Fra: Erling Gjærum: Gamle slekter i Telemark

1. ledd | 2. ledd | 3. ledd | 4. ledd | 5. ledd | 6. ledd | 7. ledd

7. ledd

Halvor Dahl

Halvor Dahl har halde fram i sin fars fotspor som forretningsmann og hans firma har vakse sterkt fram gjenom åra til ein av dei største i konfeksjonsbransjen i Skien.
Han har ogso blant mykje anna vore ei drivande for handelstemne i Skien og for eit Ibsenmuse.
Familien sine born er:

  1. Torhild Dahl f. 1924, g.m. Sivilingeniør Thor Johansen f. 1924, son av sekreter Josef og Erika Johansen, Skien.
    Dei har borna: Erik Dahl Johansen - Halvor Dahl Johansen - Anders Dahl Johansen - Torstein Dahl Johansen.
  2. Unni Elisabeth f. 1931, g.m. Ingeniør Otto Rømche f. 1927, son av Overlege Olaf Rømche og Ida Fernanda. Deira born er:
    Olaf - Anne og Lily Siri.
  3. Reidun f. 1932, g.m. Siviløkonom Vegard Vevstad f. 1926, son av skulestyrar Jens og Anne Elise Vevstad. Deira born er: Snorre, Stine, Marthe.

Om dei tre sisste generasjoner i denne slekt har lektor Einar Østvedt i sitt verk om «Handel og handverk i slekten Dahl» gjeve eit utførleg oversyn over deres liv og virke som forretningsfolk, og tek difor ikkje med noko av dette her.

Utdrag (s. 319) fra:
Erling Gjærum: Gamle slekter i Telemark. - Skien 1969
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen