Winthergaden 8

L.matr.no. 53. Rektorboligen

av Finn C. Knudsen

Den første eier, som er paatruffet, er Hans Bergmann, som

i 1780solgte huset til Organist Peter Schwarck. Huset takseres i det aar for 75 Rdl. Det er muligt, at Schwarck har bygget det nuværende hus.
i 1794 maa Schwarck sælge huset, som paa auktionen kjøbes af Nic. Benj. Aall og Severin Løvenskiold, og disse sælger det igjen
i 1797til kjøbmand Th. Boye Winther.
I 1807 beskrives huset under takseringen saaledes: Hovedbygning én etage, forbygning, pakhus, stald, fæhus etc., takst 1300 Rdl.
i 1817er taksten 700 Spd. og i 1824 er den 1500 Spd.
i 1831faar Carl Møller auktionsskjøde paa gaarden.
i 1833sælges den til toldbetjent Michael D. Budde.
i 1845skjødes den til Cathrine Budde, nu Fleischer.
i 1856kjøber Jens Aalborg huset, og senere eier hans enke det til 1870, da P. K. Wright kjøber det.
i 1906kjøber ingeniør Alfsen huset.
i 1913Porsgrunds Kommune.

Petter Schwarck,
født 1746 d. 1814, var organist,
i 1782 g. I. m. Annichen Christine Aalborg f. 1747 d. 1794, datter af vicitør Søren Aalborg paa Vestsiden,
i 1809 g. II. m. Else Marie Sivertsdatter.
Børn:

 1. Severine Margrethe, f. 1784, i 1806 g. m. Peter J. Damm.
 2. Anne, f. 1792.
 3. Eleonore Dorothea, f. 1787 d. 1853, i 1809 g. m. kaptein Willum Willumsen, f. 1787 d. 1863.

Schwarck blev organist her i 1782, med løn 80 Rdl., men fik i 1810 sin løn forbedret ved frivillige bidrag. I 1794 blev dette hus solgt ved auktion til Nic. Benj. Aall og Severin v. Løvenskiold, og Schwarck kjøbte L.m.no. 6 paa Molhaugen. Dette sidste hus blev i 1807 takseret for 700 Rdl., og svigersønnen, kaptein Willumsen, overtog det efter Schwarcks død.


Th. Boye Winther,
født var kjøbmand, i 1796 g. m. Louise Zige.
Han var en af de større kjøbmænd, fik borgerskab i 1796 og drev kornhandel og krambod. Han udvidede den gamle bygning med pakhus, stald og fæhus, saa det fik en takst paa 1300 Rdl. i 1807. Det ser ud til, at familien har forladt byen i 1828, da dette er det sidste aar, i hvilket der er betalt for Kirkestol. Foreningen Porsgrund og Omegns Vel havde sine første møder i hans hus. Gaden er opkaldt efter ham.


Michael D. Budde,
født 1796 1837, var toldbetjent,
g. m. Else Cathrine Schrieber. f. 1801
Han var fra Stavern, søn af Major Christopher Budde og Caroline Sigismunda Resch.
Børn: Christopha Caroline Sigismunda Henricka, f. 1833. Efter hans død blev enken i 1844 g. m. toldskriver Knud Fleischer, f. 1819, og han overtog gaarden i 1845.


Carl Møller
er omtalt under «Fjæra», L.m.no. 183.


Jens Aalborg,
født 1792 d. 1857, var skibsfører,
g. I. m. Maren Sølie,
i 1841 g. II. m. Inger Margrethe Jøeg, f. 1800 d. 1877, datter af Anders Olsen Jøeg, Predriksstad.
Han var søn af Jacob Aalborg, omfalt under L.m.no. 6 og boede paa Osebakken helt til 1856, og alle hans børn er døbt i Gjerpen. I flere aar var han fuldmægtig for Aall og senere for fru Anna C. Aall paa Bjørntvedt.
Børn:

 1. Halvordine, f. 1816, g. m. skibsfører Michael Melsom, f. 1810 d. 1846 i Skien. Deres datter var frøken Maren Melsom, f. 1842 d. 1928.
 2. Ulrich Fredrik Rossing Aalborg, f. 1823 d. 1863, kaptein.
 3. Jacobine, f. 182, g. m. kaptein Louis Vauvert (se ham).
 4. Jens Aalborg, f. 1828 d. 1841.
 5. Maren, Jensine, f. 1829 d. 1866 ugift.
 6. Hulda, f. 1832.

Peder Karenius Wright,
født 1839 d. 1911,
g. I. m. Marie Fredrikke Sandberg. f. 1837 d. 1872, datter af sogneprest Johannes Sandberg.
g. II. m. Laura Rafn, f. 1840 d. 1890, søster af skibskaptein Christian Rafn, født i Danmark.
Wright var søn af skipper Fredrik Christian Wright paa Osebakken, og hustru, Anne Henrikke Pedersen, Solum. Flere barn, alle fraflyttet stedet.


Familien Wright paa Osebakken.

Skibskaptein Peder Wright,
g. m.
kom hid fra Lardal og havde 3 børn:

 1. Hans Holmboe Wright, f. 1795 d. 1859, skibskaptein, senere eier af Bjørntvedt gaard, g. m. Ingeborg Margrethe Høegh, f. 1806 d. 1871, datter af Anders Jensen Høegh i Brevik. Omtalt under L.matr.no. 37, Glosegaarden.
 2. Anne Marie Benedicte Wright, f. 1799 d. 1878, i 1834 g. m. enkemand Christian Wilhelm Monrad, skibskaptein fra Skien, f. 1786 søn af klokker i Gjerpen, Gjert Monrad f. 1735 d. 1816, i 1770 g. m. Kirstine Monrad, f. 1748 1796, datter af Provst David Monrad i Gjerpen.
 3. Fredrik Christian Wright, f. 1801 d. 1833(?), skibskaptein, i 1830 g. m. Anne Henriche Pedersen, f. 1807 d. 1890. Hun var datter af Halvor Niels Pedersen og Else Jensdatter Hiorth, og blev senere g. m. kaptein Halvor Mortensen Lund, f. 1806 d. 1842. Han blev borte med skibet «Gjemsø Kloster». Enken drev fra 1842 kjøbmandshandel paa Vestsiden. Lund var søn af Povels Lund, Vestre Porsgrund. Deres søn, Peter Karenius Wright, f. 1832.
Utdrag (s. 238-241) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen