Fra: Med samarbeid som våpen. Dalen Arbeiderforening 75 år


Kilder og litteratur

av Helge Mæland

Kilder

Utlånt fra Arbeiderbevegelsens Arkiv i Telemark:
Møteprotokoll for Dalen Anleggsarbeiderforening 1916 - 1919
Møteprotokoller for Dalen Cementindustriarbeiderforening 1924 - 1950
Møteprotokoller for Dalen Arbeiderforening 1951 - 1999
Møteprotokoll for Driftsgruppa 1936 - 1952
Møteprotokoll for Driftsgruppa 1953 - 1978
Møteprotokoll for Verkstedgruppa 1947 - 1972
Møteprotokoll for Gruppa for månedslønnede 1949 - 1972
Forhandlingsmøteprotokoller for perioden 1926 - 1976
Odd Humblen og Johan Lundsholt: Dalen Cementindustriarbeiderforening 1924 - 1934 (10-årsberetning)
Johan Lundsholt: Dalen Cementindustriarbeiderforening 1924 - 1949 (25-årsberetning)
Odd Humblen: Dalen Arbeiderforening 1924 - 1964 (40-årsberetning)
Haakon Jonassen: Dalen Arbeiderforening 1924 - 1974 (50-årsberetning)
Haakon Jonassen og Rolf Stave: Dalen Arbeiderforening 1924 - 1984 (Beretning for de siste 10 år)
Skriv til og fra Dalen arbeiderforening 1924 - 1974
Møteprotokoll for Brevik Jern og Metallarbeiderforening 1916 - 1920
Møteprotokoll for Brevik Jern og Metallarbeiderforening 1920 - 1929

Andre skriftlige kilder:

Avisutklipp fra perioden 1970 - 1999 utlånt fra Dalen Arbeiderforening
Bratsbergdemokraten 1916 - 1921
Folkets Dagblad 1922 - 1923
Telemark Kommunistblad 1924 - 1929
Grenmar 1916 - 1919
Telemark Arbeiderblad 1928 - 1940
Porsgrunns Dagblad spredte søk fra 1920 - 1963
Graa Bjørn 1954 - 1969

Intervju oppbevart i Arbeiderbevegelsens Arkiv i Telemark:

Intervju med Olaf Brubakken 21.5.1999.
Intervju med Ingeborg Debes 6.11.1990.
Intervju med Haakon Jonassen 5.11.1990.
Intervju med Tore Johnny Kristensen Helge Mæland 5.7.1999.
Intervju med Gerd Lindgren 20.5.1985.
Intervju med Håkon Lunde 7.11.1990.
Intervju med Bjørn Sandberg 20.4.1988.
Intervju med Bjørn Sandberg 24.6.1999.

Litteratur

Arthur J. Berby: Erindringer fra anleggsarbeid 1909 - 1919. Utlånt fra Arbeiderbevegelsens Arkiv i Telemark
Bjørn Bering: Radikalisering og splittelse. Den nye retning i arbeiderbevegelsen i Skien 1911 - 1929. Hovedoppgave i historie Universitetet i Oslo 1985
Randi Berntsen: Skiftende tider. Porsgrunn Arbeiderparti 90 år. Porsgrunn 1993
Jorunn Bjørgum: Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund 50 år 1923 - 1973
Brevik Jern- og Metallarbeiderforening 1907 - 1957. Brevik 1957
Kåre Fasting og Fr. Gartmann: Dalens egne år. 1916 - 1968. Brevik
Berge Furre: Norsk historie 1905 - 1990. Oslo 1996
Harald Hals: Eidanger Bygdehistorie, bind II, 1845 - 1964, Porsgrunn 1968
Erik Jacobsen: Cementbåtene - rederihistorie gjennom hundre år. Nærsnes 1997
Frank A. Jenssen: Med solidarisk hilsen. Tysfjord Arbeidsmannsforening 75 år 1923 - 1998. Svolvær 1998
Tor Arne Johansen: Krafttak. Kjemisk Forbund 1973 - 1998. Oslo 1999
Tor K. Karlsen: Slemmestad Arbeiderforening 1896 - 1996. Slemmestad 1996
Øivind Lindrupsen: Fra harde til gode år. Porsgrunn Arbeiderparti 75 år. Porsgrunn 1978
Øivind Lindrupsen: Med Herøya Arbeiderforening i kamp og samarbeid 1929 - 1979. Porsgrunn 1979
Alf Skåum: Porsgrunns Metallurgiske Fagforening 1915 - 1990. Porsgrunn 1990
Alf Skåum: Porselensarbeidernes Fagforening 1912 - 1987. Porsgrunn 1987
Johnny Sørensen: Under tysk okkupasjon. Krigsårene i Brevik 1940 - 1945. Brevik 1994

Utdrag (s. 208-210) fra:
Med samarbeid som våpen. Dalen Arbeiderforening 75 år
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen