L.matr.no. 183. Fjæra

av Finn C. Knudsen

Denne var endel af den tomt, som Carl Møller
i 1832fæstede for 3 Spd. i grundleie til Staten.
Kaptein Johan Gasmann byggede samme aar paa tomten, og huset er 1832 takseret for 600 Spd., men han fik først
i 1837skjøde fra sagfører Cappelen for Carl Møllers Bo.
1845kjøber kaptein P. M. Petersen huset for 500 Spd.
1863overtager Hans J. Gregersen det og
1885James Franklin, hvoretter det indgik i eiendomskomplekset, som nu eies af Metalverket. Selve huset brændte i 1905.


Carl Deichmann Møller,
født 1788 d. 1834, var kjøbmand paa Vestsiden, i 1813 g. m. Birgitte Helletz Wright, f. 1788 d. 1834.
Han var ældste søn af Landfysikus Hans Møller, og hustruen var datter af kjøbmand Jørgen Wright, hvis eiendomme paa Vestsiden Møller overtog. 1819 kjøbte han Menstad gaard af Niels Aall jun., og i 1831 kjøbte han den nuværende Rektorbolig i Winthergaden. Omtrent samtidig kjøbte han denne tomt paa Toldbodøen, hvor han havde et brændevinslager.

Deres søn, Jørgen Wright Møller, f. 1817 d. 1888, var student, sjømand og omgangslærer i Eidanger. Kjendt under tilnavnet «Næse Møller».


Johan Gotfred Gasmann,
født 1789 d. 1878, var skibsfører, i 1821 g. m. Charlotte Hedvig Mannal, f. 1799 d. 1866.
Han var broder af consul Jens Gasmann, og udvandrede med familien til Amerika. Hustruen var datter af kaptein Gaven Wright Mannal, som fra 1792 eiede
L.matr.no. 97 i Kirkebakken, nu auktionarius Skaardals hus.

Brogaden.

L.matr.no. 85. Metalverket

I 1832 fik matros Christen Pedersen Grotnes grundbrev af Carl MølIer paa en tomt paa Toldbodøen.
1835 takseres hans nyopbyggede hus til 80 Spd.
1871 sælger Christen Grotnæs huset til P. M. Petersen for i 85 Spd.
1898 sælger P. M. Petersens arvinger tomten til det da nedrevne hus til Franklin, Baker & Co.

Christen Pedersen Grotnæs,
født 1797 d. 1881, var matros, i 1826 g. m. Sara Christensdatter, f. 1799 d. 1871,
Han var søn af bjelkehugger Peder Christensen Grotnæs, f. 1773 d. 1835, og byggede dette hus. Efter at have solgt huset, flyttede han til Herre, hvor han døde.
Børn: Christen, f. 1827.


P. M. Petersen
er omtalt under L.matr.no. 24.


Hans J. Gregersen og James Franklin
vil bli omtalt under L.matr.no 150 a.

Utdrag (s. 166-168) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen