Kart over Osebakken 1817

Kart over Osebakken 1817
 1. Chirurg Radisch
 2. Capitaine Rasch
 3. Arb.mand Ole Andersen
 4. Captain Rasch
 5. Sagfører ? Hans Møller (Grosserer?)
 6. Cappelen / Boghave?
 7. Kjøbmand Ole Arnesen
 8. ? Christ. Abrahamsen
 9. N. & F. Løvenskiold ? til. og abhaven
 10. Jens Kiil
 11. Christen Kudsk
 12. Frans Bendixen
 13. Kr. Sørensen
 14. Kjøbmand Winther
 15. Tømmersvend Hammond
 16. Kjøbmand Job Kiil
 17. Anders Bommen
 18. Captain v. Deurs
 19. Inger/Skipper? Kruse
 20. Frans Bendixen
 21. Jens Kiil
 22. Oldermand Niels Jacobsen
 23. Jens Kiil
 24. Kjøbmand O. Olsen
 25. Ole Riis ?