Storgaden 144

L.matr.no. 20. Uhrmaker Langivedts gaard

av Finn C. Knudsen

I 1753fik Sivert Hansen grundbrev paa tomten, og boede der til
1795, da Jeppe Kopperholt kjøbte huset, som i 1807 takseredes for 200 Rdl.
I 1817eier Ole Moe huset.

Senere har det flere gange skiftet eier, indtil kaptein Lars Helgesen kjøbte det. Han solgte det til den nuværende eier, uhrmager Langtvedt.


Sivert Hansen
havde en datter, Marthe Marie Sivertsdatter, der i 1781 blev gift med naboen, seilmager Halvor Michelsen, og en datter, Anna, gift med Thomas Piquet. Hansen eiede samtidig L.matr.no. 22.


Jeppe Kopperholt,
født 1748 d. 1813, skipper,
i 1792,g. m. Maren Jynge, f. 1758 datter af tømmerfoged Isach Jynge. De flyttede til Osebakken.


Ole F. Moe, var skipper
og maa være søn af snedker Ole Fredrich Moe, som døde i 1773, og broder af Fredrich Olsen Moe, lodsen, som eiede nabohuset, L.matr.no. 21.


Familien Helgesen:

Lars Helgesen,
f. 1792 d. 1855, herberger,
g. m. Margrethe Olsdatter, f. 1791 d. 1867.
Han boede paa Vestsiden og fik borgerskab som herbergier (gjestgiver) i 1840.
Børn:

 1. Ole Helgesen. f. 1823 d. 1896, skibsfører fra 1853, g. m. Marie Kristine Ording, f. 1829 d. 1907, datter af Realf og Maren Ording, Skien.
   Deres børn:
  1. Lars Martinius Helgesen, f. 1856, skibsfører fra 1883, g. m. Malhilde Olsen, f. 1857. Han eiede L.m.no. 20.
  2. Realf Ording Helgesen, f. 1857, kjøbmand, i 1889 g. m. Emma Norberg. f. 1867, datter af skibsfører Carl Norberg og Emma Sophie Biernbaum. Han har bygget L.m.no. 311 i Storgaden i 1893. 7 børn.
  3. Oluf Helgesen, porselensarbeider.
 2. Herman Helgesen, f. 1824 d. 1865, skibsfører fra 1854, i 1862 g. m. Petronelle Martine Nielsen, f. 1825 d. 1885. Hun tog handelsborgerskab i 1866 og er stifter af Petronelle Helgesens legat til verdige kvindelige trængende i Porsgrund (kapital kr. 21,767.03).
 3. Søren Helgesen, f. 1828. fik handelsborgerskab i 1854 og flyttede til Modum.
Utdrag (s. 78-80) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen