Brevik Historielag

Brevik historielag ble stiftet i 1926

Utgivelser

H.H. Steen/N. W. Coch: Presten Esmark og hans arbeide for vor bys utvikling. 1926
N. W. Coch: Brevik i bileder før og nu. 1929
N. W. Coch: Fra Brevik i gamle dager
C. S. Schilbred: Brevik gjennom tidene. I. 1945
C. S. Schilbred: Borgerbok for Skien, Porsgrunn, Brevik, Langesund og Stathelle. 1956
C. S. Schilbred: Brevik i bileder før og nå. 1957
C. S. Schilbred: Brevik gjennom tidene. II. 1974
Søk i bøkene:

Årbøker

Årbok 1980
Årbok 1981
Årbok 1982
Årbok 1983
Årbok 1984: E. Abrahamsen: Sandøya.
Årbok 1985 (Lokalstoff fra distriktet)
Årbok 1986
Årbok 1987: T. A. Wiersdalen/T. Aasetre: Langangens historie.
Årbok 1988: Johnny Sørensen: Med post i 300 år.
Årbok 1989: Brevik i vår hjerter. 50 års kavalkade 1939-1969 [bildesamling]
Årbok 1990: Minner fra: «De gode, gamle dager»
Årbok 1991: P. Chr. Nagell Svendsen: Fornminner i Grenland.
Årbok 1992: Vår nære fortid
Årbok 1993: Johnny Sørensen: Brevik skole 300 år.
Årbok 1994: Johnny Sørensen: Under tysk okkupasjon.
Årbok 1995: Johnny Sørensen: Breviksbanen 100 år.
Årbok 1996: Johnny Sørensen: Overfarten Brevik-Stathelle.
Årbok 1997: T. A. Wiersdalen: Eidangerhalvøyas natur og historie.
Årbok 1998: Johnny Sørensen: Båter bygd og levert av Trosvik verksted.
Årbok 1999: Johnny Sørensen: Bøker for folk flest
Årbok 2000: Eivind Abrahamsen: Fiske og fiskeskøyter.
Årbok 2001: Johnny Sørensen: Fra sjøfartsbyen Brevik.

Skutebilder

Historielaget har gitt ut reproduksjoner av gamle seilskuter fra Brevik, ledsaget av et hefte, alle forfattet av Johnny Sørensen.

1974: «Vanadis»
1975: «Trosvik»
1976: «Athenian»
1977: «Meran»
1978: «Nornen»
1979: «Efeu»
1980: «Oryx»
1981: «Derwent»
1982: «Cort Adelaer»
1983: «Warden Law»
1984: «Kongen»
1985: «Inger»
1986: «Kappa»
1987: «Mony»
1988: «Brevig»
1989: (ikke utgitt)
1990: «Helvetia»
1991: «Zanrak»
1992: «Kong Carl»

Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen