Storgaden 2

L.matr.no. 161. Fru Lunds hus, Kultangen.

av F.C. Knudsen

I 1762leier Hans Tangens Enke eiendommen og betaler i aarlig grundleie i Rdl. og 48 sk.
Fra 1764er leieren Berulf Bjørnsen Tangen, og han befaler 3 Rdl.
Fra 1786Hans Solvesen.
I 1804fæstebrev fra Nic. Benj. Aall d. y. til Hans Hansen Tangen og hustru for deres levetid.
I 1814 beskrives huset som 2-etages og er takseret for 245 Rdl.
I 1849 faar Søren Larsen Lund auktionskjøde for 140 Spd.
I 1879 faar sønnen, Hans Lund, kaptein, skjøde, og dennes enke eier nu huset.

Effer traditionen skal huset være bygget af 2 brødre antagelig først i 1700-tallet. Dette maa da være Hans og Lars Solvesen, sidstnævnte var født 1700 d. 1764.


Berulf Tangen,
g. m. Maren Haraldsdatter, f. 1720 d. 1797, som enke.


Hans Solvesen Tangen,
født 1699 d. 1760.

Dennes sønnesøn:

Hans Solvesen,
i 1778 g. m. Anne Martine Olsen.
Børn:

  1. Hans Hansen Tangen, f. 1787 d. 1859.
  2. Solve Hansen, f. 1796, blev styrmand i 1820. Hans datter, Maren Kathrine Solvesen, blev opdraget hos oldermand Hans Halvorsen, Kultangen, f. 1767 d. 1848. g. m. Ellen Marie Gundersdatter, f. 1758 d. 1815.
  3. Dorthe Gurine, f. 1801, i 1824 g. m. styrmand Hans Christian Paus. Om dem se under L.matr.no. 34.

Søren Larsen Lund,
født 1821 d. 1906, var skibsfører fra 1851.
i 1848 g. m. Ellen Marie Paus, f. 1824 d. 1877, datter af styrmand Hans Chr. Paus.
Lund var søn af Lars Lund, der var kaptein og førte skibe for Mogens Thrane. Han var fra Langesund, g. m. Gunhild Marie Sørensdatter, f. 1795 d. 1876, og døde ombord i Thranes skib «Europa» sidst i 1830-aarene. I 1836 fik han af Thrane grundbrev paa Frednesøen no. 10. som han byggede.
Deres børn:

  1. Hans Christian Paus Lund, f. 1852 d. 1910, skibsfører, fra 1875, g. m. Anna Nielsen, datter af skibsreder og kjøbmand i Brevig, Tollef Nielsen, f. 1819 d. 1913, og Sophie Lund, søster af Søren Lund.
  2. Laura Hanna, f. 1849 d. 1916, i 1872 g. m. kaptein Hans Aug. Hollan, født i Solum 1841 d. 1901, bosat paa Sundjordet.
Utdrag (s. 197-199) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen