Storgaden 151

L.matr.no. 12 c. Apotheket

av Finn C. Knudsen

I 1850 fik apotheker K. A. Knudsen skjøde paa tomten, som er udskildt fra den gamle Sømoe-gaard. Knudsen byggede gaarden, hvor Apotheket siden har været.
1863 solgtes apotheket til C. N. Rode.
1880 solgte Rode det til Magnus Vauvert.

Knut Andreas Knudsen,
apotheker her fra 1857,
g. m. Karen Bruun, datter af trælasthandler Hans Bruun, Skien. Han forlod stedet i 1863 og fik apothek i Kristiania.


Carl Nicolaus Rode,
f. 1833, apotheker her fra 1863,
g. m. Johanne Marie Busch, f. 1835.
Børn:

  1. Dagny.
  2. Trygve.
  3. Halfdan, operasanger.
  4. Carl Birger.


Louis Magnus Vauvert,
f. 1850 d. 1910, apotheker fra 1850,
i 1883 g. m. Regine Klem, f. 1857 d. 1928.
Deres datter, Louise, er g. m. apotheker Albert Heyerdahl.

Utdrag (s. 270-271) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen