L.matr.no. 165 A. Friisegaarden - Brandstationen

av Finn C. Knudsen

I 1814fik Jørgen Flood grundseddel fra Manlius Gyldenpalm.
I 1817taksertes huset for 1200 Spd.
I 1856sælges gaarden til Dr. Vetlesen.
I 1867sælges den til kjøbmand Johan Friis.
I 1879kjøbte Porsgrunds kommune gaarden af Friis's konkursbo.
I 1899,den 14de mai nedbrændte gaarden.

Jørgen Flood,
er omtalt under Floodegaarden. Firmaet J. & E. M. Flood byggede i 1815 den store gaard, som senere gik under navn af «Floodebutikkken». Firmaet havde der sin store butik og tobaksfabrik.
Som vist paa Linaaes billede af 1823, var den oprindelig en lang én etages gaard med høit mansardtag.


Johan Anton Vetlesen,
født 1821 d. 1869,
g. m. Marianne Henriche Wilhelmine Flood, f. 1830 d. 1899, datter af Jørgen Flood og hustru, Hanna Aall.
Vetlesen var læge her i byen og døde som distriktslege paa Karmøen. Antagelig er det ham, som har ombygget gaarden til privatbolig. Taget blev sænket og to fløibygninger tilbygget, saa der var et stort gaardsrum aabent mod syd med indgang i portrum midt paa fløien mod Langbakken.


Johan Petter Friis,
født i Drammen 1833 d. 1889.
g. m. Elisabeth C. Arweschoug, f. 1838 d. 1911, datter af havnefoged Arweschoug.
Friis kom hid til byen i 1867 og begyndte kjøbmandsforretning sammen med Nicolai Friis under firma Friis & Co. Firmaet maatte indstille i 1879.
En søn, Finn Friis, driver kulforretning i Drammen.


Nicolai Friis,
født 1846 d. 1921, adm. direktør i Sparebanken,
g. m. Gyda Caspara. f. 1870 d. 1927.
Efter opløsning af firmaet Friis & Co., drev han agentvirksomhed og skibsrederi. I 1889 blev han direktør i Sparebanken. Han eiede en tid L.matr.no. 12 H i Raadhusgaden.


Ingd Friis,
f. 1840 d 1918, ugift.
Hun skrev omkring aarhundrede-skiftet mange avisartikler om det gamle Porsgrund.


Jacob Friis.
født 1844 d. 1914, var bolagsbestyrer og agent,
g. I. m. Ida Caroline Olsen, f. 1849 d. 1874,
g. II. m. Thea Ebbesen, f. 1845.
Eiede L.matr.no. 38 b paa Skjæret.
Børn: Sofus Otto, Fredrik og Olga af første ægteskab, Hans, Margrethe og Sofie af andet ægteskab.
Kommunen benyttede gaarden til lokaler for Middelskolen fra 1879 til 1883. Senere var den leiegaard, indtil den brændte.

Utdrag (s. 246-248) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen