Storgaden 108

L.matr.no. 35. Frøken Eltvedts gaard

av Finn C. Knudsen

Det første grundbrev er udstedt

i 1746til Jacob Gundersen Strømtangen.
1762eies huset af Nicolai Benjamin Aall.
1783kjøber Halvor Michelsen seilmager det.
1804skjøder Marthe Sivertsdatter sal. Michelsen gaarden til Thomas Piquet.
Den gaard, som indtil da stod der, var ganske liden. Den takseredes i 1817 for 120 Spd.
1846kjøber Christen Pedersen smed gaarden.
1875kjøber Ole Andersen gaarden, og han byggede den 2-etages gaard, som nu staar paa tomten.
1919sælger Andersens arvinger gaarden til Sofie og Karen Eltvedt.

Jacob Gundersen Strømtangen.
Om ham vides kun, at han er søn af Gunder Christensen Strømtangen, som i 1729 er vidne ved et bryllup, og at han i 1759 var blandt dem, som tegnede bidrag til Kirken.


Halvor Michelsen
kjøbte gaarden af Nicolai Benj. Aall og udstedte i den anledning en pantobligation til Aall paa 90 Rdl. Michelsen beholdt dette hus efter at han havde overtaget faderens. «Michael Seilmager»s hus, og omtales under L.matr.no. 15.


Thomas Piquet,
født 1705 d. 1855, var sjømand og snedker,
g. m. Anna Sivertsdatter, søster af Halvor Michelsens hustru. Han overtog resten af Michelsens pantobligation til Aall, og indfriede denne. Han staar fra 1824 ogsaa som eier af L.matr.no. 109 paa Kirkehaugen, nu Severin Olsens hus.
Børn:

  1. Thom, f. 1790 d. 1843.
  2. Sivert, f. 1792
  3. Peder, f, 1799 d. 1878, g. m. Berthe Kirstine Reiersdatter, f. 1795 d. 1875.

Der skal endnu leve etterkommere af ham i byen, men de har sløifet det fremmedklingende (franske) navn.


Christen Pedersen smed,
Det heder sig at huset i hans tid laa inde i en have, og at smien var bygget nedenfor, og helt ude ved fortauget.


Ole Andersen,
født i Hollen 1834 d. 1909,
g. m. Caroline Ingebretsen, f. 1831.
Han var kolonialkjøbmand fra 1871 og byggede den nuværende 2 etages trebygning, som sønnen Andreas Wiibeto overtog.


Andreas Wiibeto,
født 1867 d. 1917,
g. m. Valborg Christiansen, f. 1875 d. 1918, datter af gartner J. Christiansen, L.matr.no. 131. Wiibeto fortsatte faderens forretning. Børn:

  1. Linken, g. m. ingeniør og driftsbestyrer T. Ellefsen.
  2. Fanny, g. med kjøbmand Odd Gleditch, Sandefjord.
Utdrag (s. 132-133) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen