Storgaden 138

L.matr.no. 23. Marie Johannessens hus

av Finn C. Knudsen

Den første kjendte eier af dette hus er Hans Siversen, som

i 1744solgte det til Johan Willus Weidenauer.
i 1761udsteder Severin v. Løvenskiold grundbrev til sergeant Johan Weydenauer.
i 1770skjøder denne det til sin kjære søn, Johan Henrich Weidenauer. Takst 200 Rdl.
i 1818skifter dennes arvinger, Bernt Weidenauer og maler Christian Schanckes hustru, Henrikke Weidenauer. Enken, Inger Weidenauer, overtog huset, der i 1807 var takseret for 550 Rdl.
i 1832pantsetter enken huset for 400 Spd., mod et laan paa 100 Spd.
i 1843dør enken, og Bernt Weidenauer og hans svoger Christian Schancke sælger huset til skomager Johannes Arnesen Skredsholt.
i 1853sælger Skredsholt huset til kjøbmand T. A. Holst for 370 Spd.
i 1858faar P. M. Petersen auktionsskjøde paa huset.
i 1898overtager Alfred P. Wright det, og sælger det i
i 1904til bygmester Nicolai V. Olsen
i 1909sælges det til ølhandler Carl Johannessen
i 1929faar Marie Johannessen uskiftebevilling.


Johan Wittus Weidenauer,
født 1704 d. 1781, var «peruquemager» og sergeant,
i 1741 g. m. Christina Marina Andersdatter Spinchen, f. 1713 d. 1789. Børn:

  1. Anders, f. 1742, død ung.
  2. Henrich, f. 1744.
  3. Johan Wilhelm, om ham, se under L.m.no. 97.
  4. Anders, f. 1748.
  5. Johan Henrich, f. 1750, om ham, se nedenfor.
  6. Jacoba, f, 1751.
  7. Dorthe Marie, g. I. m. Ole Christophersen, i 1792 g. II., m. Thomas Jørgensen, L.m.no. 34.

I 1770 udfærdiger Weidenauer et skjøde, thinglæst 1832, hvori han overdrager: «til min kjære søn, Johan Henrich Weidenauer, mit hus mellem Sivert Hansens og Johannes skomagers huse». Han fik selv nyt grundbrev paa tomten i 1761.


Johan Henrich Weidenauer,
født 1750 d. 1817, var maler,
i 1772 g. I. m. Marie Henriche Hansdatter Bruun, f. 1751 d. 1798,
g. II. m. Inger Sophie Wettergreen, f. 1765 d. 1843, datter af sadelmager i Skien, Bernt Wettergreen, og Anne Dorothea Wetzel, f. 1740, som igjen var datter af feltbereder Jacob Wetzel i Skien og Sophie Jansdatter Churts. Børn:

  1. Henricha, f. 1775, i 1812 g. m. maler Christian Schancke, eier af L.matr.no. 58.
  2. Bernt, f. 1801 d. 1858 ugift, maler og en original,
  3. Jacob, f. 1805 d. ung.

Familien Weidenauer har i 100 aar eiet dette hus, hvor barber Svendsen nu har sin forretning. Weidenauers var malere, og særlig bekjendt er Johan Henrich i anledning sit arbeide med dekorationen af Kirken til forskjellige tider. I 1810-12 udførte han malerarbeidet paa «Søndre Brekke» under Niels AalIs ombygning af gaarden.
I skifte efter ham, paabegyndt i 1817 og afsluttet i 1818, faar hans svigersøn, Christian Schancke eller hans hustru, Henricha Schancke f. Weidenauer, Schanckes iboende hus paa Kirkehaugen (L.m.no. 58) efter taksation 150 Spd. Enken beholdt L.matr.no. 23 til sin død.
I 1832 optager hun, ved laugverge kjøbmand Chr. Bruun, et laan paa 100 Spd. mod 1ste prioritets pant i huset for 400 Spd, i 1843 thinglæses følgende erklæring:
«Bernt Weidenauer og Christian Schancke, g. m, Henricha Weidenauer gjør vitterlig:» Som arvinger efter maler Johan Weidenauers nu døde enke, Inger Sophie Weidenauer, skjøder vi til skomager Johannes Skredsholdt L.matr.no. 23».


T. A. Holst,
nævnes under L.matr.no. 24, hvor han havde butik. Begge disse gaarde blev i 1858 kjøbt af P. M. Pettersen.

Utdrag (s. 83-85) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen