Fra: Idrettsforeningen «Urædd» 1880-1930

Urædd's Fri-idrettsgruppe

Helt fra Turnforeningens stiftelse i 1880 har fri-idrett vært et ledd i foreningens arbeide. Regelmessige øvelser og konkurranser var der ikke, men leilighetsvis blev der holdt kappgang og løp på landevei. Det første stevne, hvorfra der nu finnes nogen beretning, var en kappgang 2. juli 1882. Man gikk fra torvet og op ved Skrukkerød, om Flåtten til Østvedt, ned til Øvald og tilbake, en strekning på ca. 8 km. 1ste premie tilfalt Emanuel Sørensen med tid 42 min. 56 sek., 2nen premie Jens Aanesen med 43 min. 15 sek. og 3dje premie Hans Jensen med 46 min. 48 sek. Der var utsatt skjulte vakter for å påse at ingen under marsjen forsøkte å springe.

Antagelig i 1884 var der en kappgang Porsgrund-Brevik, hvor visstnok Hans Jensen blev bestemann. Der startedes fra Kammerherregården, og der var fremmøtt et stort publikum. Ambulansevogn kjørte efter og kom også til nytte, idet den måtte ta op en av deltagerne som ga op, og blev liggende ved veikanten. I 1890 var det et kappløp fra jernbanestasjonen og utover Vallermyrene, ialt ca. 5-6 km. Førstemann blev Haakon Friis med tid 22 min. 4 sek., dernest kom Karl Olsen, M. Hobber, A. Norberg, I. Clason og I. M. Olsen.

Friis deltok året efter i Tjalves idrettsstevne i Kristiania, hvor han fikk 3dje premie på 400 m. med tid 58.4. Hjalmar Arveskoug opnådde 3dje premie på 100 m. under Tjalves internasjonale stevne i Kristiania høsten 1892 med tid 12,4.

Først henimot 1900 blev det mere interesse for fri-idretten. Det skyldtes for en del Vestfold Turnkrets, som nu regelmessig arrangerte et idrettsstevne hvert år. Folk som Rich. Clason, Jacob Halvorsen og stavspringeren Otto Haug bidrog også sitt til at det blev mere liv i denne idrettsgren innen Uræd. Foruten de før nevnte kom efterhvert til C. M. Carlsrud, Paulus Hobber, Ole Atneosen, Isak Isaksen og H. B. Henrichsen. Resultatene var ikke så imponerende efter nutidens målestokk. Fra en konkurranse 25de august 1901 finnes følgende resultater: Høidesprang 1,35 - lengdesprang 4,65 - trestegsprang 10,10 - stavsprang 2,55 - kulestøtning 14,35 - diskoskastning 41,10 - 100 m. spurtløp 12 3/5 - 500 m. løp 1,31 3/5. Men resultatene blev hurtig bedre. Ved et stevne i Tønsberg samme år gjorde Uræd's representanter sig ikke synderlig gjeldende. Men de har antagelig lært noget der, for året efter - 1902 - tok de over halvparten av premiene i Vestfoldstevnet, som det år blev holdt på Gråtenmoen.

I årene fremover var Urædderne fryktede konkurrenter i fri-idrett. Ved et stevne i Seljord i 1904 har således C. M. Carlsrud opnådd følgende resultater: lengdesprang 6,10 - høidesprang 1,65 - trestegsprang 12,00 - hekkeløp 18,1 -100 m. løp 12 - kulestøt 19,40 - spydkast 62,40 - diskoskast 50,04. Med disse resultater fikk han 5 første - 2 annen og 1 tredje premie.

Av aktive kom efterhvert til Oscar Dahl, Realf Sørensen, Carl G. Larsen og Georg Schanke m. fl.

Ved Odd's St. Hansstevne i Skien i 1906 blev C. M. Carlsrud bestemann i 8 av de opsatte 10 øvelser, hvorav 1 sekskamp. Han satte dessuten kretsrekord i stavsprang med 3,00 m. Samme år var han også med i de Olympiske Leker i Athen. Han deltok her i spydkast og blev nr. 7.

Dette år blev den nuværende sportsplass tatt i bruk. Den må ha vært ansett som meget brukbar, for der kom samme år henvendelse om å overta Norgesmesterskapet i fri-idrett, sammen med kretsmesterskapet. Tilbudet blev dog av forskjellige grunner ikke mottatt.

Kretsstevnet blev dog holdt, og Urædderne tok ca. 2/3 av alle premier. C. M. Carlsrud tok de fleste. Edvard Kaalstad tok 2 førstepremier i juniorklassen.

I 1907 blev C. M. Carlsrud nr. 3 i sprang-gruppen ved et landsstevne på Hamar. Ved Odd's St. Hansstevne tok han 5 førstepremier. Uræd var her beste forening, representert ved C. M. Carlsrud, Realf Sørensen, Georg Schanke og Edvard Kaalstad. I «Varden»s referat fra stevnet heter det bl. a. «Apropos, Porsgrundsgutterne med C. M. Carlsrud i teten dannet en gruppe idrætsmænd som vinder respekt. De drager da ogsaa afgaarde med brorparten af præmierne».

I 1908 blev C. M. Carlsrud nr. 4 i spydkast ved Olympiaden i London. Ved Odd's St. Hansstevne blev Realf Sørensen beste junior. Forøvrig ser det ut til at interessen er avtagende. Ved Vestfoldstevnet som blev holdt i Porsgrund, rakk Warendorph, Realf Helgesen og C. M. Carlsrud op i premierekken. Men så inntrer en dødperiode på flere år. Fri-idretten er bare såvidt nevnt i årsberetningene. Det blev gjentagne ganger drøftet å oprette en egen fri-ldrettsgruppe, dog foreløbig uten resultat. Endelig den 25de april 1917 blev der sammenkalt et møte på sportsplassen av interesserte fri-idrettsmenn. Det blev her bestemt å starte en egen fri-idrettsavdeling og valgt en komite som skulde ordne med fri-idretten. Der blev anskaffet endel fri-idrettsapparater og avholdt medlemskonkurranser samt prøver for opnåelse av idrettsmerket.

I 1918 fortsatte opsvinget, og medlemmene deltok også i utenbys stevner. Ved kretsstevnet på Rjukan erobredes således ialt 15 premier. De gjorde sig også fordelaktig bemerket ved andre stevner.

30te og 31te august 1919 arrangerte Urædd det første distriktsstevne for Telemark fylke. Der var ialt 70 deltagere. Urædderne gjorde det bra, bl. a. tok C. M. Carlsrud 10 premier i senior, og Hermod Jønholt 6 premier i juniorklassen. Ved et stevne i Skien er igjen Carlsrud og Jønholt ofte plasert. Carlsrud forbedret kretsrekorden i stavsprang til 3,10 m. og blev bestemann i 10-kamp. Urædd vant også 4 × 100 m. stafettløpet. Videre vant man en klubbkonkurranse med Pors med ialt 65 mot 34 points. Dette år arbeidedes der ivrig med løpebanen, så den var brukbar om høsten.

I 1920 blev fri-idretten skilt ut som egen gruppe under Hovedforeningen.

I 1920 blev kretsmesterskapsstevnet i enkelte øvelser holdt på Sportsplassen. Under dette presterte H. Jønholt 13,68 m. i tresteg. Urædds deltagere !ok tilsammen 14 premier, hvorav 4 førstepremier. Foreningen blev nr. 3 av 8 deltagende. Hermod Jønholt var også med ved et Inter-kretsstevne i Moss, hvor Telemark krets seiret. Der blev videre avholdt en pokalkonkurranse med Larvik Turn og Idrettsforening. I begynnelsen av sesongen virket H. Stormoen en kort tid som trener.

Året efter deltok endel av medlemmene for første gang i terrengløp, som blev holdt i Tønsberg. Der blev også sendt 5 mann til kretsmesterskapet i enkelte øvelser, som det år holdtes på Rjukan. De erobret tilsammen 9 premier. Ved et nasjonalt stevne som Odd arrangerte blev Hermod Jønholt bestemann i stavsprang. På Sportsplassen blev dette år bare arrangert medlemskonkurranser og prøver til idrettsmerket. Der blev anskaffet en hel del idrettsmateriell, bl. a. 40 hekker. Løpebanen blev dette år nesten ferdig. Banens lengde er 377,5 m.

Den 7de mai 1922 arrangerte foreningen sitt første terrengløp. Finn Johansen plaserte sig som nr. 4 i juniorklassen. Ved kretsstevnet i enkelte øvelser som blev holdt i Skien var resultatet 3 premier. Neste år arrangertes et nasjonalt terrengløp og endel medlemskonkurranser. Til kretsstevnet var bare anmeldt H. Jønholt, som blev nr. 1 i stavsprang.

I 1924 påbegyntes en pokalkonkurranse med Snøgg, Notodden og Fram, Larvik. Den forening som fikk flest points i tre konkurranser skulde ha pokalen. Da Urædd i 1925 ikke kunde stille lag, gikk pokalen i 1926 til Fram. I 1925 blev der arrangert et aftenstevne og et kretsstevne i enkelte øvelser og dessuten en Glima-opvisning av islandske idrettsmenn. Opvisningen blev holdt i Rådhuset og var meget vellykket. Samme år opnådde følgende idrettsmerket i gull: Johan Jeremiassen, C-E. Berg-Hanssen, Ingvald Aasbie og Jacob Brynildsen. Senere har også Arthur M. Sørensen tatt merket i gull.

Gruppen arrangerte 1926 kretsmesterskap i 5-kamp. Her blev H. Jønholt nr. 2. Han blev også nr. 2 i 10-kampen. Kretsens amatørtrener, Ragnar Pedersen, var her en kort tid om høsten. På generalforsamlingen 22de november blev gruppens distansemerke innstiftet.

I 1927 blev der arrangert et aftenstevne og kretsmesterskapsstevne i enkelte øvelser for juniors. Til et juniorstevne i Drangedal sendtes en tropp på 5 mann. Ved alle disse anledninger gjorde de yngre krefter det meget bra. Samme år opsatte Berg-Hanssen en junior-pokal. Der skulde holdes 3 konkurranser mellem 3 foreninger. Den forening som da hadde flest points skulde ha pokalen. Den første konkurranse om denne blev holdt 18de september, og Urædd blev denne gang nr. 2. Den neste sommer blev de 2 andre konkurranser holdt, og Urædd erobret pokalen til odel og eie. De to øvrige foreninger var Skiens Ynglingeforenings Idrettsgruppe og Storm.

1928 var et godt år. De aktive tok tilsammen ca. 50 premier ved de forskjellige kretsstevner. På Sportsplassen blev holdt et aftenstevne, og kretsmesterskapet i enkelte øvelser for juniors. I det siste blev Urædd beste forening, og Alfred Øvrum fikk kretsens pokal som stevnets bestemann. Efter innbydelse fra Pors blev vi med på en juniorkonkurranse om en pokal opstillet av Skiens Margarinfabrikk. I konkurransen deltar Pors, Odd og Urædd. Den første konkurranse blev holdt 19de august, og blev vunnet av Urædd. Ved stevner på Rjukan, i Drangedal og Høidalsmo gjorde også gruppens representanter det utmerket og fikk ialt ca. 25 premier. Johan Jeremiassen opsatte en pokal for bestemann i klubbkonkurransene for juniors. Den må vinnes i 3 år. Alfred Øvrum har vunnet i 1928 og 29 og har således 2 aktier i denne pokal nu.

I 1929 holdt gruppen et aftenstevne, et nasjonalt stevne og etpar pokalkonkurranser foruten de vanlige klubbkonkurranser. De aktive har dessuten deltatt i en rekke utenbys stevner. I kretsmesterskapet i hopp uten tilløp satte Kåre Øiesvold ny kretsrekord i høidesprang med 1,46 m. I kretsmesterskapet i 5-kamp opnådde Anker Knudsen 2nen premie i senior. Alfr. Øvrum blev kretsmester i junior. På et idrettsstevne i Kviteseid den 21de juli erobredes 7 premier, hvorav 2 førstepremier. Ved kretsmesterskapsstevnet i enkelte øvelser i seniorklassen som blev holdt på Notodden, opnådde Urædd's deltagere 4 mesterskaper og en hel del andre premier. Kretsmestre blev: Oscar Hansen på 100 m., Ernst Lundh 110 m. hekk, Henrik Gundersen 400 m. og stafettlaget hvor Anker Knudsen deltok som fjerdemann. På stevnene i Høidalsmo og i Drangedal gjorde også Urædderne det meget godt. I juli måned var kretsens trener Silverstrand her en kortere tid. Medlemmene har ialt tatt 73 premier i den forløpne sesong.

Foruten de nevnte stevner har gruppen arrangert flere marsjkonkurranser og prøver til opnåelse av idrettsmerket.

Av medlemmene er Gustav Olsen og Jacob Johannessen autorisert som forbundsdommere og følgende som kretsdommere: Hjalmar Jahnsen, Jacob Brynildsen, Wilhelm Sørensen, Ingvald Aasbie, Arthur M. Sørensen, Olav Øvrum, Alfred Øvrum og Hermod Jønholt.

Gustav Olsen har i de siste 5 år vært medlem av idrettskretsens styre, hvorav det siste år som formann.

Tilslutningen til og interessen for fri-idretten er i de senere år stadig blitt bedre. Plassforholdene er også nu meget gode. Særlig er løpebanen efter den siste påfylling i 1929 nesten ideell.

Fri-idrettsgruppens styrer.
ÅrFormannViceformannKasserer SekretærStyremedlemmer
1917Hjalmar Jahnsen       Olav Øvrum, Gustav Olsen, Emil Øvald
1918Jac. Brynildsen       Hjalmar Jahnsen, Hermod H. Jønholt
1919C. M. Carlsrud   Hjalmar Jahnsen   Jac. Brynildsen
1920Jac. Brynildsen Hjalmar Jahnsen Conrad Mindaas Realf O.Helgesen Anders Oksum
1921Hjalmar Jahnsen G. S. Ahlbom Arth. M. Sørensen. Gustav Olsen Finn Thaastrup
1922Arth. M. Sørensen Hjalmar Jahnsen Gustav Olsen   Thaastrup, R. Nergaard
1923 Ingv. Aasbie Gustav Olsen Jørgen Nordskog   H. J. Kleven, Erling Tveter
1924  Arth. M. Sørensen Alfred Øvrum   R. Nergaard, Hj. Jahnsen
1925 Gustav Olsen Herm. H. Jønholt Alfred Øvrum   Arne Paust, Arthur M. Sørensen
1926Gustav Olsen Jac. Brynildsen Sverre Sundsaasen   Joh. Jeremiassen, C. E. Berg-Hanssen
1927Gustav Olsen Alfred Øvrum Jac. Johannessen Eilev Lie Sigurd Karlsen
1928Gustav Olsen Alfred Øvrum Gustav Klingberg Eilev Lie H. Franklin Knudsen
1929Gustav Olsen Alfred Øvrum Bjarne Aslaksen Ernst Lundh Henrik Gundersen
1930Gustav Olsen Alfred Øvrum Bjarne Aslaksen Jac. Johannessen Henrik Gundersen

Utdrag (s. 45-53) fra:
Idrettsforeningen «Urædd»s Jubileumsskrift. 1880 - 1930.
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen