Porsgrunns historie, b. 1

Noter

Il. Hvorfor ble byen til?

av Joh. N. Tønnessen

  1. Om den eldste trelasthandel og de første vannsager i Norge, se L. J. Vogt: Norges Udførsel af Trælast. Alexander Bugge: Den norske Trælasthandel I-II. P. R. Sollied: De første vanndrevne sager i Norge, i Norsk Skogindustri nr. 12/1950; s.st. bilag: Sagbrukskommisjonen 1683-88. Jfr. også JonasHansen: Topographiske meddelelser 119 ff. Johan Schreiner: Det nye sagbruk, i Norsk Kulturhistorie III 115 ff., hvor det antydes at det norske sagbruk går tilbake til 1435 (s. 123). Andreas Ropeid: Hønefoss I, Oslo 1952.
  2. N.R.R. I 268-69. Jfr. 105 1548 15/5 Frantz Bundtmager van Hall får tillatelse til å bygge en sag «ovenfor Seermølle». Det er uvisst hvor dette sted var; men da han to år senere forpaktet og bodde på kronens gård Hellestvet på Herre, er det mulig det kan ha vært der (127, 207, 270).
  3. Kildene til det foregående er sagleie- og sagskatteregnskapene i L.R. de anførte år. Dessuten D.K.skap 8 pk. 102, N.R.R. I 74, 77, 299, II 709, IV 602.
  4. Sætren: Norske vasdrag. 141 ff. Svalastoga 15-17.
  5. Se herom den grundige utredning med en ypperlig kartskisse av J. Hansen: Topographiske meddelelser.
  6. L.R. pk. 153 1599-1600 Skiens byregnsk. N.H.D. III 228. N.R.R. Il 542 1583 9/9.
  7. N.R.R. X 114, 160 1650 7/10, 1651. - D.K.skap 15 pk. 14 B. - N. 1. 1682 14/2, 25, 4. Wessel Berg I 108-09 1682 25/4. Jfr. Scneider I 20 23.
  8. Statth. D X pk. 19 J. Bjelkes relasjon 1653 4/11. - Tollregnsk. 1673-80 P. Poulsens svar 1686 11/12 på antegnelser. - Statth. D X pk. 41 legg 2 privilegiesøkn. 1700 13/6 med bilag, do. D IV pk. 34 borgerskapets supplikk 16/6 med magistratens erkl. 1704 17/11; jfr. D I b 8 1704 18/8 og D.K.skap 9 pk. 173 Ekstraktprot. p. 10.
  9. Statth. D II pk. 16 1730 1/7, 12/8, 11/11 (Fr.hald), D IV pk. 122 1753 6/2 (Drammen); D Vlll pk. 1 nr. 8 havnekomsj.'s rapp. 1736 8/9. - B.K. Kammerkanselliet Dok. og konsept til eksped.prot. pk. 3 227/1753.
  10. Stattholderarkivet 1810-14. 1. kontor Innk. brev til Collegial Referat Protokol pk. 9 nr. 1951, pk. 10 nr. 2279.
Utdrag (s. s. 589) fra
Joh. N. Tønnessen: Porsgrunns historie, b. 1
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen