Raschebakken 9

L.matr.no. 130. "Mønsterskriveren"s gaard

av Finn C. Knudsen

Før 1811eiedes denne gaard af Niels Sørensen og nabogrunden paa nordsiden af Ole Taraldsen. Disse to tomter blev slaaet sammen.
I 1817eiede Niels Sørensen de sammensluttede tomter, og gaarden var da takseret for 750 Spd.
I 1861eier Madame Sørensen gaarden.
I 1888kjøber H. S. Rasmussen den og beholdt den til sin død.
I 1907,da den blev kjøbt af navigationslærer Hansen fra Brevig, og dennes arvinger eier nu gaarden.

Niels Sørensen,
født 1779 d. 1838, var kjøpbmand.
g. I. m. Anne Marie lngebretsdatter. f. 1774 d. 1818,
i 1819 9. II. m. Edle Margrethe Mannal, f. 1790 d. 1869, datter af Gaven Wright Mannal, L.matr.no. 97.
Han er vistnok broder af matros Ingebret Sørensen, se under L.matr.no. 170.
Børn:

  1. Birgitte Jørgine, f. 1813, i 1837 g. m. kjøbmand Christen Moe, omtalt under L.matr.no. 16.
  2. Engelbreth og
  3. og Manlius, f. 1816.
  4. Jens Christopher, f 1825.

Sørensen tog borgerskab som kjøbmand i 1814 og havde krambod i gaarden i Raschebakken, og har sammen med kjøbmand Christian Bruun, og senere sammen med svigersønnen, drevet tobaksspinderi i L.matr.no. 16, nu Dyrings gaard. Han skal have arbeidet for for bedring af skolen, og var kasserer for denne under indsamlingen til det nye skolehus i 1811.
Enken fortsatte krambodhandelen.


Hans Sigvart Rasmussen,
født i Stavern i 1822 d. 1907,
g. m. Ida Sophie Christoffersen, f. 1829 d. 1907.
Han var kanonér i Marinen, og blev ansat som indrulleringsbetjent i 1867 og som lodsoldermand i 1869. Tog afsked i 1900.
Børn:

  1. Alfred Rasmussen, ingeniør i Marinen, bosat paa Horten.
  2. Harald Rasmussen, direktør, bosat i Oslo.


Nedre Kirkehaugen.

Beskrivelsen begynder den gamle Collingbakke og gaar opover Helleberget, forbi den gamle brandvagt og mod den gamle kirkegaard og ned Winthergaden.

Utdrag (s. 220-221) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen