L.matr.no. 183. Heiergaarden

av Finn C. Knudsen

Denne laa ved Raschebakken, mellem Wessels eiendom og Lilleelven (nu Storgaden) og eiedes i 1811 af Hans Hansen Aaltvedt.
Huset brændte i 1905.

L.matr.no. 148. Oberstløitnant Wessels hus

Dette laa paa hjørnet mellem Raschebakken og Brøndgaden (nu Huken). Takst i 1813 var 300 Rdl. og i 1817 100 Spd. Det var et pent lidet én-etaages hus med stor tomt og en velstelt have. Det eiedes fra før 1811 af Niels Andersen Nordahl.

Fra 1813 af kaptein Ditlev Møller.
I 1836eiede presten Halling gaarden. Saa Niels Berulf Larsen, Lars Larsen og
fra 1870Jonas Wessel, som eiede den, da den brændte i 1905.

Ditlev Møller
vil blive nævnt under «Møllergaarden».


Hans Due Halling,
født 1772 d. 1839, ugift.
Han var prest her fra 1807 til sin død.


Jonas Wessel,
født 1841 d. 1910, stadsingeniør,
g. m. Hanna Flood, f. 1854 d. 1879.
Han var sønnesøn af Sorenskriver Jonas Wessel, og hustruen var datter af Fritz Trampe Flood og hustru, Marie, f. Cappelen.
Wessel var uddannet som officer. Blev stadsingeniør her i 1868 i forbindelse med anlægget af byens første vandverk. Han var i mange aar medlem af styret for Skiensfjordens mek. Fagskole og Telefonforeningen. I 1904 søgte han afsked. Han var da oberstløitnant.
Deres søn er generaldirektør Hjalmar Wessel paa Borregaard, g. m. Ellen Jeremiassen.

Utdrag (s. 216-218) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen