Fra: Med samarbeid som våpen. Dalen Arbeiderforening 75 år


Styremedlemmer i Dalen Arbeiderforening 1924 - 1999

av Helge Mæland

År Formann Nestformann Sekretær Kasserer Styremedlemmer
1924 Ole Danielsen Gustav Hill Johan Lundsholt J. T. Nicolaisen Ole Sørensen,
Ragnvald Mathisen,
Birger Sandberg
1925 Gudolf Skui Oluf Eriksen Odd Humblen J. T. Nicolaisen Karl Høeg,
Waldemar Olsen,
Ingvald Haugen
1926 Ragnvald Nilsen Carl W. Johansen Halfdan Olsen J. T. Nicolaisen Birger Sandberg,
Joakim Larsen,
Olaf Roen
1927 Ole Danielsen Hans Gundersen Halfdan Olsen J. T. Nicolaisen Søren Eilertsen,
Jørgen Jørgensen,
Ole Brubakken
1928 Gustav Hill Olaf Roen Odd Humblen J. T. Nicolaisen Søren Eilertsen,
Thorleif Thyholdt,
Erling Debes Karlsen
1929 Hans Gundersen Einar Sunde Lars Haugen J. T. Nicolaisen Hans Hansen,
Ragnvald Mathisen,
Anton Nymann
1930 Hans Gundersen Einar Sunde Odd Humlen J. T. Nicolaisen Hans Hansen,
Ragnvald Mathisen,
Gustav Hill
1931 Hans Gundersen Einar Sunde Odd Humblen J. T. Nicolaisen Hans Hansen,
Adolf Adolfsen,
Edvard Halvorsen
1932 Johan Olsen Einar Sunde Odd Humblen J. T. Nicolaisen Robert Lundquist,
Søren Eilertsen,
Kristian Osen
1933 Gustav Hill Olaf Roen Johan Lundsholt J. T. Nicolaisen Hans Hansen,
Hans H. Tolnes,
Karl Høeg
1934 Odd Humblen Hans H. Tolnes Johan Lundsholt J. T. Nicolaisen Hans Hansen,
Søren Eilertsen,
Birger Sandberg
1935 Odd Humblen Joakim Larsen Johan Lundsholt J. T. Nicolaisen Søren Eilertsen,
Ingvald Haugen,
Hans H. Tolnes
1936 Odd Humblen Joakim Larsen Hans H. Tolnes J. T. Nicolaisen Simon Skaugen,
Robert Lundquist,
Ingvald Aadahl
1937 Odd Humblen Karl Høeg Ole Stixrud J. T. Nicolaisen Hans Hafredal,
Håkon Ødegård,
Karl Johnsen
1938 Johan Lundsholt Gunder Eilertsen Ole Stixrud J. T. Nicolaisen Hans Hafredal,
Håkon Ødegård,
Olav Pedersen
1939 Johan Lundsholt Oskar Anderson Hans Hafredal J. T. Nicolaisen Olaf Gundersen,
Isak Isaksen,
Alf Danielsen
1940 Johan Lundsholt Olaf Gundersen Hans Gundersen Ole Stixrud Martin Andersen,
Isak Isaksen,
Arne Larsen
1941 Johan Lundsholt Olaf Gundersen Hans Gundersen Ole Stixrud Arne Larsen,
Birger Sandberg,
Trygve Isaksen
1942 Johan Lundsholt Olaf Gundersen Hans Gundersen Ole Stixrud Arne Larsen,
Birger Sandberg,
Trygve Isaksen
1943 Johan Lundsholt Olaf Gundersen Hans Gundersen Ole Stixrud Arne Larsen,
Birger Sandberg,
Trygve Isaksen
1944 Johan Lundsholt Olaf Gundersen Hans Gundersen Ole Stixrud Arne Larsen,
Birger Sandberg,
Trygve Isaksen
1945 Johan Lundsholt Olaf GundersenHans Gundersen Ole Stixrud Arne Larsen,
Birger Sandberg,
Trygve Isaksen
1946 Johan Lundsholt Gunder Eilertsen Ragnv. Henriksen Ole Stixrud Nils Knut Nilsen,
Karl Løberg,
Bjarne Christensen
1947 Johan Lundsholt
(Ragnv. Henriksen)
Nils Knut Nilsen Ragnv. Henriksen
(Ragnvald Mathisen)
Rudolf Skui Alf Danielsen (Joakim Larsen)
Arvid Sjøstrøm,
Erling Debes Karlsen
1948 Ragnv. Henriksen Joakim Larsen Ragnvald Mathisen Rudolf Skui Knut Johansen,
Alf Odden,
Reidar Simonsen
1949 Ragnv. Henriksen Joakim Larsen Ragnvald Mathisen Reidar Simonsen Nils Knut Nilsen,
Haakon Jonassen,
Arvid Sjøstrøm
1950 Ragnv. Henriksen Joakim Larsen Ragnvald Mathisen Reidar Simonsen Oskar Bolstad,
Aage Nordengen,
Karl J. Jensen
1951 Ragnv. Henriksen Olaf Brubakken Lars Ravn Aasoldsen Reidar Simonsen Oskar Bolstad,
Kristen Lunde,
Hans Høegh,
Ragnvald Mathisen,
Haakon Jonassen
1952 Oskar Bolstad Olaf Brubakken Lars Ravn Aasoldsen Reidar Simonsen Haakon Jonassen,
Thoralf Jørgensen,
KristenLunde,
Inge Ødegård,
Albert Halvorsen
1953 Ragnv. Henriksen Olaf Brubakken Wiggo Jensen Reidar Simonsen Bjørn Sandberg,
Oddvar Lundsholt,
Martinius Jørgensen,
Thorbjørn Hansen
1954 Olaf Brubakken Joakim Larsen Wiggo Jensen Reidar Simonsen Bjørn Sandberg,
Oddvar Lundsholt,
Martinius Jørgensen,
Thorbjørn Hansen,
Thoralf Jørgensen
1955 Olaf Brubakken Joakim Larsen Wiggo Jensen Reidar Simonsen Gunnar Solvang,
Oddvar Lundsholt,
Nils Knut Nilsen,
Martinius Jørgensen,
Haakon Jonassen
1956 Olaf Brubakken Joakim Larsen Wiggo Jensen Reidar Simonsen Nils Knut Nilsen,
Ragnvald Mathisen,
Albert Karlsen,
Alf Odden,
Kristen Lunde
1957 Olaf Brubakken Bjørn Sandberg Kaare Fagernes John Larsen Haakon Høen,
Marius Borgen,
Marthinius Roligheten,
Sverre Busk,
Albert Karlsen
1958 Olaf Brubakken Bjørn Sandberg Kaare Fagernes John Larsen Isak Røe Edvardsen,
Marius Borgen,
Sverre Busk,
Bård Jensen,
Olav Halvorsen
1959 Olaf Brubakken Bjørn Sandberg Kaare Fagernes John Larsen Isak Røe Edvardsen,
Wilhelm Nordstrøm,
Sverre Busk,
Bård Jensen,
Oddvar Lundsholt
1960 Olaf Brubakken
(Finn Kristensen)
Rolf Stave Haakon Jonassen John Larsen Wilhelm Nordstrøm,
Sigurd Odden,
Oddvar Lundsholt,
Martinius Roligheten,
Isak Røe Edvardsen
1961 Finn Kristensen Rolf Stave John Larsen Haakon Jonassen Bjørn Sandberg,
Olaf Gundersen,
Kristen Lunde
1962 Ragnv. Henriksen Aleksander Jensen Ernst Nordstrøm Hans Kjærsdalen Sverre Edvardsen,
Arvid Roverud,
Bård Jensen,
Håkon Lunde,
Nils Hansen
1963 Ragnv. Henriksen Sigurd Odden Trond Olsen Hans Kjærsdalen Bård Jensen,
Albert Halvorsen,
Lars Ravn Aasoldsen,
Nils Hansen,
Olaf Gundersen
1964 Ragnv. Henriksen Sigurd Odden Nils Hansen Kristian Lundquist Lars Ravn Aasoldsen,
Bård Jensen,
Egil Larsen,
Edgar Andersen,
Ivar Ryste,
Haakon Jonassen,
Roald Busk
1965 Haakon Jonassen Bjørn Sandberg Rolf Stave Kristian Lundquist Rolf Stave,
Bård Jensen,
Egil Larsen,
Edgar Andersen,
Ivar Ryste,
Roald Busk
1966 Haakon Jonassen Bjørn Sandberg Ivar Ryste Kristian Lundquist Viktor Karlsen,
Eivind N. Hansen,
Edgar Andersen,
Egil Larsen,
Bård Jensen
1967 Haakon Jonassen Bjørn Sandberg Ivar Ryste Kristian Lundquist Viktor Karlsen,
Kåre Skifjeld,
Alfred Eriksen,
Eivind N. Hansen,
Egil Larsen
1968 Haakon Jonassen Bjørn Sandberg Ivar Ryste Kristian Lundquist Kåre Skifjeld,
Alfred Eriksen,
Inge Ødegård,
Jacob Lauåsen,
Anker Solli
1969 Haakon Jonassen Bjørn Sandberg Ivar Ryste Kristian Lundquist Kåre Skifjeld,
Inge Ødegård,
Arvid Sjøstrøm,
Ivar Moen,
Anker Solli
1970 Haakon Jonassen Bjørn Sandberg Ivar Ryste Kristian Lundquist Roald Busk,
Ragnar Røe,
Ivar Moen,
Ivar Herum,
Tore Johnny Kristensen
1971 Bjørn Sandberg Ivar Moen Tore J. Kristensen Jostein Rise Ivar Herum,
Ragnar Røe,
Guttorm Gravdal,
Ole Vikan,
Kurt Lundsholt
1972 Bjørn Sandberg Ivar Moen Tore J. Kristensen Jostein Rise Ivar Herum,
Guttorm Gravdal,
Eivind Thorsen,
Kurt Lundsholt,
Håkon Lunde
1973 Bjørn Sandberg Ivar Moen Tore J. Kristensen Jostein Rise Eivind Thorsen,
Odd Normann,
Kurt Lundsholt,
Bjørn Hilstan,
Håkon Lunde
1974 Bjørn Sandberg Tore J. Kristensen Arne Sandum Jostein Rise Bjørn Hilstan,
Jens Melfald,
Arvid Sjøstrøm,
Odd Normann,
Svein Bredesen
1975 Bjørn Sandberg Tore J. Kristensen Arne Sandum Jostein Rise Øyvind Haugerød,
Arnfinn Degn,
Kai Eriksen,
Odd Normann,
Odin Antonissen,
Svein Bredesen,
Thomas Kverdal
1976 Bjørn Sandberg Tore J. Kristensen Arne Sandum Jostein Rise Nils Halvorsen,
Arnfinn Degn,
Per Dyrbeck,
Odd Bjønnes,
Odin Antonissen,
Per F. Johansen,
Thomas Kverdal
1977 Bjørn Sandberg Tore J. Kristensen Arne Sandum Jostein Rise Bjørn Aasoldsen,
Arnfinn Degn,
Kai Eriksen,
Odd Bjønnes,
Kjell Ø. Eriksen,
Per F. Johansen.
Thomas Kverdal
1978 Bjørn Sandberg Tore J. Kristensen Arne Sandum Jostein Rise Bjørn Aasoldsen,
Arnfinn Degn,
Kai Eriksen,
Odd Bjønnes,
Kjell Ø. Eriksen,
Per F. Johansen,
Thomas Kverdal
1979 Bjørn SandbergTore J. Kristensen Arne Sandum Arnfinn Degn
(Jostein Rise)
Bjørn Aasoldsen,
Gunnar Berge,
Anker Sørensen,
Ragnar Johansen,
Kjell Ø. Eriksen,
Per Dyrbeck,
Øystein Ingerøyen
1980 Bjørn Sandberg Tore J. Kristensen Arne Sandum Jostein Rise Bjørn Aasoldsen,
Gunnar Berge,
Anker Sørensen,
Ragnar Johansen,
Kjell Ø. Eriksen,
Per Dyrbeck,
Øystein Ingerøyen
1981 Bjørn Sandberg Tore J. Kristensen Arne Sandum Gunnar Berge Bjørn Aasoldsen,
Kai Eriksen,
Kjell Johannesen,
Finn Grundsund,
Kjell Ø. Eriksen,
Per Dyrbeck
Øystein Ingerøyen
1982 Bjørn Sandberg Tore J. Kristensen Arne Sandum Gunnar Berge Bjørn Aasoldsen,
Kai Eriksen,
Kjell Johannessen,
Finn Grundsund,
Kjell Ø. Eriksen,
Svein Bredesen,
Øystein Ingerøyen
1983 Bjørn Sandberg Tore J. Kristensen Arne Sandum Gunnar Berge Dagfinn Olsen,
Kai Eriksen,
Kjell Johannessen,
Finn Grundsund,
Kjell Ø. Eriksen,
Svein Bredesen,
Øystein Ingerøyen
1984 Bjørn Sandberg Arne Sandum Kai Eriksen Gunnar Berge Harald Oddnes,
Svein Bredesen,
Bjørn Stulen,
Øyvind Mathisen,
Bent Madsen
1985 Bjørn Sandberg Arne Sandum Kai Eriksen Gunnar Berge Bjørn Jacobsen,
Thor Jørgen Larsen,
Bjørn Stulen,
Øyvind Mathisen,
Bent Madsen
1986 Bjørn Sandberg Arne Sandum Kai Eriksen Gunnar Berge Bjørn Jacobsen,
Ole Vikan,
Kjell Johannessen,
Øyvind Mathisen,
Bent Madsen
1987 Arne Sandum Gunnar Berge Kai Eriksen Bjørn Stulen Bjørn Jacobsen,
Ole Vikan,
Kjell Johannessen,
Gunnar Olsen,
Bent Madsen
1988 Arne Sandum Gunnar Berge Kai Eriksen Bjørn Stulen Bjørn Jacobsen,
Ole Vikan,
Dag Thorsen Dalene,
Einar Lunde,
Eivind Thorsen,
John Steinar Johansen
1989 Arne Sandum Gunnar Berge Kai Eriksen Bjørn Stulen Bjørn Jacobsen,
Ole Vikan,
Roy Haavet,
Einar Lunde,
Eivind Thorsen,
John Steinar Johansen
1990 Arne Sandum Gunnar Berge Kai Eriksen Bjørn Stulen Bjørn Jacobsen,
Ole Vikan,
Roy Haavet,
Einar Lunde,
Eivind Thorsen,
Sigmund Rundhovde
1991 Arne Sandum Gunnar Berge Kai Eriksen Roy Haavet Bjørn Jacobsen,
Svein Grytdal,
Olav Laurak,
Eivind Thorsen,
Sigmund Rundhovde
1992 Arne Sandum Bjørn Stulen Kai Eriksen Roy Haavet Bjørn Jacobsen,
Odd Bjønnes,
Olav Laurak,
Eivind Thorsen,
Sigmund Rundhovde,
Arnstein Jacobsen
1993 Arne Sandum Bjørn Stulen Kai Eriksen Roy Haavet Bjørn Jacobsen,
Odd Bjønnes,
Olav Laurak,
Eivind Thorsen,
Sigmund Rundhovde,
Arnstein Jacobsen
1994 Arne Sandum Bjørn Stulen Kai Eriksen Roy Haavet Odd Bjønnes,
Olav Laurak,
Eivind Thorsen,
Sigmund Rundhovde,
Arnstein Jacobsen
1995 Arne Sandum Odd Nilsen Kai Eriksen Roy Haavet Odd Bjønnes,
Olav Laurak,
Eivind Thorsen,
Sigmund Rundhovde,
Tom Jacobsen
1996 Arne Sandum Eivind Thorsen Arne Vigerust Roy Haavet Odd Bjønnes,
Olav Laurak,
Kjell Johannessen,
Håkon Lundevall,
Per Henry Ellingsen
1997 Arne Sandum Eivind Thorsen Arne Vigerust Roy Haavet Odd Bjønnes,
Olav Laurak,
Kjell Johannessen,
Håkon Lundevall,
Kai Eriksen
1998 Arne Sandum Eivind Thorsen Arne Vigerust Roy Haavet Olav Laurak,
Kjell Johannessen,
Håkon Lundevall,
Kai Eriksen,
Roger Bjønnes
1999 Arne Sandum Eivind Thorsen Arne Vigerust Tom Jacobsen Kjell Johannessen,
Håkon Lundevall,
Roger Bjønnes,
Frank Engan,
Roy Haavet og
Odd Nilsen
Utdrag (s. 200-207) fra:
Med samarbeid som våpen. Dalen Arbeiderforening 75 år
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen