Fra: Tilsjøs og iland

Makrelfiske

Skisse fra 90-Aarene

av Hans Reynolds

Helt til over Midnat var Veiret stille, og de av Havnens Koner, som hadde Mændene paa Sjøen, gik rolig tilsengs. - -

Han saa da saa fin ut, at det kunde ikke slaa feil, andet end at de fik det pent utpaa inat, mente Anne Berthea, Konen til Jakob, Sundet, om Kvelden, idet hun gik ind. Hun hadde stelt til saa'n god Niste for Jakob i Eftermiddag, da han reiste, at de skulde ikke naue for Mat hverken han eller de andre Karmændene, han hadde med paa Baaten. Kunde det nu bli noe Fiske, saa var det bare en Fornøielse at stelle istand for dem da.

«En fik nu vel haape, en snart hadde Makrellen opunder Landet her au», mente Jørgen Henrik. De hadde fisket værre nede paa Svenskekysten de sidste Dagene, det hadde han hørt borte paa Dampbaaten idag.

Et Par andre hadde hørt det samme. Der blev nok Fiske, skulde de se, bare det led paa - -

Sommernatten sænker sig over Havnen. En varm, gyldenrød Tone staar endnu i vest efter Solnedgangen, men indover Heierne er det skummert.

Imellem blusser det op i Horisonten. Det er Blinkfyret over paa den fjerne Kyststrime.

Og Jørgen Henrik, som er avgaat Lods, og Jens Skomaker og Anne Berthea og de andre, som har samlet sig borte paa Bryggen til en liten Kveldspassiar, samt Ungeflokken, som begynder at bli søvnig, rusler ind efter den varme Dag.

Ut paa Morgensiden begynder det at blaase og regne; sætte ind med en rigtig styg Nordvest. Stormen piper om Husvæggen, Regnbygerne pisker paa Ruterne, og Sjøen gaar i krappe, hvitbremmede Skavler utover ... En lei Nat i Makrelfisket.

I Graalysningen lister Anne Berthea sig op, for ikke at vække Barna, og gløtter ut av Vinduet.

Skyerne jager mørke og tunge indover Landet. Utenfor Baathavnen høres Larmen av Havet ...

Der er ingen Skøiter igjen derinde. Alle gik ut i det vakre Veir igaar for at gjøre nok et Forsøk. Naar en hadde Baat og Garn liggende, fik en vel friste i det længste, skulde en opholde Livet.

Hun læner sig mot Vinduskarmen og tænker paa Jakob, og hvordan han og de andre vel har slidt inat. Dette Liv blir hende tilslut rent utaaleligt. Denne stadige Angst og Uro, som det medfører, gjør Tilværelsen til en Pine, hun ikke i Længden synes at kunne utholde. Det maa komme av at hun ikke er født herute, er opvokset mellem dette urolige, haardføre Folkefærd, hvem Havet, trods alt, er en Ven, i hvis Nærhet det føler sig vel, og hvis tunglyndte Sange vinder Gjenklang i dets Sind. Skjæbnen førte hende dog herut, og skjønt hun ofte længes tilbake til det stille Liv inde i Flatbygden, gjemmer hun det for sig selv som noget, der ikke bør komme længer -

*

«Nils Martin er kommen og har faat seks hundre!» roper den mindste Gutungen ind til hende i Kjøkkendøren utpaa Formiddagen. Saa løper han atter avgaarde. Han maa bort paa Bryggen igjen, da flere Skøiter er isigte utenfor Skjærene, bautende sig opover mot Havnen. Tre Baate er allerede kommet ind med flere hundre Makrel hver. Fisken er endelig kommet opunder iaar.

Mandskaperne staar forvaakede i Lukerne og plukker Fisken av Maskerne eller oppe paa Skøitedækket og klarer undav Garnene, mens Koner og Barn er i Arbeide paa Krakken.

Nordvesten holder sig like frisk utover Formiddagen, og ombord i de Baate, som kommer ind, fortæller de, at de har hat en fæl Nat.

«Det blei ikke stort hverken med Eting eller Kaffikoking,», sier en, idet han tar sig en liten Hvil, sætter sig ned paa Lukekarmen og trækker av Oljebukserne. «Vi laa næsten flate paa Dække' og drog. Et svine Vær var det».

Flere Koner er gaat i Berget: op paa Knauserne ovenfor Husene eller bort paa «Utkikken», hvor Lodserne pleier at se efter Skuter. De gaar urolige frem og tilbake deroppe, mens andre sitter i Klynger og gjetter paa, hvem de opseilende Skølter tilhører.

Anne Berthea er hjemme. Hun har mange Ting at gjøre; skal gi Grisen og Hønsene, klæ paa den Mindste og vaske Stuen og Kammerset. Hun har aldrig hat det med at gaa i Berget, bare det blaaser lidt. Hun vet, at Jakob er flink og forsigtig til at seile, og naar det ikke er længere paa Dagen lid, er det vel ingen Ting at frygte. Med Guds Hjælp gaar det nok denne Gangen ogsaa, tænker hun.

Over Middag kommer flere Skøiter ind. Sjøen bryter fremdeles ute paa Baaerne, saa hvite Skumsprøften staar, og Maakerne driver flaksende og skrikende indover og slaar sig ned borte i Fjæren.

Anne Berthea er gaat i Berget. Det er nu over Økt, og endnu er ikke deres Skøite at se. Den fik nyt Storseil ivaares, saa den er let at kjende fra de andre.

Sjøen er hvittoppet av Vindrosserne. Baaterne utpaa har flere Rev inde og synes undertiden rent at forsvinde i Braattene. Men de gnager sig jevnt opunder, Baut for Baut, snart kan flere av dem kjendes, og nogle av Konerne skynder sig hjemover for at nøre paa Skorstenen.

Flere har hat pen Fangst og har været inde i Byen og blit kvit den. Jakobs Skøite har ingen av dem set. Han og et Par andre gik langt ut, før de la sig til. Og Anne Berthea gaar hjem igjen og sætter sig ved Vinduet. Det er likesom hun føler det paa sig, at der er noe iveien med Jakob - endskjønt ... han kan jo ha kommet til at trække sent og saa seilet ind til Byen for at faa bedre Pris paa Fisken derinde. Det har hun ikke tænkt paa før nu - men allikevel -

Nei hun har nok ikke Tid til at bli sittende der. Hun faar faa Kirsten til at passe paa, om hun ikke kan se Fars Baat. Hun kjender den jo likesaagodt.

Lidt efter sitter en mørkhaaret trettenaars Jentunge i Morens Sted ved Vinduet, mens Slaguret borte i Kroken drar sig frem i lange Tik-Tik i Eftermiddagsstilheten ...

Det er klarnet i Veiret. Enkelte Solstreif bryter gjennem Skymasserne, og Regnveiret er forbi. Der er kommet flere Baate ind, men heller ingen ombord der har set noe til Jakob og de andre.

En halv Times Tid efter gaar Kjøkkendøren op, og et Vindgufs fylder Huset. Den største Gutungen sætter Knæet for Døren og sier anpusten: «Mor, tænk, Anders hos Malene er blit væk inat!»

Anne Berthea staar ved Skorstenen og steller tilkvelds. Hun sier intet, støtter sig bare til Muren og tier.

«Ja, og naa er Skolelæreren deroppe», plaprer Gutten.

Det er stillt i Kjøkkenet. Klokken slaar nettop 7 inde i Stuen - -

Borte paa Bryggen har der samlet sig mange om den Baat, som er kommet til Land med det sørgelige Budskap. Mandskapet fortæller, at de gjorde, hvad de kunde for at redde ham i det svære Hav, men han sank for snart.

Det var paa Hjemveien, det skete. Omtrent et Par Mil av Landet. Anders, Manden, som blev borte, var blit løst av ved Roret for at gaa forut og sætte paa Kaffekjelen. Just som han er tvers av Masten, kommer et Braatt over og tar ham med sig. De hører ham rope om Hjelp, mens han ligger et Stykke agterut, hiver ut en Plankeende og et Par Tiljer og gjør sig klar til at vende. Men ret som det er, kaver han med Armene i Luften og synker. Og de hadde ikke andet at gjøre end at la det staa hjemover, skjønt de rent gruet for hver Baatlængde, de kom nærmere Hjemmet.

Anne Berthea har lagt sig paa Benken inde i Kammerset. Hun har prøvet paa at holde sig kjæk i det længste, men efter dette med Anders oppe hos Malene er det forbi Lille Kirsten, som sitter paa Utkik ved Stuevinduet, ser endnu ikke Skøiten, og nu er Klokken over 8.

Ute er det stille, fin Kveld; Solen er just gaat ned bak Skjærene ...

De fleste Skøiter er kommet ind; men der mangler endnu 3 og blandt dem Jakob Sundets. En av de indkomne har mistet Halvparten av Garnlænkerne og gjort liten Fangst; var kommet til at række sent og hadde faat Stormen paa sig under Drasjauen.

Anne Berthea gaar og rusler hjemme i Gaardsrummet - for at sprede Tankerne.

Men det blir litet av. Den sterke Brus av Havet, som tordner bak Fjeldet, minder hende, for ofte om en haard, stormfuld Nat. Er Jakob ogsaa væk, eftersom han ikke er kommet endnu. Skal det bli Enden -

Hun gaar stille ind i Kammerset og sætter sig i Hjørnet av Benken. Hendes dulgte Angst faar Utbrud i sagte Graat -

En liten Haand søker hendes, og et lyshaaret Hode læner sig mot hendes Arm. Lille Nils forstaar ikke, hvorfor Mama graater og krabber tilsidst op i Benken til hende. Det begynder saa smaat at skumre utenfor.

Det lider mot Nat

Hun har sittet der længe. Den Lille sover tungt ved hendes Side, da Datteren kommer springende ind og fortæller, at deres Skøite sammen med de to andre er isigte bak Graaholmene, Skjærene nærmest Havnen. Hendes Bryst fyldes av stille Taknemmelighet, mens hun tar Hodetørklædet paa sig og følger med bort paa Bryggen.

Snart er Skøiterne inde. Jakob Sundets er sidst. Ombord i Baaterne er de svært tause av sig, dog mest Jakob. Han ser blek og utvaaket ut og har en blodig Skramme over høire Øie efter et Slag av Dæksluken.

Alle har de lidt Tap, Jakob mest. De andre har mistet endel av sine Garn, Jakob har omtrent bare Traser igjen av sine flunkende nye, som han satte sig ut for paa Veksel ivaares. Assurert er de ikke, skjønt han ofte hadde tænkt paa at gjøre det.

De fik det værste av Veiret over sig av allesammen derute. Tørningen sprang to Gange, og de kom til at trække sidst, trætte som de var efter Arbeidet med at gjøre Redskapen istand i det svære Hav. Da de saa endelig begyndte at trække, var Sjøen for grov, Garnlænkerne sprang som brændt Traad, og hver Gang Baaten strammet i, saa de Garnene fulde av Makrel.

«Det er godt, vi er ilive, Søren Anton», sier Jakob lunt til en av Mændene, mens de sitter hjemme i Kjøkkenet og drikker Kaffe.

«Ja, saa grov som inat har jeg aldrig set'n før heller», sier denne og slurper Kaffen i sig. Og jeg skulde naa ha set'n til noen og hver Tid, da», lægger han til og fatter med den svære, haarede Næve om den blomstrede Bolle. «Du faar komme her ner imorgen da og hjelpe os med at lappe de gamle Garna, vi har liggende paa Loftet», sier Jakob til ham, idet han gaar.

«Ja, det er naa vel best aa probere'n igjen, siden han endelig er kommen opunder», kaster Søren Anton tilbake, og klamper med Sjøstøvlerne ned av Kjøkkentrammen.

Utdrag (s. 168-178) fra:
Hans Reynolds: Tilsjøs og iland.
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen