Storgaden 156

L.matr.no. 15. Michel Seilmagers gaard

av Finn C. Knudsen

Det har ikke været muligt at finde noget grundbrev paa denne gamle, interessante bygning, som ligger nede ved elven mellem Dr. Nielsens og H. Joh. Dyrings bokhandel. De første oplysninger, som haves, er omtrent samtidige, idet den ene skriver sig fra Cancelliraad Schnells kart af 1701, hvorpaa staar, at Cancelliraadens tomt strækker sig til Michael Seylmagers Hus og Tomt. Den anden oplysning er fra Bjørntvedts jordebog, hvori det for 1702 er anført, at Michael Olsen seilmager har betalt aarlig grundleie af 1 Rdl. indtil 1762.
I 1792overtager Halvor Michelsen seilmager eiendommen.
I 1811skjøder Marthe Marie Sivertsdatter den til Michel Halvorsen seilmager.
I 1817fakseres gaarden for 300 Spd.
I 1862er der skjøde fra Jacobine Magdalene Halvorsen til styrmand Otto Halvorsen.
I 1920er der skjøde fra Halvorsens arvinger til enkefru Margrethe Dyring.
I 1929fra Dyrings arvinger til Ivar og Erling Dyring.


Michel Olsen,
født 1720 d. 30/8-1792, var seilmager,
gift med Karen Halvorsdatter, født 1718 d. 1804,
Familien skal være kommet fra Arendal. Hans moder, Aase Michelsdatter, født 1676, er død her i 1768. Af kirkebøgerne sees, at en Michel Olsen fra Arendal i 1714 var fadder her sammen med Madame Bowmann og Rasmus Malling. Dette er antageligt Aase Michelsdatters fader.


Halvor Michelsen,
født 1756 d. 1803, var ogsaa seilmager, søn af Michel Olsen,
i 1781 gift med Marthe Marie Sivertsdatter, f. 1756 d. 1815. Hun var datter af Sivert Hansen, som i 1753 fik grundbrev paa L.matr.no. 20, Langtvedts gaard. De havde mange børn, hvoraf:

 1. Michel, f. 1781.
 2. Anne Sophie, f. 1784.
 3. Karen, f. 1785.
 4. Ole Petter, f. 1796.

Han eiede først, fra 1783 til 1786, L.matr.no. 35, nu frøknerne Eltvedts gaard, og derefter nabogaarden, den saakaldte «Glosegaard» fra 1786 til 1793, da Glose kjøbte den.


Ole Petter Halvorsen,
f. 1796 d. ca. 1855, forretningsfører,
i 1818 gift I. med Marie Cathrine Lind, f. 1794 d. 1821, gift II. med Inger Hansine Meier, f. 1810, datter af Jens Jørgen Meier, Osebakken. I 1825 fik han borgerskab som høker i Solum. Han boede senere i «Reformgaarden» og var sammen med Paul Linaae bestyrer af Hans Cappelens Enkes forretning.

  Børn af 1ste ægteskab:
 1. Halvor Olsen, f. 1818.
  Af 2det ægteskab:
 2. Carl, f. 1837 d. 1892, fuldmægtig i Porsgrunds Sjøforsikringsselskab og Det norske Lloyd, g. m. Dorthe Augusta Hassel, f. 1850. Deres søn, Olaf Christopher, er født i 1872.
 3. Simonine Marie Benedicte, f. 1838, gift med bogholder Gogstad.
 4. Herman Halvardus, f. 1840 d. 1901, skibskaptein, bosat i Sandefjord, g. I. m. Marie Gerharda Smith fra Drammen, f. 1849 d. 1879, g. II. m. Karen Dorthe Nielsen, f. 1801, datter af skibsreder Ole Nielsen, Gogstad, Sandefjord.
 5. Marthin, f. 1842, apotheker.
 6. Olava, f. 1845, g. m. grosserer Andreas Halvorsen, af firmaet Halvorsen & Larsen, Oslo.
 7. Anette, f. 1847, g. m. kaptein Chr. Rafn, f. 1835 d. 1899 i New York.

Michel Halvorsen,
født 1781 d. 1856, var seilmager,
m. Jacobine Magdalene Arøe, f. 1790 d. 1868.
Familien havde etterhvert oparbeidet forretningen, saa den var kjendt og havde kunder paa kysten fra Tønsberg til Arendal. Halvorsen var medlem af byens første Repræsentantskab i 1837, og medlem af Sparebankens Forstanderskab fra 1844 til 1855. Deres børn:

 1. Isak Halvorsen, f. 1810, nævnes under L.matr.no. 153.
 2. Cathrine, f. 1820 d. 1900. flun var ugift og bestyrede huset for broderen Otto.
 3. Marthine Bolette, f, 1823, g. m. H. Joh. Dyring, se nærmere under «Holmergaarden», L.matr.no. 39 a.
 4. Otto Halvorsen, f. 1829 d. 1908. Han var styrmand og seilmager og overtog huset i 1862. Ugift.
 5. Hanna Ottomine, f. 1828,
Utdrag (s.64-66 ) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen