Porsgrunns historie
1500 - 2000

Paul Linaaes akvarell av Østsiden
"Paul Linaaes akvarell av Østsiden"

Hvorfor et nytt historieverk om Porsgrunn?

Det er 50 år siden det ble skrevet et historieverk om Porsgrunn. Joh. Tønnessens Porsgrunnshistorie 1576 – 1920 i to bind, kom ut i 1957.

Dagens forskning og historieskrivning har et annet fokus på fortiden enn historikerne hadde for 50 år siden – samtidig som det har skjedd mye nytt på forskningsfeltet som bedre belyser den tidsperioden forfatterne skriver om.

Samtidig får vi skrevet Porsgrunns historie fra 1920 – 2000, en periode hvor Porsgrunn aldri tidligere er beskrevet i en historiebok.

Forfatterne startet arbeidet sommeren 2002, og vil avslutte i 2005/2006.

Presentasjon av forfatterne

Forfatterene ber om din hjelp!

Ellen Schrumpf spør:

Som forfatter av bind II av Porsgrunn bys historie, er jeg svært interessert i å komme i kontakt med folk som kan fortelle meg om, eller som har materiale som forteller om, hverdagslivet i Porsgrunn i tiden 1840-1920.

Det kan dreie seg om alt fra det å være barn, om oppvekst for gutter og jenter, om å gå på skole og arbeide, og til sykdom, helse og hygiene, fest og høytider, familieliv, kjærlighet, ekteskap og forhold mellom kjønnene, samværsformer og foreningsliv.

Bare fantasien setter grenser - alt om heverdagsliv i Porsgrunn er egentlig av interesse og alt mottaes med takk.

Med vennlig hilsen
Ellen Schrumpf

Forfatterene presenterer foreløpige utkast

Her vil forfatterene legge ut kortere utkast fra sine manus slik at du kan følge med på hva de jobber med.
Dette er bare foreløpige utkast, og teksten vil ikke nødvendigvis bli slik i det endelige historieverket.

Forfatterene vil også være interesserte i innspill fra Porsgrunns befolkning eller andre som har noe å bidra med. Henvendelsene vil bli lest av forfatterene, men man har naturligvis ingen garanti for at de vil bli tatt med i det endelige verket.

De samarbeider og skriver hver sin del av bokverket.

Ole Georg Moseng,
forfatteren av Bind 1 av Porsgrunnshistorien som dekker tidsperioden 1500 – 1840

Ellen Schrumpf,
forfatteren av Bind 2 av Porsgrunnshistorien som dekker tidsperioden 1840 – 1920

Jon Skeie,
forfatteren av Bind 3 av Porsgrunnshistorien som dekker tidsperioden 1920 – 2000

Sist endret
23.11.2005
vevmester
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen