Storgaden 106

L.matr.no. 37. Glosegaarden - Strandheims

av Finn C. Knudsen

I 1761faar Hans Tobiassen sadelmager grundbrev paa denne tomt, og sønnen Anders Hansen, sadelmager, bygger huset. Han døde i 1790.
1757sælger han det til visitør Tron Møller
1774kjøbes det af Halvor Jonson, Brandtaxten i 1778 er 100 Rdl.
1780kjøber Halvor Michelsen seilmager det. Fra
1793eies det af Lars Glose.
I 1804faar Glose grundbrev paa et stykke tomt ved siden af hans hus, og river ned det gamle hus og bygger den 2 etages gaard, som siden gik under navn af «Glosegaarden». Takst i 1807 800 Rdl. og i 1817 500 Spd.
1842overlager hans søn Lorentz Glose gaarden.
1849kjøber kaptein Holmboe Wright gaarden.
1850sælger han den til farver Niels Sørensen.
1877kjøber kjøbmand Johan Johannessen den. Han rev ned den gamle gaard og byggede den nuværende, som han i 1914 solgte til Lauritz Andersen Strandheim.

Halvor Michelsen
er omtalt under nabogaarden L.matr.no. 35 og under no. 15.


Tron Møller, var viciteur,
i 1768 g. m. Magdalena Sahlfeldt der var søster af løitnant Troyels hustru Marie Sahlfeldt f. 1720 d. 1803.
Hans løn var 12 Rdl. 48 Sk. pr. maaned. I 1765 nævnes han første gang, og er vistnok fraflyttet stedet i 1774.


Slægten Glose.

Omkring 1560 blev sacheren Hans Glaser ansat som berghauptmand for Norge, og opførte smeltehytte paa Gjemsø.

Hans Daniel Glaser, Skien
var i 1743 guldsmed, og havde børnene:

 1. Ole Hansen Glaser (Glose), f. 1728 d. 1788, møbelsnedker i Skien, i 1758 g. m. Cathrine Nielsdatter Lisberg, f. 1731 d. 1800 i Porsgrund. I 1767 eiede han hus, takseret til 300 Rdl. De havde børnene:
  1. Trinche (Trine Olsdatter Glose), f. 1759 d. 1809. g. m Lars Sørensen. Deres søn: Anders Lisberg er født i 1793, om ham se L.matr.no. 47 a.
  2. Niels, f. 1761.
  3. Gunhild, f. 1765.
  4. Hans Daniel, f. 1768.
  5. Karen Marie, f. 1771.
 2. Gjert Hansen Glaser, f. 1734.
 3. Henrich Hansen Glaser; han har sønnen Hans Henrichsen Glose, f. 1778. Se L.matr.no. 175.
 4. Lars Glose, f. 1748.

Lars Hansen Glose.
født 1748 d. 1846, var barber, smed, bygmester etc.
g. m. Cathrine Farron, f. 1752 d. 1839.
Hun var engelsk, og Glose maa have giftet sig med hende under et lengere ophold i London, idet deres søn Lorentz er født der i 1789.
l 1806 tog Glose borgerskab her som snedker og høker og ser ud til at have været en alsidigt uddannet haandværker af dømme efter alle de titler hvormed han betegnes, og han var ogsaa i mange aar taksationsmand.
I 1793 kjøble han denne eiendom, hvorpaa der da kun stod et lidet hus, takseret for 100 Rdl. I 1804 fik han udvidet tomten, og kjøbte da den gamle husbygning paa Stridsklev i Eidanger, som kaptein Wille solgte til nedrivning, og opførte den paa tomten. Det var en noksaa uanseelig gaard i 2 etager, med flat valmtag og staaende panel. Da den i ottiaarene blev nedrevet, saa den forfalden ud.
Deres børn:

 1. Henricha. Hun nævnes i 1808 blandt fadderne til slægtningen Hans Henrichesen Gloses datter Anne Elisabeth.
 2. Lorentz Glose, født i London i 1789, i 1841 g. m. Larsine Cathrine, f. 1810. Hun var datter af Lars Gloses brodersøn Hans Henrichsen Glose, omtalt under L.matr.no. 175. Børn:
  1. Cathrine Mathilde Abigael, f. 1843.
  2. Laura Hansine, f. 1849.

  Lorentz var ogsaa snedker og fik borgerskab i 1837. Han er øiensynlig flyttet fra byen efterat have solgt huset i 1849, da hverken han eller husfruen senere træffes i kirkebøgerne.


Farver Niels Sørensen, f. 1829
var gift med Marie Pedersdatter.
Han fik borgerskab som farver i 1850; flyttet i begyndelsen af 70-aarene til Skien, hvor han døde.


Hans Holmboe Wright,
født 1795 d. 1859, skibskaptein,
g. m. Ingeborg Margrethe Høegh, f. 1805 d. 1871.
Han var født i Lardal og søn af skibskaptein Peder Wright, som senere flyttede til Osebakken. Holmboe Wright var skibskaptein og boede først paa Osebakken. I 1849 kjøber han Glosegaarden og sælger den aaret efter, men han kan ikke have boet her, da han allerede i 1834 havde kjøbt Bjørntvedt. Overdragelsesdokumentet for Bjørntvedt er undertegnet af: Jens Gasmann, Jacob Aall, N. B. Aall og H. C. Aall paa vegne af fru Anna C. sal. Aall.
l ægteskabet var der 3 børn:

 1. Petrea Caroline, f. 1830 d.1901. Efter hende tilfaldt der «Fondet til Understøttelse av enlige Kvinder av Embeds- og Borgerstanden i Porsgrund» et beløb af kr. 5.632.05.
 2. Cathrine, f. 1837 d. 1912, g. m. Louis Vauvert. Se side 38.
 3. Fredrik Andreas Wright, f. 1841 d. 1913, g. m. Olalia Tveten, d. 1924, datter af Amund O. Tveten, Eidanger. Han eiede Bjørntvedt til 1882. Deres datter: Ingeborg Wright.
Utdrag (s. 136-138) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen