Friisebryggen 1

L.matr.no. 38 a. Seilmager Torkildsens hus

av Finn C. Knudsen

Af Bjørntvedts jordebog fremgaar det at Jens Larsen
i 1747fik grundbrev paa denne tomt.
1701eies huset af søløitnant Erich Troyell.
1774opføres hans enke som eier. I 1778 er brandtaksten 75 Rdl.
1793kjøbes det af kaptein Ole Rasmussen Dahl. I 1804 har Nic. Benj. Aall udstedt nyt grundbrev til kaptein Dahl.
1817er taksten 450 Spd.
1834sælger Dahls enke huset til Boye Adtzlew.
1859faar uhrmager P. Andersen auktionsskjøde.
1912faar seilmager M. Torhildsen auktionsskjøde efter afdøde slagter Peter Andersen.


Erich Troyell,
født 1710 d. 1764, var sjøløitnant,
g. m. Marie Sahlfeldf, f. 1726 d. 1803.


Ole Rasmussen Dahl,
født 1764 d. 1834, var skibskaptein,
g. m. Daliane Elisabeth Lindegaard. Han var søn af Seigneur Rasmus Dahl, g. I. m. Karen Barnholt, f. 1728 d. 1778, datter af Major Christian Barnholt paa Ballestad, g. II. m. Anne Jensdatter, f. 1739 d. 1804.
l 1814 førte Dahl «Ambrosia», da tilhørende Statsraad Niels Aall. I 1824 førte han Hans Cappelens «Carl Frederick», 82 c.l. I aarene 1825-27 bestyrte han Lagmandsgaarden for Didrick v. Cappelen. Børn:

 1. Rasmus Nicolai Dahl, f. 1797, i 1826 g. m. Ingeborg Jørgensen Hill. f. 1805. Han var snedkermester og byggede i 1834 hus paa endel af tomten, se nedenfor under L.matr.no. 38 b. Børn:
  1. Deliane, f. 1827, i 1854 g. m. kjøbmand paa Horten, Christian Larsen f. 1816.
  2. Ellen, f. 1829.
  3. Ole, f. 1831, blev sjømand.
  4. Jacob, f. 1832, udvandrede til Amerika sammen med broderen Ole.

  Efter Dahls død udvandrede hustruen, Ingeborg, til Amerika og blev g. II. m. Riis.

 2. Gunhild, f. 1804 d. 1888, g. m. toldbetjent Leschly. se L.m.no. 40.

Boye Peftersen Adtzlew,
født 1803 d.1857 i London, skibsfører,
g. m. Gunhild Kirstine Ording, f. 1812 d. 1858.
Han var søn af Petter Adtzlew fra Skien, og hustruen var søster af kaptein Ole Helgesens hustru, Marie Kristine Ording, døtre af Realf og Maren Ording, f. 1789 fra Skien. Børn:

 1. Hedvig Adfzlew, f. 1835 d. 1926, ugift.
 2. Marie Christine, f. 1838, i 1857 g m. telegrafbestyrer Rolf Olsen, f. 1835 d. 1898 i Porsgrund.
 3. Realf Petrus Adfzlew, f. 1840, fik handelsborgerskab i 1877.
 4. Anne Elisabeth, f. 1849.


Petter Andersen, født 1833 d. 1911,
g. m. Karen Severine Sørensdatter, f. 1827 d. 1911.
Han var først uhrmager, men begyndte, etterat have kjøbt denne gaard, som slagter, og var vistnok byens første slagter med udsalg fra butik. Gamle Jacob Ekeli kjørte tidligere omkring med sin blaamalte vogn én gang i ugen og tilbød husmødrene kjød. Andersen var medlem af kommunestyre og ligningskommissionen. Naar der i ligningsmøderne blev diskusjon om, hvor stor fortjeneste en mand havde, sagde ofte Andersen: «Jeg ved det, for jeg sælger kjød til ham».


Martinius Torkildsen
var seilmager og arbeidede sammen med sin fader, seilmager Martinius Torkildsen, som i mange aar havde sit seilmagerverksted i den gamle sjøbod paa Friisebryggen. Gamle Torkildsen var født i Mandal i 1841, kom hid til byen i 1864 og arbeidede i nogen aar paa Rasmus Brønlunds verksted. Han var gift med Bertine Nielsen fra Toldnes og døde i 1930.
I ægtekabet var der 7 børn, hvoriblandt sønnen, Martinius, som var seilmager, og sønnen, Oscar Torkildsen, som i mange aar har været telefonformand.

L.matr.no. 38 b. Kommunens tomt paa Skjæret.

I 1834 faar snedkermester Nicolai Dahl grundbrev paa endel af faderens tomt. Huset, som var 2-etages og laa næsten nede ved vandet, nedbrændte, medens kjøbmand Jacob Friis eiede det, først i otti-aarene, og kommunen kjøbte tomten.

Utdrag (s. 139-141) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen