Sverresgade 34

L.matr.no. 182. Peder Gisholts hus

av Finn C. Knudsen

I  1839 udsteder Jørgen Flood grundseddel paa denne tomt. Den er saaledes udgaaet fra den senere «Jeremiassens» eiendom.
Fra 1840til 1857 eier Christian Arweshoug huset, som han har opført.
I 1868eier Postmester Andersen huset.

Hans Christian Arweshoug,
født 1813 d. 1866, var skibskaptein,
i 1839 g. m. Adriette Jørgensen, f. 1815 d. 1847.
Han var søn af Christen Hansen Arweschoug, og hustruen var datter af Lars Jørgensen Hill.
Børn:

  1. Christopha, f. 1839 d. 1924, var Iærerinde.
  2. Amalie, f. 1840 d. 1884, begge ugifte.
  3. Carl, f. 1842.
  4. Hans Christian, f. 1845.

Iver Andersen,
født 1809 d. 1874, var postmester, i 1851 g. m. Caspara Ulrikke Hals Lunde, f. 1826 d. 1901.
Han var født i Jevnaker, uddannet som jurist og blev postmester her i 1860. Hustruen var født i Drammen. Postkontoret var i hans tid i dette hus. Det nedbrændte først i sytti-aarene og blev straks opbygget igjen.
Børn:

  1. Anders G. A. Hals, g. m. Anna Wiibe, kjøbmand og fabrikeier. Eiede fra 1889 L.matr.no. 11, «Floodegaarden», hvor han havde en trævarefabrik. Flyttede i 1893 til Kristiania.
  2. Ragnvald Hals, g. m. Sophie Walløe, kjøbmand og eier af L.matr.no. 39 B.
  3. Margrethe, g. m. Theodor Dyring.
  4. Caspara, g. m. Kr. H. Dyring.
  5. Gyda, g. m. kaptein Isak Gundersen.
  6. Einar, f. 1865 d. 1912, cand. pharm. og kjendt for sin samling af oldsager, der overgik til Brekke Museum, hvis første konservator han var til sin død.
Utdrag (s. 261-262) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen