851 g. m. Hilda Heyerdahl, f. 1831 d. 1909.
Han var søn af Christen Hansen Arveschoug, boede ikke i dette hus, men i L.mar.no. 301 ved Osebro. Hustruen var datter af byfoged Heyerdahl.
Deres børn:

  1. Christian, f. 1852.
  2. Kristoffer, f. 1854.
  3. Mary, f. 1856, i 1879 g. m. adjunkt, senere sogneprest Hakon Haagensen.
  4. Mathilde, f. 1862.
  5. Hans Jørgen Flood, f. 1864.

Thorsten Asdal,
født 1828 d. 1901, var skibsfører,
og svoger af Halvorsen. Han eiede gaarden, men Halvorsen boede i den til sin død.


Isak O. Engh,
født 1813 d. 1893,
g. m. Mina Wahl, f. 1819 d. 1904.
Han var orgelbygger og boede i mange aar i Nielse-gaarden paa Vestsiden. Orgelet i Eidanger Kirke er bygget af ham i 1867.
Børn:

  1. Anna Gunhilde Engh, f. 1851 d. 1887, g. m. Isak Engh. f. 1852 d. 1932, faglærer.
  2. Haakon Engh, maskinist, g. m. Julie Norbye, f. 1854 d. 1907. Deres datter: Dagny Engh.
  3. Aagot Engh.

Hovedbygningen er vistnok den samme, som oprindelig blev opført, men det store røde udhus, som laa langs Frednes-alléen, blev revet i otti-aarene, og de nuværende udhusbygninger opført.

Utdrag (s. 192-194) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen