Kirkebakken 9

L.matr.no. 97. Auktionarius Skaardals hus

av Finn C. Knudsen

I 1746faar Johannes Sivertsen grundbrev af Severin v. Løvenskiold.
1774eies huset af Carl Christian Wiens.
1775kjøbes det af Johan Wilh. Weidenauer.
Fra 1789eies det af Gaven Wright Mannal.
I 1817bor Mannals enke i huset, som takseres for 150 Spd. Hun døde i 1830, hvoretter Arne Usler eiede det, og senere Svend Olsen, og fra
1892Alexander og Maren Olavusen.

Carl Christian Wiens,
født 1732 d. 1774, var chirurgus, feltskjær.
i 1769 g. m. Karen Schiøtt, vistnok søster af kjøbmand Jørgen Friedrich Schiøtt, omtalt under L.m.no. 6.
Aaret efter mandens død, i 1775, ægtede hun klokker Anders Elkier fra Skien, f. 1736 d. 1781.
I 1725 nævnes en infanterikaptein Wiens som boende her, og denne er muligens Carl Wiens fader.


Johan Wilhelm Weidenauer,
født 1746 (?) d. før 1814, sjømand og skomager,
i 1773 g. m. Else Cathrine Hansdatter Bruun, f. 1740 d. 1814, datter af Hans Bruun og Gunhild Cathrine Leth, f. 1698 d. 1792 paa Osebakken.
Børn:

 1. Henrica, var fadder i 1801.
 2. Gunhild Kirstine, f. 1775.
 3. Hans Christian, f. 1778.

Johan Wilhelm Weidenauer var søn af Johan Wittus Weidenauer, omtalt under L.m.no. 23. Efter at have flyttet fra dette hus, boede han i L.matr.no. 45.


Gaven (Gabriel) Wright Mannal,
født 1763, betegnes i 1801 som styrmand.
i 1790 g. m. Severine Constance Nielsen, f. 1764 d. 1830.
Han er formodentlig død paa sjøen, siden han ikke findes i kirkebøgerne.
Børn:

 1. Edle Margrethe, f. 1790, i 1819 g. m. enkemand Niels Sørensen, omtalt under L.matr.no. 130.
 2. Inger Christine, f. 1791 d. 1868, hun var lærerinde.
 3. Johanne Dorothea Marie, f. 1797.
 4. Charlotte, f. 1799 d. 1866, i 1822. g. m. styrmand Johan G. Gasmann, omtalt under L.matr.no. 183.

Den første, som træffes af slægten, er


Christopher Mannal,
født 1707 d. 1774, kaptein og kjøbmand,
g. m. 1750,
g. m. f 1724 d. 1764.
Han boede i Brevig og var i 1733 kaptein paa «St. Anna». I 1743 er han kjøbmand og lignet efter en formue af 1325 Rdl. Hans opbudsbo af 1771 viser, at han havde gaard og sjøbod i Brevig, der blev solgt for 650 Rdl., samt skibet «Ebenezer», der solgtes for 1636 Rdl., og 2 parter i skibet «2de Ingere», der solgtes for 680 Rdl. Desuden eiede han Kaptein-Rønningen under Aas i Eidanger. Hans hustruens navn findes ikke i kirkebøgerne, men den første antages at have været en Bomhoff, og den anden en datter af skipper Gaven Realfsen Wright.
Efter 1771 flyttet han til Skien, hvor han døde.
Børn.

 1. Maren Christine, f. 1734, confirmeret 1751.
 2. Ellichen, f. 1738 d. 1757.
 3. Engebreth Bomhoff, f. 1740 d. 1764.
 4. Marie, f. 1742, g. m. Jens Kiill, L.m.no. 26.
 5. Jacob, f. 1743, var fadder hos Kiill i 1772.
 6. Marthe Elisabeth, f. 1745, confirmeret i 1760.
 7. Christopher, f. 1740, confirmeret i 1764.
 8. Birthe, f. 1748, confirmeret i 1765.
 9. Inger, f. 1750 d. 1751.
 10. Inger Bomhoff, f. 1759 d. 1830, g. med Gjert Jynge, L.m.no. 9.
 11. Johan Bøckmann, f. 1760, se nedenfor.
 12. Ellichen, I 1761 d. 1763
 13. Gabriel Wright, f. 1763, se foran.

Johan Bøckmann Mannal,
født 1760 i Brevig, confirmeret i Porsgrund i 1778.
Han har antagelig sammen med broderen, Gabriel, boet hos svogeren, Jens Kiill, efter faderens død. Han var bosat i Skien og g. I. m. ... f. 1763 d. 1790, i 1793 g. Il. m. Bertha Coucheron, enke efter kjøbmand Peder Wulff i Porsgrund.
Børn:

 1. Inger Elisabeth, f. 1785.
 2. Christopher, f. 1789 d. 1802 hos Job Kiill paa Osebakken.
 3. Nicolai, f. 1789.

Christopher Mannals broder,
Bent Mannal, skomager i Brevig i 1793,
g. m. Maren Andersdatter Rusch, f. 1719 d. 1797.

Utdrag (s. 244-246) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen