Fra: Idrettsforeningen «Urædd» 1880-1930

Urædd's Ballklubb

Efter initiativ av Chr. Knudsen, Frednes, og teknikker Hagb. Steffens blev det onsdag 25. april 1894 holdt konstituerende generalforsamling i Porsgrunds Football Club i «Kammerherregården». Kun de som hadde tegnet sig på forhånd fikk adgang til generalforsamlingen. Til det første styre valgtes P. Wilh. Schmidt (formann), Hagb. Steffens (viseformann) og Chr. Knudsen (kasserer). Klubben fikk gratis overlatt en løkke på nedre Frednes til fotball-plass og gikk straks igang med øvelsene. Treningen gikk med liv og lyst og allerede i løpet av de første måneder blev det spillt adskillige treningsmatcher mellem lag innen Footballclubben. Noen drakter hadde klubben men for å adskille de to partier bar det ene blå og det annet røde kalotter. Den første «blå» kaptein var kassereren, og for de «røde» viseformannen. Øvelsene optokes med fornyet interesse de følgende år. Adgangen til å bli med var fremdeles sterkt begrenset, men fra 1898 blev det dog en forandring heri. På grunn av liten konkurranse de første år blev det ikke før efter århundreskiftet arrangert kamper mot andre klubber, og disse blev spilt enten på Gråtennmoen, Vallermyrene eller Borgestad. Klubbens øvelsesplass var desverre for liten til ordinære kamper.

1901 blev det besluttet å anskaffe drakter. Det år spilte klubben bl. a. uavgjort mot Odd på Gråtemnoen og Spring,Tønsberg, på Borgestad. Dessuten var det flere kamper mot Teknikkerne, som nu hadde fått sin egen klubb.

1902 blev det for første gang arrangert kamper om Norgesmesterskapet i Kristiania. Klubben deltok, men tapte desverre allerede i første kamp mot Grane, som blev Norgesmester det år.

1903 gjorde. klubben sig fordelaktig bemerket. Efter å ha slått Idun, Larvik (nu Turn) 6-1 og 7-0, Spring, Tønsberg, 4-0, Sandefjord 5-2 samt spilt uavgjort mot Odd, gikk ferden påny til Kristiania for å delta i Norgesmesterskapet. Atter fikk man Grane til motstander og resultatet blev et nyt nederlag 1-0 - vårt eneste tap dette år.

Om kampen skrev bl. a. Norsk Idrætsblad: «Porsgrunds Footballclub havde gjort store fremskridt siden den var her sidst, samspillet var bedre end hos Odd. De formaaede dog ikke at hamle op mod Grane, som efter den fastsatte spilletid havde gjort 1 maal.»

Efter stevnet var det sterkt på tale å utta 11 mann blandt stevnets beste krefter til en kamp mot svenskene i Stockholm. Av Porsgrundsspillerne var det meningen at C. M. Carlsrud og H. B. Henrichsen skulde delta i ferden. Det blev imidlertid intet av kampen.

1904 deltok klubben i en rekke kamper med vekslende hell og slo i Norgesmesterskapets semifinale Fredriksstad Fotballklubb 5-0, men tapte i finalen samme dags eftermiddag mot Odd i Skien, som hadde spilt sin semifinalekamp dagen i forveien. Finalelaget var fra mål: H. B. Henrichsen, Hans Sørli, Isak Isaksen, Karl Andresen, Andreas Hansen, Johan Henriksen, Finn Jeremiassen, Christian Dick, C. M. Carlsrud, (kaptein), Waldemar Lassen og Ernst Hansen.

1905 vedtok man enstemmig å forandre navnet til Uræd's Balklub.

Efterat treningsplassen på Frednes var nedlagt benyttet man noen år en fotballplass på Vallermyrene, inntil Idrettsforeningen Uræd's sportsplass blev tatt i bruk 1906. Denne var i sin tid en av landets aller fineste fotballbaner. Uræd tapte dette år den avgjørende kretskamp mot Odd, hvorved man efter den nye ordning var utelukket fra å delta i kampene om Norgesmesterskapet.

I anledning av - Porsgrunds 100 års jubileum i 1907 blev Uræd overlatt arrangementet av Norgesmesterskapsstevnet 21. og 22. september. Mercantile blev Norgesmester ved å slå Odd og senere Sarpsborg i finalen. Stevnets 4de deltager Hamar Game Club uteblev.

Representantforsamlingen blev holdt på G. Askildsens hotel. Forbundspresidenten, ingeniør Benneche, rettet en takk til Uræd som arrangør for den utmerkede måte hvorpå det. hele var ordnet. «I Kristiania» uttalte han, «hvor det er større forhold og alt synes å ligge vel tilrette, er det ofte vanskelig nok å få arrangert sig. I Porsgrund, en forholdsvis liten by, har Uræd forstått å klare dette rent beundringsverdig. Enhver tilstedeværende, han være representant eller, spiller, skylder, Uræd den høflighet å uttale at arrangementet har vært aldeles utmerket, og på dette hever vi vårt glass og adresserer skålen til hr. C. M. Carlsrud, som har vært sjelen i det hele».

I de nærmest følgende år var resultatene stort sett bra, selv om det blev noen nederlag i blandt. I 1909 blev det dannet et oldboysparti - antagelig det første i Norge - men det gikk dessverre inn efter 2 års forløp. Samme år fikk klubben sin nuværende drakt - sort med hvit krave og hvite opslag på blusen og sorte strømper med 2 hvite ringer.

1911 blev et av Urædds «store» år. Efter en beskjeden start gikk A-laget litt efter litt sikkert fremover. I kretsserien spilte klubben uavgjort mot Odd og Fram, samt beseiret, Larvik Turn 4-0 i Porsgrund. Derefter blev Odd slått 3-2 på Marensro i Skien. De 11 seierherrer blev kraftig hyldet ved hjemkomsten. Seiren over Fram i Larvik bør heller ikke glemmes. Urædd tok kretsmesterskapet med 10 av 12 opnåelige points. I Norgesmesterskapet slo man Østfoldmesteren Fredriksstad 3-2 og Bergenserne 10-3 i Stavanger, for så endelig å stille op til finalen på Frogner i Kristiania mot Lyn. Her blev det dessverre nederlag - noe som i første rekke utvilsomt må tilskrives den forandring som var foretatt på laget.

Det sier sig selv at Urædd efter sine seire i 1911 steg betydelig i publikums anseelse og navnet blev kjent landet over. Økonomisk sett var sesongen mindre vellykket. Dette siste må sees i lys av at det var opført nytt sportshus på idrettsplassen.

Flere av de aktive trakk sig nu tilbake og følgen uteblev ikke, idet klubben fikk en lang slapphetsperiode i årene fremover.

1912 deltok Carl Pedersen på den norske fotballtropp til olympiaden i Stockholm.

1913 blev Porsgrund atter valgt som finaleby, og arrangementet blev overdradd Urædd. Finalekampen 11. oktober resulterte i en 2-1 seir for Odd over Mercantile. Det var ca. 5000 tilskuere på banen. Til representantforsamlingen i Rådhuset 10. oktober var det fremmøtt 90 representanter. Søndag aften blev det holdt en vellykket soupé i hotel Victoria, hvori deltok ca. 120 herrer.

Efter Norgesmesterskapsstevnet mottok Uræds Ballklubb følgende skrivelse

Til «Urædd»s Ballklubb, Porsgrund.

Det ligger os paa hjertet, idet vi nu har set eders glimrende forberedelser saa vel gjennemført, at faa bringe Urædds Ballklub vor bedste ros, og vor opriktige tak for mønsterværdig arrangement saavel for representantforsamlingens arbeide som for Norgesmesterskapsstevnet og aarsfesten.

Vi tør uten overdrivelse trygt tilføie at Norges Fotballforund aldrig ved tidligere lignende anledning har oplevet et tilnærmelsesvis sidestykke til eders præktige arbeide, der saaledes har sin store betydning for fremtidige arrangements.

Med de bedste ønsker for «Urædd»s vel tegner vi i taknemlighet

Ærbødigst
pr. Norges Fotballforbund
C. F. B. Schøyen
president 1912-13.

Carl Pedersen, Georg Andersen og Helge Helland var med på Russlands-ferden i 1913. Høsten samme år deltok Carl Pedersen mot svenskene i Kristiania. Selv om klubbens sportslige resultater var mindre gode, så blev til gjengjeld økonomien bedret.

I 1914 virket mr. Hayes en kort tid som trener for klubben.

I tiden 1905-16 var Norgesterskapsserien, kun åpen for kretsmesterne, men i 1917 blev den nuværende ordning innført.

1917 blev det holdt en kamp mellem finalelaget 1911 og 1917-laget. Resultatet blev 2-2. Inntekten kr. 300 gikk til sjømenns efterlatte.

1918 hadde klubben en utmerket sesong, hvor den tilkjempet sig kretsmesterskapet såvel i A- som i B-klassen. I kampene om Norgesmesterskapet led man et helt ufortjent nederlag mot fjorårets Norgesmester Sarpsborg.

I 1919 feiret klubben sitt 25 års jubileum med en fest på hotel Victoria. På festen blev Urædd som forbundets eIdste klubb tildelt N. F. F.s diplom, det første av denne art, for det interesserte og banebrytende arbeide for fotballsporten som var utført gjennem 25 år. I pinsen arrangertes jubileumskamper med Fredriksstad Fotballklub og Uddevalla-Kameraterna som deltagere. Svenskene vant jubileumspokalen.

1920 var påny et godt år for klubben idet den vant kretsmesterskapet i A-klassen ved å slå Odd i finalen. I pinsen tok den Snøggs jubileumspokal med store seire. Et kombinert Grenlands-lag blev slått 5-0. I Norgesmesterskapet led klubben et knepent nederlag for Sarpsborg i en hård 2 timers kamp på Horten.

1921-22 var middels gode år, mens klubben i 1923 vant mange pene seire. I pinsen vant klubben en fireklubbs-turnering i Mjøndalen med flott spill, fra Urædds side. Ballklubben hadde det år engasjert treneren Julius Kertesz for hele sesongen. Som bidrag hertil fikk man av Realf O. Helgesen, kr. 1,000.00. Urædd hadde besøk av den tyske klubb Union von 1903, Altona, og resultatet blev to nederlag for tyskerne, 3-2 og 2-1. For første gang blev det dette år spilt kretskamper i C-klassen. - Urædd tok mesterskapet og C-spillerne gjentok bedriften såvel i 1924 som 1925, hvorved de tok kretsens vandrepokal til odel og eie.

1924 blev et meget godt år for klubben, idet A-laget bare hadde 4 tap på 26 kampe. Særlig var starten fin, idet Urædd gikk ubeseiret ut av sesongens 13 første kampe. I pinsen blev det holdt en turnering i Porsgrund med Norgesmesteren Brann samt Drafn og Skotfoss som deltagere. Urædd tok selv de opsatte pokaler ved å slå Brann 1-0 1 finalen. A-laget tok kretsmesterskapet, og i Norgesmesterskapet nådde det til kvartfinalen efter seire over Skjold, Drammens Ballklub og Pors. Det bør i denne forbindelse ikke glemmes at Porsgrund slo Skien i en bykamp med 1-0. 9 av Urædd's spillere deltok på det seirende lag.

Året efter bød ikke på særlig bemerkelsesverdige resultater, men til gjengjeld kom klubben for alvor igjen i 1926. Urædd vant først kretsens cup-kamper og senere en pinseturnering mellem Larvik Turn, Ørn og Mjøndalen i Porsgrund. Sommerferien blev benyttet til en Vestlandstur med resultat 2 seire og 1 uavgjort kamp på 3 dager. Den flotte innsats i Norgesmesterskapet gjorde Urædd til årets publikumslag. Efter å ha slått Kragerø og Donn, gikk turen til Gulskogen på Strømsgodsets mindre gode bane. Resultatet var uavgjort efter ordinær tid, hvorefter dommeren avbrøt kampen på grunn av banens beskaffenhet. Omkampen på gressbanen i Drammen blev vunnet med 2-0. Efter en god 4de rundes kamp beseiredes Mjøndalen. Og selv Brann - klubben med stammen på landslaget - måtte finne sig i et nederlag. At seiren var fortjent og rettferdig var det bare en mening om i landets presse. I semifinalen i Skien blev Odds 2-0 ledelse tatt igjen, men tross forlenget tid blev resultatet uavgjort. De mange hårde og krevende kamper hadde selvfølgelig tatt på spillernes krefter og kondisjon, så Odds seir omkampen må sees i lys herav.

Klubbens innsats i denne høstsesong var helt utmerket. Den kommer til å stå i historien som Urædd's hittil største fotball-år og vil aldri bli glemt. Prestasjonen blir ikke mindre når man vet at 6 av de 8 mesterskapskamper gikk på utebane.

Som en av fjorårets semifinalister hadde klubben kvalifisert sig som deltager i Fotballforbundets 25 års jubileumsserie våren 1927 - populært kalt «det lille mesterskap». Efter å ha slått Drafn i Drammen tapte Urædd finalen i Oslo mot Ørn, som tidligere hadde slått ut Odd. Urædd blev tildelt N. F. F.s erindringsdiplom.

Sesongen begynte lovende, idet klubben vant sin hittil storste seir over Odd (5-1), og dertil kvalifiserte sig som deltager i Østlandsligaens hovedserie. Det var ellers et helt ordinært år.

1928 blev en av Ballklubbens bedre sesonger. I ligaen blev den nr. 7 av 15 klubber, efter seire bl. a. over ligamesteren Mjøndalen og Sarpsborg, samt uavgjort 0-0 mot Ørn på Horten. I Norgesmesterskapet spilte klubben sig frem til kvartfinalen, efter seire over Rjukan, Falk, Sif. i Stavanger og Fram. Nevnes bør det også at B-laget gikk seierrik ut av samtlige kretskamper.

Sesongen 1929 var kamprik, men sportslig sett var den ikke særlig vellykket. Klubben forsvarte dog sin plass i ligaen.

I anledning av Idrettsforeningen Urædd's 50 års jubileum i 1930 arrangerte Ballklubben pinsekampe med Odd og den sveitsiske mester Basel F. C. Urædd vant turneringen.

Urædd's innsats i Norgesmesterskapet

I Norgesmesterskapet har Urædd ialt spilt 47 kamper. Herav er 26 vunnet, 4 uavgjort og 17 tapt.

Følgende lag er beseiret: Fredriksstad, Donn, Rjukan, Kragerø 2 ganger, Bergens Fotballklubb, Ready, Moss, Sandefjord, Skjold, Drammens Ballklubb, Pors, Strømsgodset, Mjøndalen, Brann, Start, Hamar, Falk, Stavanger Idrettsforening, Fram, Tell, Kristiania Ballklubb og Tønsberg-Kameraterne 1 gang.

Uavgjort mot: Skjold, Pors, Strømsgodset og Odd.

Urædd har tapt for: Odd og Sarpsborg 3 ganger, Grane, Nordstrand (opløst) 2 ganger, Lyn (Oslo), Drammens Ballklub, Rjukan, Drafn, Ready, Larvik Turn, Kvik (Haldep), Fredriksstad og Ørn 1 gang.

Tapene fordeler sig således: 2 finaler, 3 semifinaler, 2 kvartfinaler, 2 4de runde, 1 3dje runde, 5 2nen runde og 2 1ste runde.

Urædd's spillere på landslag, kretslag og bylag

Landslag: Carl Pedersen, Georg Andersen og Sverre Johansen. Suppleanter har vært: Helge Helland, William Hansen og Hans Løvaasen.

Kretslag: Edvard Kaalstad, Andreas Hansen, I. M. Abrahamsen, Carl Pedersen, Sigfred Pedersen, Lauritz Halvorsen, Jac. Brynildsen, Sigfred Torgersen, Gunnar Sanna, Per Bryhne, Helge Helland, Leif Nøkleberg, William Hansen, Karl Gundersen, Reidar Isaksen, Sverre Berg, John Pedersen, Ernst Hobber, Karl Thykesen, Frithiof Helland, Hans Løvaasen, Finn Dolva og Ole Gundersen.

Bylag: Karl Gundersen, William Hansen, Karl Thykesen, Hans Løvaasen, Ole Gundersen, Finn Dolva, Reidar Isaksen, John Pedersen og Edvard Thykesen.

Dertil har en flerhet av Urædd's spillere ved forskjellige anledninger deltatt på forsterkede klubb-lag.
Kretskampene
1918 Kretsmester i kl. A.
1918 Kretsmester i kl. A.
1920 Kretsmester i kl. A.
1924 Kretsmester i kl. A.
1918 Kretsmester i kl. B.
1928 Kretsmester i kl. B.
1923 Kretsmester i kl. C.
1924 Kretsmester i kl. C.
1925 Kretsmester i kl. C.
1930 Kretsmester i kl. C.
Kamper mot utenlandske lag:
1913 Urædd - Dartford F.C.1 - 3
1914 Urædd - Dartford F.C.0 - 3
1918 Urædd - Uddevalla K.2 - 5
1919 Urædd - Uddevalla K.0 - 2
1923 Urædd - Union Altona3 - 2
1923 Urædd - Union Altona2 - 1
1925 Urædd - d. tyske krysser Amazone6 - 0
1927 Urædd - Queens Park0 - 3
1930 Urædd - Basel F.C.6 - 3
I alt 9 kamper, 4 vunnet og 5 tapt.


Ballklubbens styrer.*)
ÅrFormannViceformannKassererSekretærStyremedlemmer
1894P. W. Schmidt1) Hagb. Steffens Chr. Knudsen    
1895Chr. Knudsen2)        
1896Chr. Knudsen        
1897Chr. Knudsen        
1898Chr. Knudsen        
1899Chr. Knudsen        
1900Chr. Knudsen        
1901Chr. Knudsen        
1902H. B. Henrichsen        
1903H. B. Henrichsen Th. A. Prøis Carl Christiansen    
1904H. B. Henrichsen Th. A. Prøis Carl Christiansen    
1905C. M. Carlsrud Waldem. Lassen Johan Henriksen    
1906C. M. Carlsrud Waldem. Lassen Waldemar Sørensen    
1907C. M. Carlsrud I. M. Abrahamsen Waldemar Sørensen    
1908C. M. Carlsrud I. M. Abrahamsen Waldemar Sørensen    
1909C. M. Carlsrud Reid. O. Bergh Waldemar Sørensen    
1910C. M. Carlsrud Isak Ditlefsen Th. A. Prøis    
1911Reid. O. Bergh Isak Ditlefsen Realf O. Helgesens3)    
1912I. M. Abrahamsen O. F. Hjortdahl Hans Fjeld4)    
1913I. M. Abrahamsen   Theodor Jensen Jac. Brynildsen O.F. Hjortdahl, H.B. Henrichsen5)
1914Waldemar Sørensen   Robert Knudsen Helge Helland Reid. Oth. Bergh6), C. Kruse Jensen
1915Jac Brynildsen Waldemar Sørensen Gustav Olsen Helge Helland Carl Pedersen
1916Jac Brynildsen Waldemar Sørensen Gustav Olsen Helge Helland Edvard Kaalstad
1917Jac Brynildsen Robert Knudsen Gustav Olsen Helge Helland Edvard Kaalstad
1918Jac Brynildsen G.S. Ahlbom Gustav Olsen Helge Helland Tellef Nilsen
1919Jac Brynildsen Carl Pedersen Gustav Olsen Hjalmar Johansen G.S. Ahlbom
1920Olav Brynildsen Eilif Holmesland Gustav Olsen Anker Pedersen Jonas Hobber
1921Olav Brynildsen Waldemar Lassen Gustav Olsen Anker Pedersen Jonas Hobber
1922Per Bryhne Realf O. Helgesen Finn Johansen Didrik Helland Jac. Brynildsen
1923Olav Hefte Realf O. Helgesen Finn Johansen Didrik Helland Gustav Olsen
1924Olav Hefte Realf O. Helgesen Theodor A. Prøis Gustav Olsen Per Bryhne
1925G.S. Ahlbom Jac. Brynildsen Haakon Hem Gustav Olsen Per Bryhne
1926Olav Hefte Sverre Resch-Knudsen7) William Prøis Trygve Aslaksen Emil Øvald
1927Olav Hefte Emil Øvald William Prøis Trygve Aslaksen Per Bryhne
1928G.S. Ahlbom Arthur M. Sørensen William Prøis Trygve Aslaksen Hardy Bjercke
1929G.S. Ahlbom Realf O. Helgesen Haakon Slettene Trygve Aslaksen Hardy Bjercke
1930G.S. Ahlbom Realf O. Helgesen Haakon Slettene Trygve Aslaksen Hardy Bjercke
    *Ballklubbens styre bestod inntil 1913 av 5 medlemmer. Fra 1918 fungerte det 5. styremedlem som opmann. I 1922 blev den nuværende ordning med sportsutvalg innført, hvorved det 5. styremedlem tillike blev formann i utvalget.
  1. Schmidt blev senere avløsf av Nicolai B. Aall.
  2. Den første protokoll er dessverre kommet bort, og av den grunn er bare formennene opført i tiden 1895-1903. Følgende er man sikte paa har vært blant styremedlemmene: Fr. Johannessen, H. E. Kjølseth, H. B. Henrichsen, Johs. Johannessen, O. Jørgensen og Joh. H. Bjaaland.
  3. Helgesen blev senere avløst av Hans Fjeld.
  4. Hjortdahl og Fjeld trak sig uf av styret og som nye rykket Carl Pedersen og G. Eng inn.
  5. og
  6. Henrichsen og Bergh blev senere avløst av Carl Pedersen og Johnny Krogh.
  7. Ved Resch-Knudsens død rykket William Hansen inn.
Sportsutvalget.
ÅrFormannØvrige medlemmer
1922Jac. BrynildsenG. S. Ahlbom, Gustav Olsen
1923Gustav OlsenEdvard Kaalstad, Lauritz Halvorsen
1924Per BryhneG. S. Ahlbom, Olav Brynildsen
1925Per BryhneWilliam Hansen, Carl Helgesen
1926Emil ØvaldRealf O. Helgesen, Hardy Bjercke
1927Per BryhneG. S. Ahlbom, Hardy Bjercke
1928Hardy BjerckeRealf O. Helgesen, Karl Gundersen
1929Hardy BjerckeOlav Brynildsen, Karl Gundersen
1930Hardy BjerckeHelge Helland, Per Bryhne

Urædds kapteiner

i årenes løp har vært : Chr. Knudsen, Hagb. Steffens, P. Wilh. Schmidt, teknikkerne Eide, Haslund, Meyer, Schaaning og Jæger, Johs. Johannessen, H. B. Henrichsen, C. M. Carlsrud, Reid. Oth. Bergh, Carl Pedersen, Helge Helland, Per Bryhne, William Hansen, Frithjof Helland, Karl Gundersen, Leif Nøkleberg, Magnus Ellingsen, Jørgen Juve, Ole Gundersen, Hans Løvaasen og Thorbjørn Nøkleberg.

Styremedlemmer i fotboldkretsen etc.

Av klubbens medlemmer har følgende vært med i fotballkretsens styre : C. M. Carlsrud, Chr. Knudsen, Carl Christiansen, (formann 1909-10), Isak Ditlefsen, Hans Fjeld (formann 1913-14-15-16), Waldemar Sørensen, Jac. Brynildsen (formann 1922) og Per Bryhhne, (formann 1923-24-25). Bryhne har dessuten vært styremedlem i Telemark fylkeskrets for fotball (formann 1924-26-28 og 30). Han er tillike styremedlem i Telemark Distriktslag for Idrett siden 1927.

Det bør i denne forbindelse ikke glemmes at Carl Christiansen og Reid. Oth. Bergh har innehatt N. F. F.s høieste tillitshverv, presidentstillingen.

Som fotballdommere er autorisert:

1910: Carl Christiansen, Reid. Oth. Bergh og C. M. Carlsrud. 1914: Jonas Hobber. 1919: Jac. Brynildsen. 1920: Randers Johansen. 1923: Juel Hansen. 1926: Reidar Klingberg. 1929: Jacob Baugerød og Einar Larsen.

Fortjenstmedalje i sølv:

H B. Henirichsen, Edvard -Kaalstad, Carl Pedersen, Jac. Brynildsen-,'G. S. Ahlbom, Per Bryhne og Realf'O. Helgesen.

Erindringsmedalje i sølv:

Julius Kertesz.

Fortjenstmedalje for spillere

Sølvmedalje for 10 års deltagelse på A-laget: William Hansen, Karl Gundersen, Ole Gundersen og Ernst Hobber.

Utdrag (s. 29-44) fra:
Idrettsforeningen «Urædd»s Jubileumsskrift 1880 - 1930
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen