Fra: Porsgrunns historie, b. 1

Kildehenvisninger og anmerkninger

Joh. N. Tønnessen

Alfabetisk oversikt
over de forkortelser ved det utrykte kildematriale som er brukt i kildehenvisningene.
Ak.st. = Akershus stift
B.A. = Bratsberg Amt
byt.prot. = bytingsprotokoller
Colleg.prot. = Collegialprotokoller
Delib.prot. = Deliberasjonsprotokoller
D.K. = Danske kanselli
dok. = dokumenter
D.R.A. = Danmarks Rigsarkiv
f. (foran et tall = folio
f., ff. = (etter et tall) = og følgende
fol. = in folio (i folioformat)
F.R. = fogedregnskap
G.F.A. = Generalforstamtet
G.T.K. = Generaltollkammeret
j.skr. = journalsaker
kgl. = kongelig
K.K. = Kommersekollegiet
L.R. = lensregnskap
mtl. = matrikkel
N. forest. og Res.Prot. = Norsk Forestillings- og Resolutions-Protokoll
N.I. = Norske Innlegg
N.M. = Norske Missiver
N.R. = Norske Registre
N.R.R. = Norske Riks-Registranter
M. Rel. og Res.Prot. = Norske Relations- og Resolutions-Protokoll
N.T. = Norske Tegnelser
N.Telem. = Nedre Telemark
N.Å.B. = Norske Aabne Breve
O.Sta. = Oslo Statsarkiv
Overadm. = Overadmiralitetsretten
p. = pagina
panteb. = pantebok
pk., pkr. = pakke(r)
priser. = priserett
prot. = protokoll
R.A. = Riksarkivet
R.K. = Rentekammeret
Real.o.avd. = Realistisk ordnede avdeling
res. = resolusjon
S. og S. = Sikt- og sakefalls (regnskap)
sk., skr. = sak(er)
s.st. = samme sted
Statth. = Stattholder(arkivet)
Sønnenfj.kont. = Sønnenfjelske kontor
Telem. = Telemark
ting. = tingbok
T.R. = tollregnskap
Ulefoss = Ulefos Hovedgaards arkiv
Ø.Telem. = Øvre Telemark
 
Angående forkortelser i det trykte kildemateriale se: Litteratur

 1. Hvor lå det eldste Porsgrunn?
 2. Hvorfor ble byen til?
 3. Næringslivet i Bratsberg frem til 1660
 4. De gamle gårder
 5. Den første tollbod og de første toldere
 6. Bebyggelse og befolkning ca. 1660
 7. Kjøpstad og ladesteder. 1660-1737
 8. Næringsliv og økonomiske forhold 1660-1740
 9. By eller land? Kjøpstad eller ladested? Borger eller strandsitter
 10. Byens fedre ca. 1700-1750
 11. Ladested og kjøpstad - båndene løsner
 12. Kommunikasjoner. Kirke og skole. Hus og folk.
 13. En slekt og en by
 14. Toll, toldere og tollsvik.
 15. Nye friheter for ladestedet
 16. Handel og skipsfart under krigs- og fredskonjunkturer. 1750-1807
 17. Fra folketelling til folketelling 1769-1801
 18. Kulturform og folkeliv ca. 1760-1807
 19. Året 1807, og det som fulgte

Utdrag (s. 587-617) fra:
Tønnessen: Porsgrunn historie, b. 1
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen