Forord

av Mads Endresen

Det er intet mindre enn en begivenhet for Porsgrunn, og spesielt for Vestsiden, at Christian Abrahamsens manuskript endelig kommer til sin rett som et rikt illustrert verk mellom to permer.

Overrettssaksfører Christian Abrahamsen, (1884-1976) hadde gjennom et utrettelig forskerarbeid samlet det meste av Vestsidens gårds- og bydelshistorie. Personlig var han en beskjeden mann som knapt tenkte at hans arbeid en gang skulle foreligge i bokform.

Ved Christian Abrahamsens bortgang i 1976 overtok hans datter, Lillemor Abrahamsen, ansvaret for manuskriptet. Med farens velsignelse overlot hun en kopi til Porsgrund Historielag. I en årrekke ble manuskriptet liggende i historielagets arkiv, i tålmodig påvente av en utgiver, et initiativ.

Høsten 1990 kom endelig dette initiativet, det kom fra en gruppe entusiaster med nær tilknytning til Vestsiden, Hans Jørgen Vik, Asbjørn Jensen, Thor R. Jensen, Øyvind Klingberg, Kjell Malmgren og Helge Rennesund. Takket være denne gruppens begeistring og iherdighet og takket være Lillemor Abrahamsens tillit og imøtekommenhet, kunne det omfattende arbeidet med å fullføre lokalhistorien ta til. Et nært samarbeid med Porsgrund Historielag ble innledet, det falt naturlig at historielaget sa seg villig til å stå for utgivelsen. Det har vært flere forandringer i bygrensene mellom Solum og Porsgrunn, manuskriptet tar utgangspunkt i grensen før 1920. En stor utvikling er skjedd siden den gang, og komitéen har tillatt seg å oppdatere kart og bildemateriale. Mange vil muligens ønske flere opplysninger om Vestsiden, men komitéen fant det riktig å følge manuskriptets historiske begrensninger.

Når det gjelder språk og rettskrivning foreligger boken i Christian Abrahamsens originale stil, med unntak av forord samt tekst til bilder og illustrasjoner. For eksempel forekommer både Porsgrunn (d) og Vestsiden/Vessia. Dette skyldes ikke korrekturfeil, men at Abrahamsen gjorde studier og forfattet manuset i en språklig brytningstid.

I likhet med Finn C. Knudsens Eidanger-Porsgrund og Gjerpen-Porsgrund er denne boken et supplement til Porsgrunns historie I og II av Joh. N. Tønnessen.

Bokkomitéens arbeid ble adskillig mer tidkrevende enn antatt. Fremskaffing av bilder, tidfesting, supplerende opplysninger samt utarbeidelse av diverse registre har medført mange møter og nitidig innsats, det hele båret oppe av intertesse for og kjærlighet til én tradisjonsrik bydel i Porsgrunn.

En hjertelig takk rettes til Porsgrunn kommune for økonomisk støtte. Forhåndsbestillinger av boken har styrket troen på behovet og interessen for en slik lokalhistorie.

Når boken om Vestsiden, Solum-Porsgrund, omsider foreligger i handelen, er vårt håp at den vil gå i arv fra generasjon til generasjon. Og at boken ved siden av å minne om det som var og det som fortsatt er igjen av det gamle Vestsiden, også vil være en inspirasjon til å hegne om våre gamle kulturminner. Ikke minst i en tid hvor bydelen er sterkt rammet av forandringer og av en ikke alltid like ydmyk holdning til svunne generasjoners innsats og livsverk.

Mads Endresen,
formann i Porsgrund Historielag

Utdrag (s. 9) fra:
Christian Abrahamsen: Solum - Porsgrund. Det gamle «Vessia». Porsgrunn 1991
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen