Porsgrunn Lutherske Sykehus. Streiftog gjennem sykehusets historie fra 1902 til 1960

Styremedlemmer, representantskap o. l.

Sykehusets styre 1960:
Direktør T. Ellefsen, formann
O.r.sakfører H. P. Schanke, viceformann
Fru Ragni Jacobsen
Fru Ellen Møller
Formann Karl Bolstad
Forretningsfører Bjarne Langangen
Kjøpmann Isak Lunde
Dr. med. Eyv. Thiis-Evensen

Representantskapet 1960:
Direktør; J. Aall Møller, formann
Frk. Astrid Børve.
Hovedkasserer H. P. Hagen
Baker Anders Haug (Porsgrunn komm. representant)
Disponent Johan Jeremiassen
Sogneprest Einar B. Nilsen (selvskrevet medlem)
Fru Dagmar Skaar
Rørleggermester Bernh. Sørensen
Lærer Gunvald Aasen (Eidanger komm. representant)
Frk. Anne Aasland

Formenn i Sykehusforeningen
1933Fru Hedvig Kongsgaarden
1934Fru Mimi Condrup
1935 - 1938Fru Hedvig Kongsgaarden
1939Fru Nanna Helgesen
1940 - 1942Fru Dagny Traagstad
1943 - 1949Frk. Astrid Børve
1950 - 1953Fru Dagny Traagstad
1954 - 1955Fru Kari Schanke
1956 - 1957Fru Ellen MøIIer
1958 - Fru Kari Schanke
Oversøstre:
Diakonisse Marie Skrøvseth17/9 1902 - 1/2 1903
Diakonisse Alfhild Reiss9/1 1903 - 15/6 1909
Diakonisse Anna Slaabak3/8 1909 - 5/9 1918
Diakonisse Gunda Simonsen 28/8 1918 - 23/9 1924
Diakonisse Marie Krone8/7 1924 - 1/4 1934
Diakonisse Karen Brattebakke3/4 1934 - 15/3 1954
Diakonisse Marie Sveeggen18/2 1954 -

Byggekomite for det nye sykehus:
O.r.sakfører H. P. Schanke, formann
Overingeniør Egil Behrens Direktør T. Ellefsen
Overlege Gustav Ræder
Oversøster Marie Sveeggen
Kommuneingeniør N. O. Åsgården

Formenn i sykehusets styre:
1902 - 1905 Sogneprest B. W. Krogh
1906 - 1909 Oberstløytnant, stadsingeniør Jonas Wessel
1910 Sogneprest B. W. Krogh
1911 - 1933Skoleinspektør Joh. Henr. Knudsen
1934 - 1937Konsul Chr. Knudsen
1938 -Direktør Tønnes Ellefsen
Formenn i representantskapet:
1934 -1936Skoleinspektør Joh. Henr. Knudsen
1936 -1938Kjøbmann Peder Tollefsen
1938 -1958Disponent Johan jeremiassen
1958 - Direktør J. Aall Møller
Utdrag (s. 58-59) fra:
Harald Bache Bystrøm: Porsgrunn Lutherske Sykehus. Streiftog gjennem sykehusets historie fra 1902 til 1960. - Porsgrunn 1961.
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen