Fra: Idrettsforeningen «Urædd» 1880-1930

Urædd's Atletikkgruppe

Den 13. januar 1918 blev det på Idrettsforeningen Urædd's ekstraordinære generalforsamling valgt et styre for en atletikk-gruppe. Styrets første opgave var å skaffe et Øvelseslokale, og dette blev snart bragt i orden, idet man fikk overlatt folkeskolens gymnastikklokale 2 ganger i uken. Allerede den 29. januar 1918 blev det holdt konstituerende møte, og det var da innmeldt ca. 50 medlemmer. De ordinære øvelser begynte 13. februar. Denne vinter var dansken T. Larsen ansatt som trener, og der blev trenet energisk. På et stevne i Skien fikk Rolf Sønderskov 1ste premie i mellemvekt. Neste sesong fungerte Fritz Wilhelmsen, Danmark, som trener. Gruppen hadde det år representanter på stevner i Skien, Drammen og Sarpsborg. Rolf Sønderskov gjorde sig igjen fordelaktig bemerket, og vant 3 førstepremier.

Det var også sterkt på tale å begynne med brytning, men særlig av hensyn til lokal-spørsmålet måtte tanken opgis.

Interessen for boksingen avtok efterhvert, og de følgende år deltok ikke gruppen på nogen stevner. Øvelsene blev dog fortsatt til høsten 1923, da gruppens virksomhet blev innstillet. Av boksere som hevdet sig i konkurransen kan foruten Rolf Sønderskov nevnes Finn Olsen, Harald Brynildsen, Heggen Dahl, John Andersen og teknikker Hagen.

På generalforsamling i Hovedforeningen den 29. april 1929 blev det besluttet å oprette gruppen igjen. Det blev straks innmeldt ca. 80 medlemmer. Til å begynne med fungerte Rolf Sønderskov og H. Franklin Knudsen som instruktører, senere har Oscar Leventhal overtatt ledelsen. I sesongen 1929-30 har Leventhal, Olaf Hansen og Johs. Forsberg med hell deltatt i flere stevner. Leventhal blev kretsmester i mellemvekt i junior.

På initiativ av gruppen er der nu igang en pokalkonkurranse med Odd. I første omgang seiret Odd med 5-3. Den neste kamp blev holdt i Porsgrunn på Urædds sportsplass den 25. mai iår. Resultatet var her 4-4. Den siste kamp vil bli holdt i Skien antagelig til høsten. I betraktning av at gruppen er sågodtsom ny må resultatet sies å være meget godt.

Foruten de for nevnte boksere bør også nevnes Arne Knudsen, som har vunnet begge kamper i pokalkonkurransen.

Boksesporten ser ut til også å ha fått tak i publikum her. Ved den siste konkurranse var samlet ca. 8-900 tilskuere. Når Urædd får sin Turnhall, og lokalforholdet dermed blir de gunstigst mulige, skulde denne sportsgren ha alle betingelser for en sterk fremgang.

I boksekretsens styre er for tiden Rolf Sønderskov viceformann.

Atletikkgruppens styrer
ÅrFormannViceformann KassererSekretærStyremedlemmer
1918H. Brynildsen Georg Lund Hj. Jahnsen    
1919Per Bryhne Georg Lund R. Lunøe-Thorsen    
1920Johan Aspaas Finn Olsen R. Lunøe-Thorsen    
1921Rolf Sønderskov Finn Olsen R. Lunøe-Thorsen    
1922Georg Lund John Andersen Wattenn E. Winge Nils Skyer
1929Rolf Sønderskov H. Franklin Knudsen Finn Syrist Juel Hansen Per Bryhne
1930Realf Helgesen H. Franklin Knudsen Finn Syrist A. Schreiner Eriksen Oscar Leventhal

Urædd's Skøitegruppe

Skøitesporten har aldri hatt nogen større tilslutning her i byen. Dette skyldes i første rekke værforholdene. Enten kommer mildvær og isen forsvinner, eller snefall nødvendiggjør et kostbart rydningsarbeide. Interessen for denne sport er imidlertid gammel. Allerede høsten 1891 besluttedes på en ekstraordinær generalforsamling i Turnforeningen å utvide programmet til også å omfatte skøitesport. Der blev det følgende år holdt en konkurranse med deltagelse også fra nabobyene. Skøitebanen var oparbeidet på gartner Christiansens kålåker ved Frednes. Etpar år senere blev der oparbeidet bane på Baumanns løkke bak Middelskolens gymnastikklokale. Driften av skøitebanen gikk stadig med underskudd, og bane blev ikke oparbeidet hvert år. I 1896 holdt Uræd et stevne for gutter og piker. I 1901 er skøiteløpet henlagt til Gunneklevfjorden. Ved et stevne her fikk Urædderen Theodor Henriksen 2. premie på 500 m. 1905 var et livlig skøiteår. Foruten medlemskonkurranse blev der holdt to skøitestevner på Gunneklevfjorden. Denne sesong gjorde Carl G. Larsen sig særlig bemerket og tok tilsammen ca. 10 premier, hvorav flere 1ste premier. Også de påfølgende år deltok Henriksen og Larsen i flere stevner med godt resultat. I 1908 representerte Henriksen gruppen ved Norgesmesterskapet på skøiter, og dette er antagelig første og eneste gang den har vært representert der. Den beste sesong hadde utvilsomt løperne i 1909, da de tilsammen tok ca. 30 premier på stevner i Drammen, Tønsberg, Skien og Larvik. Det var igjen Henriksen og Larsen som besatte de fleste førsteplasser i senior. I junior tok Realf O. Helgesen flere premier, hvorav 2 førstepremier. I samme klasse erholdt likeledes Gustav Tingsten endel premier.

I 1922 blev Urædd's Skøitegruppe oprettet sorn en gruppe under Idrettsforeningen Urædd. Året efter blev der arrangert et skøiteløp på Gunneklevfjorden, hvor et par av juniors - Reidar Helgesen og Harald Klingberg - blev plasert. Stevnet gikk med underskudd, og det samme var tilfelle med skøitebanen på Sportsplassen. Skøitegruppen blev innstillet igjen i 1925. Som formenn de tre år fungerte: Simon Thorrud, Halfdan Johannessen og Erling Ellefsen. Thorrud blev også i 1923 formann i den nystiftede Skøitekrets.

Utdrag (s. 61-65) fra:
Idrettsforeningen «Urædd»s Jubileumsskrift. 1880 - 1930.
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen