Raschebakken 5

L.matr.no. 132. "Møllergaarden", Nøklebergs hus

av Finn C. Knudsen

I 1797 udstedte justitsraad Anthon Jacob de Coucheron grundseddel til Oward Halvorsen.
I 1811tilhører gaarden overtoldbetjent Rasmus Zuschlag.
I 1813udferdigede cancelliraad Friedrich Leegaard Schlambusch takstforretning over gaarden sammen med barber, snedker og bygmester Lars Gløse, smedemester Kittil Jensen, muremester Sivert Jørgensen og mekanikus Halvor Wenstøb, paa anmodning af Rasmus Zuschlag, D. Møller og A. Berg.
Huset var paa to etager med sidebygning, takseret for 1080 Rdl.
I 1827eier overtoldbetjent, løitnant Lundstrøm huset.
I 1848kjøber Ditlev Myhre Møller huset.
I 1867overtager hans døtre huset.
I 1902skjødes huset til Bredo Simonsen
I 1910til Johs. Nøkleberg.

Rasmus Zuschlag,
født 1758 d. 1820, overtoldbetjent,
g. m. Regine Magdalene Matthissen, f. 1755 d. 1839.
I 1796 blev han ansat som krydsbetjent ved toldboden i Langesund, og blev senere overtoldbetjent her. I 1800 kjøbte han et hus paa Vestsiden til 660 Rdl. Efter hans død solgte enken «Møllergaarden» og kjøbte i 1829 L.matr.no. 175.


Løitnant Lundstrøm,
født 1776 d. 1840,
g. m. Inger Johnsen, f. 1803 d. 1847, datter af Niels Johnsen, omtalt under L.matr.no. 24. Lundstrøm blev ansat her som overtoldbetjent.


Ditlev Myhre Møller,
født 1788 d. 1866, kaptein og overtoldbetjent,
i 1822 g. m. Else Marie Bryn, f. 1789 d. 1863.
Han kom hid fra Langesund og eiede først Wessels hus, kjøbte saa i 1848 denne gaard, som har faaet sit navn efter ham.
Børn:

  1. Anne Marie, i 1841 g. m. styrmand Jens Hjort, Langesund
  2. Susanne, f. 1827 d. 1900.
  3. Johanne, f. 1829
  4. Elise, f. 1831 d. 1897.

Døtrene overtog gaarden og drev i mange aar en forberedelsesskole.

Utdrag (s. 218-219) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen