Minder fra Skoledagene

av Hans Reynolds

Naar det gjælder at fortælle litt fra Skoledagene, er det i Grunden eiendommelig, hvor Minderne fra den Tid sitter fast hos en. Det er kjært og fristende at dvæle ved dem, for det er saa rneget fornøielig, som dukker op i Erindringen, at det er næsten vanskelig at vite, hvor man skal ta fat.

Naar to Klassekammerater har været paa hver sin Kant av Verden i mange Aar og saa træffes igjen, kan de sitte til langt paa Nat og le og slaa sig paa Knæet og si i Munden paa hinanden. «Men kali du huske dengang - - ?»

Ja, det skorter vist ikke paa Stof!

«Petter Skøi», som vi kaldte ham, var den værste Røver i hele Gutteflokken, men en snil og grei Kammerat. Hadde han noe «Godt» paa sig, Epler, Drops eller andet, var du viss paa at faa en Bit med. Ja, han fandt paa meget og var ute for mangt, denne Petter'n. Slik Skøier maatte en lete længe for at finde Maken til. Han var flink til at vri sig unna, men maatte jo engang imellem «deran».

Engang besvimte en av Pikerne i 2. Middel og blev baaret ind paa Lærerindeværelset. Det var i det store Frikvarteret, og da det værste Staaket var over, listet Petter og et Par Kammerater sig ind i Korridoren for at kikke i Nøklehullet, Petter saa at Piken laa paa Sofaen, og da han kjendte Trøieflaket til en bak sig, nappet han i det av alle Kræfter og hvisket: «Der ligger a Gut - kom her, skal du se! - -

De andre Gutterne, som hadde set, at en av Lærerne var i Farvandet, kom sig undav itide. Men Petter nappet haardere og haardere, til han kjendte et Klyp i Øret og blev snudd omkring med en viss Fart. Og der stod han - Ansigt til Ansigt med Kandidat Nielsen! Det var i Bongsjuren hans, han hadde nappet. Læreren var en godslig Kar og kunde knapt bare sig for at le av denne Galningen, som altid var ute med Spilopperne sine. Petter blev litt skamfuld og lusket av saa fort, han kunde, og Læreren gjorde ikke mere ved det. Men de hadde hat stor Moro av det inde paa Lærerværelset.

Et andet Tilfælde skulde heldigvis ogsaa bli av mere komisk end alvorlig Art. Kateketen, som var liten av Vekst, blev, da det ringte ind, under Gutternes stormen opigjennem til 2den Etage, i den halvmørke Korridor av Petter tat for en Klassekammerat og som saadan - under Utraabet «Hei for dikkom, dikkom» - tildelt et vældigt Klask i Baken. Han vendte sig braatt om, og da han fik se Petters uhyre flaue og forfjamsede Fjæs, brast han, godmodig, som han var, i en hjertelig Latter. Petter slap saaledes godt fra den Affære.

Ja, Petter kunde finde paa det !

Før vi fik fri til jul, hadde han diktet en Vise, og denne var det lykkedes Lærerett at faa fat paa. Han sa nu, at han vilde læse op for os et vakkert Dikt, skrevet av en Elev i vor Klasse. Det lød saaledes:

Nu er vi fri
fra Slaveri,
fra Fængslets grumme Mure;
de Dage, vi har tilbragt der,
var sure, sure, sure.

Petter Jensen.

Forfatteren sat under Læsningen meget urolig paa sin Pult nede i Kroken. Læreren sa nu bare, at Produktet tjente ham til liten Ære, og at han rigtig burde skamme sig. Han vilde nok senere i Livet komme til Forstaaelse av, hvad Skolen hadde været for ham. Og han vilde bittert angre, at han ikke hadde utnyttet sin Tid bedre. «Tiden er kostbar, benyt den vel», stod det paa Timetabellen. Han burde huske disse Ord og ta dem til Indtægt.

Før vi sluttet til jul, var vi først nede til Bøn. Vi sang: «Et Barn er født i Betlehem», og da Halleluja er nævnt saa ofte, er det forkortet i de andre Vers. Dette hadde Petter merket sig, og saa sang han Forkortelsen Hall. hele 8 Gange i hvert Vers. En av Lærerne, som var Specialist i Ørefiker, stod tæt ved og gav ham en «varm Kavring», saa han ravet bakover. Vi hadde netop hørt om «Fred paa Jorden» og syntes nok dette passet udmerket. Og endda mere pussig blev det derved, at denne Lærer, naar han slog, hadde det for Vane at skyte Tungen frem under Underlæben, saa det saa ut, som han var vanskapt. Han fiket haardt ogsaa. Men Petter var forberedt paa det værste, for han saa, at Læreren snudde sig, og ventet urolig paa Smellen, da han merket, at Underlæben hans vokste.

Engang i Kandidat Nielsens Time hadde en fusket. Pultelaaket var istykker, saa han kunde trække det saa langt ned, som han vilde. Saa hadde han lagt Boken opslaat nede i Pulten og stjal sig til at se i den, da han blev hørt. Nielsen forstod det tilsist av Øiekastene hans og bad ham komme op med Karakterboken. Han skulde ha 4. Da Gutten gik op til Katetret, rød og forlegen, kom det med ett fra Petter, idet han rakte op Haanden: «Det er Gjebursda'en hans ida» !

Nielsen studset og ventet med at ta mot Karakterboken. Makeløst til opfindsom Fyr, denne Petter ... Læreren saa nu tvilende ut over Bænkeraderne og spurte: «Er det sandt dette, Gutter?»

«Ja - ja !» kom det fra alle Kanter.
«Han er 14 Aar ida'», sa en.
«Ja, jeg er endda bedt til Kaffi til'n», se

Læreren maade smile. Det var sandelig Gutter, som holdt sammen og slog Ring om Kammeraten sin !

«Ja, ja», sa Nielsen tilsist, «jeg holder meget av Geburtsdagsbarn, og derfor skal du faa slippe for denne Gangen». Nielsen var rent blid ogsaa, og Petter, som slap 4 og Anmerkning, ikke mindre!

En anden Gang var Petter Fører for det værste Opstyr, som vel hadde fundet Sted ved Skolen paa mange Aar. Vi hadde faat en ny Lærer, som var isteden for en anden en Tid, en ualmindelig snil og hyggelig Mand, men rent for lempelig mot os. En Dag gik han ut i Timen for at tale med Lærerert i en anden Klasse, og da han var ute av Døren satte vi - paa Tilskyndelse av Petter - i et forfærdelig Skrik, som gav Gjenlyd i hele Skolen. Vi slog samtidig i Pultelaakene med Bøker og Littealer og trampet i Gulvet, saa det skalv. De hadde bort det i omtrent hver eneste Klasse, saa det ut til. Den første, som kom, var Bestyreren. Han hadde hat Time tæt ved, og da han traadte ind, blev det dødsstille. Han saa paa os over Brillerne, og saa kom det sagte og lavt og med Vegt paa Ordene: «Jo, det er noen fine Fyrer i denne Klassen, det maa jeg sagtens si». Han stod og mønstret os endnu en Stund, ogsaa gik han. Vi sat der alle som vaate Hunde, for vi hadde været med hele Bundten. Det hadde været sont et braat Utslag av Ondskap, Tankeløshet og Vildskap. Det var simpelthen ingen Mening i det. Vi likte os ikke videre og syntes næsten Synd paa den snille Læreren vor, da hatt kom ind igjen. Han saa bedrøvet ut, og han sa ikke stort heller. Ikke et haardt Ord iallefald. Nævnte bare, at det var Skam, at Bestyreren skulde faa høre slikt.

Jo, Petter hadde Ære av Troppen sin! Vi hadde gjort vore Saker mere end godt, og Føreren vor hadde vist ikke tænkt sig det fuldt saa galt, som det blev.

Da denne Læreren tilsist reiste fra os, var vi overordentlig skamfulde over den Maate, vi tidt og ofte hadde opført os paa. Vi tænkte paa at sende ham en Gave og en Adresse, og i denne skulde det staa, at vi var svært leie over, at vi hadde været slik mot ham. Men det hele kokte desværre bort i Kaalen.

Naar det er Tale om Gaver til Lærerne, saa maa jeg endnu saa smaat smile, naar jeg tænker paa en Art «Gavmildhet», som en Tid florerte ved Skolen og bredte sig til alle Klasser. For om mulig at «bestikke» vore Foresatte eller iallefald lægge en Dæmper paa deres Strenghet, fik vi efter Petters og flere andre opfindsomme Hjerners Raad istand formelige Offerdage. Vi begyndte noksaa beskedent, og jeg husker endnu, hvor Kand. Nielsen smilte, da han en Morgen steg op paa Katetret og fik se sit Monogram, smukt utført i Bringebærdrops og omgit av en Ramme av Maltkarameller:

F. N.

(Fredrik Nielsen).

Men Kunsten steg, og Offervilligheten øket i en foruroligende Grad, for vi syntes at merke, at vort listige Paafund «hjalp».

En av Lærerne, som nok hadde en styg Mistanke om, at al denne Elskværdighet ikke bundet i bare «Kjærlighet», men hadde sin politiske Bakgrund, sa en Dag smilende, at vi skulde ha saa mange Tak for de gode Saker, men han lot sig ellers ikke «bestikke». Ofringen hadde da naadd sit Kulminationspunkt, idet der paa Katetret pranget ikke mindre end ti Appelsiner og tre Chokoladeplater + et Overflødighetshorn av Kamferdrops.

En Dag tok Nielsen op av Lommen et Visitkort, han hadde faat fat paa, og læste:

Peter Jensen.
Elev av Porsgrunds kommunale Middelskole.

Nummer schak.En doven Sabb.

Petter hadde latt trykke 50 Kort i Guldsnit og delt ut blandt Gutterne, og uheldigvis var da ogsaa Kandidat Nielsen kommet til at nyte godt av Utdelingen.

Engang blev Petter grepet paa fersk Gjerning. Før det ringte til Bøn om Morgenen, sat han paa første Pulterad med Fuskeblæk i Flaske hjemmefra, sort Blæk (Skolen hadde blaat), ivrig kopierende Nummer 1's matematiske Opgaver. Nogle av Gutterne stod omkring ham og betragtet den ivrige Kopist, de andre holdt Spetakkel eller tegnet Skuter og rablet paa Vægtavlen Pludselig indtraadte der en pinlig Stilliet, for Kandidat Nielsen, som hadde Inspektion, var kommet hurtig ind og stod rolig foran Petter og fulgte hans idelige Dypping i «Fjuskeblækket» og det hele Hastverksarrangement. «Jasaa», sa han, «saa det er slik, det gaar for sig? Ganske letvint Fremgangsmaate»! Dengang fik Petter 4 og Anmerkning.

Engang i Historietimen forefaldt en pussig Scene, som satte Lattermusklerne i Bevægelse baade hos Lærer og Elever. Petter kunde ikke et Mukk av «Nordenshistorien» (om Karl 10. Gustav). Han hadde ikke rukket at læse det Spor, før det ringte til Bøn, og skulde nu i Fortvilelse prøve noget Hokuspokus for om mulig at redde litt av Æren. «Merkelig», sa han og saa med sit lure Fjæs eftertænksom op i Taket - «det var da merkelig, at det kan komme saa rent bort, saa godt som jeg kunde det, da jeg gik hjemmefra». Kandidat Nielsen, som med en Skjælm i Øiet hadde set paa Petters grundige Takstudier, sa nu ganske tørt: «Aa, du finder ikke noe der»! Saa møttes deres Øine. De to Fulasser saa paa hinanden, Petter drog paa Smilet, Læreren likesaa, og vi kunde heller ikke bare os længer, men sprutet ut i Latter.

En anden Gang i en Historietime blev der ogsaa almindelig Latter, ja, likefrem jubel i Klassen» en Munterhet, som Nielsen delte med os i fuldt Maal. Petter, som ikke var noen Dumrian, men ofret svært liten Tid paa Lekselæsning, kunde sjelden noget. Han maatte i Almindelighet pumpes for Oplysninger og tidde tildels stille. En Dag hadde vi om Columbus, og Petter blev hørt. Han stod ikke fast paa et Ord den Dag, det formelig randt av ham, ja, han overgik vore dristigste Forventninger. Vi kunde forstaa, at dette var Saker, som i særlig Grad hadde fanget hans Interesse, Oplevelser, Romantik, Indianere: «Kl. 1 om Natten hørter, der et Rop fra Masten: Land! Land! Og en Stund efter laa der foran dem i Morgendæmringen en vakker, grøn Ø» - -

Vild jubel! Petter fik 1.

Utdrag (s. 210-218) fra:
Hans Reynolds: Tilsjøs og iland.
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen