Kilder

av Christian Abrahamsen

Friis, P.C.: Norrigis Bescrifuelse (1613)
Hedding, P. L.: Bamble og Nedre Telemarkens prostibok
Hedding, P. L.: Fattige Båtsfolk og Strandsittere
Knudsen, F. C.: Eidanger - Porsgrund (1932)
Knudsen, F. C.: Gjerpen - Porsgrund (1948)
Lund, C.: Porsgrund (1907)
Lyche: Beretning om Skien og ladestedene.
Løvenskiold, B. H. v: Bratsberg Amts Beskrivelse (1784)
Norsk Dyreliv III, 1947
Ramberg: Eidanger kirke
Rygh, O.: Norske Gaardsnavn (1914)
Schilbred, C. S. Breviks historie.
Schilbred, C. S. Gamle Breviksslekter.
Schneider: Fra det gamle Skien.
Svalastoga, K.: Byer i emning. (1943)
Thue, F. W.: Forsøg til Beskrivelse over Kragerøe Kiøbstad og Langesunds-Fiorden (1789).
Tønnessen, Joh. N.: Kaperfart og skipsfart 1807-1814
Tønnessen, Joh. N.: Porsgrunn historie I og II (1956/57)
Diplomatatium Norvegicum bind 10 er oldbrev til kunnskap om Norges indre og ytre forhold, språk, seder, slekter, lovgivning og rettergang i middelalderen (frem til ca 1570).
Hausman, Joh., mineralog. 1806.
Hesselberg, I., sogneprest: Kaldsbok
Friss, Inga, artikkel i Grenmar 1903.
Swensen, W., artikel i Grenmar 1930
Thorbjørnsen, Kr., artikel i Skiensfjordens Presse 1934
Artikkel i Morgenbladet nov. 1856

Kilder til fotografier

Kjell Malmgren - hovedkilde
Porsgrunns Historielag
Porsgrunns historie bind I og II
Telemark Flyselskap A/S
Fjellanger/Widerøe Flyselskap
Porsgrunns Dagblad
Telemark Arbeiderblad
Lillemor Abrahamsen
Frank Young Halvorsen
Synnøve Hansen
Hege Kittilsen
Rolf Knudsen
Astrid Kongstvedt
John Nilsen
Ivar Nybo
Johannes Realfsen
Vidar Reinertsen
Dirik WIllums

Utdrag (s. 176) fra:
Christian Abrahamsen: Solum - Porsgrund. Det gamle «Vessia». Porsgrunn 1991
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen