Fra: «En blodigle er vakrere enn en streikebryter».
Samorganisasjonens historie i Porsgrunn og omegn

av Helge Mæland


Formenn og ledere av samorganisasjonene og samorgutvalget for Porsgrunn:

Samvirkende Fagforeninger:
G. Brodersen1908
Jonas Bjaaland, sen1910
Andreas Kjellevold1911
Johannes K. Skyer1912
Andreas Kjellevold1913 - 1914
Hans Hansen1915
Hans Andersen1916 - 1917
Porsgrunn faglige Samorganisasjon:
Thorvald Nilsen1918
Arthur Andersen1919
Johan Olsen1920 - 1922
Marcus Hansen1923
Skiensfjordens faglige Samorganisasjon
(førsterepresentanten fra Porsgrunn):
Edvard Zeidler1924
Hans Hansen1925 - 1927
Rudolf Hanes1928
Arbeidsutvalget for Porsgrunn:
Ole Kristensen1929
Arthur J. Berby1930 - 1935
Olaf Lindgren1936 - 1937
Olav H. Heldal1938
Karl Malmgren1939 - 1942
Tarald Kløvfjeld1945
Trygve Halvorsen1945 - 46
Jens Nielsen1947 - 58
Porsgrunn og Omegn faglige Samorganisasjon:
Øivind Arnesen1959
Harald Malmgren1960
Dagfinn Pedersen1962 - 1967
Arne Eriksson1968 - 1979
Erling Bolme1980 - 1986
Øyolf Berge1987 - 1988
Gunnar Sørbø1989 - 1997
Utdrag (s. 221) fra:
«En blodigle er bedre enn en streikebryter». Samorganisasjonens historie i Porsgrunn og omegn
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen