Fra: Okkupasjonsårene i Porsgrunn

Det millitære motstandsarbeidet i Porsgrunnsområdet (0 1703) under 2. verdenskrig

av Jon Birkenes

Innhold
Kapittel I:
Overfall, okkupasjon og begynnende motstand; fra april til høst 1940
Kapittel II:
Militær motstand i Porsgrunns området høst 1940 - vår 1942 (ta korrekturutskrift)
Kapittel Ill:
1942 - Det militære motstandsarbeidet kommer inn i fastere former: Milorg i O 1703 Porsgrunn etableres. (NY, les korrektur)
1. Det konkret rettede motstandsarbeidet kommer inn i fastere former
2. Reorganisering av det militære motstandsarbeidet i Nedre Telemark, generelt, og Porsgrunn, spesielt
Kapittel IV:
Geriljatrening og våpenøvelser. Arne Qvenild blir ny distriktssjef i D 17 1943 - sommeren 1944 (NY, les korrektur)
Kapittel V:
Sommeren 1944 - mai 1945. Milorgs mest aktive år O 1703 og den aktive motstandskampen (ta korrekturutskrift)
 1. Mannskapsstyrke, våpen og bevæpningsgrad innenfor O 1703 det siste krigsåret
 2. Frykten for tvangsmobilisering av norsk ungdom (ta korrekturutskrift)
  A: Kampen mot Arbeidstjenesten (AT)
  B: Kampen mot arbeidsmobiliseringen
 3. Organisering av illegale, militære leirer, celler, på skauen (ta korrektur)
  A: Opprettelsen av celler i D 17
  B: 0 1703 organiserer celle i den gamle leiren for skaugutter (gutter som hadde unndratt seg arbeidsmobiliseringen) i Vallerdalen ved Skifjell
 4. Etterretning (Ny, rett mye)
 5. Sabotasje (ta korrekturutskrift)
Kapittel VI:
Frigjøringen av Norge (NY, les korrektur)
Milorgstyrken i Porsgrunn ved frigjøringen (NY, les korrektur)
Kilder
Forkortelser
ATArbeidstjenesten
BBCBritish Broadcasting Corporation
B.orgden illegale bedriftsorganisasjonen
DMilorg-distrikt
FOForsvarets overkommando
Gestapodie Geheime Staatspolizei
HSHjemmestyrkene (Milorg)
IRInfanteriregiment
kpt.kaptein
It.løytnant
MilorgMilitærorganisasjonen
NORICNorwegian Independent Company No. I (Kompani Linge)
NSNasjonal Samling
Oområde-organisasjon innen Milorg-distriktene
O 1703Porsgrunn Milorg-område
Pipionér; faggruppetjeneste innen Milorg rettet mot sprengning og forberedelse til sprengning av kommunikasjoner (veier, bruer, jernbane m.m.)
RPRikspolitiet
Sivorgden sivile motstandsorganisasjonen
SLsentralledelsen i Milorg
UKUnited Kingdom
UK-operatørradio-operatør som-betjener radiosett i Norge for kontakt med England
UK-senderradiosett som brukes i Norge for kontakt med England
Wden største militære etterretningsorganisasjonen i det okkuperte Norge
Utdrag (s. 9-160) fra:
Okkupasjonsårene i Porsgrunn. 1940 til 1945
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen